UNESCO PLAKAT 2011_Layout 1

Transkrypt

UNESCO PLAKAT 2011_Layout 1
Polski Komitet ds. UNESCO
STYPENDYSTKI 2010
STYPENDIA L’ORÉAL POLSKA-UNESCO
DLA KOBIET I NAUKI 2011
JEDENASTA EDYCJA
Nauka potrzebuje kobiet
dr Beata Pająk, Warszawa
5 STYPENDYSTEK
5 PROGRAMÓW NAUKOWYCH
Już po raz jedenasty L’Oréal Polska przy wsparciu Polskiego
dr Joanna Saluk-Juszczak, Łódź
Komitetu ds. UNESCO zaprasza młode, ambitne polskie badaczki
do składania wniosków o stypendia naukowe.
Zapraszamy do konkursu o trzy roczne stypendia
doktoranckie (granica wieku 35 lat), wynoszące 25.000
zł,
oraz dwa habilitacyjne (granica wieku 45 lat) wysokości
Anna Kozieradzka, Białystok
30.000 zł każde. Będą one wypłacane, w miesięcznych
ratach, w 2012 roku.
Aplikacje oceni niezależne jury, złożone z wybitnych
przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych.
Magdalena Lebiedzińska, Warszawa
Termin składania kandydatur: 1
maja – 31 lipca 2011
Regulamin, formularz zgłoszeniowy, skład jury konkursu
oraz wiele innych informacji na
www.lorealdlakobietinauki.pl
Aleksandra Maruszak, Warszawa
NAUKA JEST ŹRÓDŁEM POSTĘPU
L’Oréal Polska przyznaje stypendia od 11 lat. Wyróżnione badaczki pracują w laboratoriach w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Przyznając stypendia pragniemy wyrazić uznanie dla
ich osiągnięć i zachęcić do dalszego prowadzenia prac badawczych. Polski program stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzą go
już 53 filie Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową
wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepowtarzalnym źródłem motywacji i inspiracji dla następnych pokoleń.

Podobne dokumenty