test

Komentarze

Transkrypt

test
Język polski – test dla uczniów klas piątych
szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
Etap szkolny (60 minut)
Dysleksja [suma punktów]
Imię i nazwisko ................................................................................ kl.5 ...
Przeczytaj uważnie tekst i w zadaniach od 1. do 6. zaznacz poprawne odpowiedzi.
Dzięki filatelistyce dziadka, który od wielu lat był w tej dziedzinie ekspertem, Janeczka
i Pawełek dysponowali nieprzeciętną wiedzą o znaczkach. Powolutku zaczynali nawet zbierać.
Listy w makulaturze przytrafiały się rzadko, ale tu znalazł się ich nagle cały stos. Wszystkie
były podarte razem z kopertami. Wycinając ocalałe znaczki z pooddzieranych kawałków, odruchowo
zaglądali do środka. Szacunek dla znaczków mieli wpojony tak głęboko, że nawet nie musieli o tym
myśleć, samo im się zaglądało. Od czasu do czasu wpadały im w oko jakieś słowa, ale nie zwracali
na nie uwagi, bo treść korespondencji nie miała znaczenia. Przerywana szelestem papieru pośpieszna
praca trwała.
– Co? – powiedział nagle Pawełek i sięgnął po kawałek kartki, który wypadł z ćwiartki koperty. –
Ejże! Co to ma być?
– A co? – zaciekawiła się Janeczka.
Pawełek milczał przez chwilę, odczytując fragment listu.
– Skarby – oznajmił niepewnie. – Ktoś tu pisze o skarbach. Rzuciło mi się w oko.
Janeczka zainteresowała się i odebrała mu kawałek papieru.
– Rzeczywiście. A to co ma znaczyć?
– Nie wiem. Jakieś skarby. Czekaj, zastanówmy się.
Razem pochylili się nad oderwanym kawałkiem, którego treść brzmiała:
cze zawiadomić o najważniejszym.
we skarby i powiem Ci, jak je zdobyć.
suku w Mahdii, potem pojedziesz do Souprost fenomenalny, wręcz nie do wiary.
przez Wąwóz Małp, bo inaczej nie zdojest po lewej stronie drogi na zaporę.
ne nieprawdopodobne wręcz cuda. Dzieljest ten kamieniołom, czy kopalnia żwiczegoś podobnego nie możesz sobie naodwalić bez wielkiego wysiłku w
tam znajdziesz także te tato są bezcenne rzePrzez długą chwilę rodzeństwo wpatrywało się w kartkę, a potem pytająco popatrzyło na
siebie.
Fragment Skarbów Joanny Chmielewskiej
1
1. Janeczka i Pawełek są
a) kuzynami.
b) znajomymi.
c) przyjaciółmi.
d) rodzeństwem.
2. Dzieci zajmowały się
a) zaklejaniem kopert.
b) sprzedażą makulatury.
c) wycinaniem znaczków z kopert.
d) szukaniem adresów na kopertach.
3. Dzieci po przeczytaniu treści listu poczuły
a) radość.
b) zdziwienie.
c) zmęczenie.
d) zniecierpliwienie.
4. Dziadek Janeczki i Pawełka
a) uwielbiał pisać listy.
b) kiedyś pracował na poczcie.
c) zbierał oryginalne papiery listowne.
d) bardzo dobrze znał się na znaczkach
pocztowych.
5. Epitet występuje w zdaniu:
a) Znajdziesz bez wielkiego wysiłku.
b) Powolutku zaczynali nawet zbierać.
c) Dzieci odruchowo zaglądały do środka.
d) Listy w makulaturze przytrafiały się rzadko.
6. Sformułowanie „wpadały im w oko” oznacza
a) nagle się pojawiały.
b) stawały się widoczne.
c) zwracały na siebie uwagę.
d) były napisane pogrubioną czcionką.
7. Uzupełnij zdania. Zapisz po jednej cesze charakteru bohaterów występujących w tekście
i uzasadnij ją.
Dziadek był (jaki?) ………………………...., ponieważ ………………………………………………
Janeczka była (jaka?) ………………………….., ponieważ ……………………………………………
Pawełek był (jaki?) ………………………….., ponieważ……………………………………………...
8. Wyobraź sobie, że dzieci będą chciały znaleźć opisany w liście skarb. Zapisz w punktach dwa
pomysły, które mogliby wykorzystać Janeczka i Pawełek w swoim „śledztwie”.
1. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Dokończ zdanie.
W tekście panuje nastrój ……………………………………..
2
10. Na podstawie fragmentu listu znalezionego przez dzieci wymień trzy informacje dotyczące
miejsc, do których trzeba dotrzeć w poszukiwaniu skarbu.
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
11. Napisz w formie równoważników zdań plan zdarzeń do fragmentu tekstu pod tytułem
Skarby składający się z minimum czterech punktów.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
12. Wybierz i zaznacz jeden z dwóch wyrazów znajdujących się w prawej kolumnie, którym
można zastąpić wyraz umieszczony w lewej kolumnie.
wyrazy pochodzące z tekstu
korespondencja
sformułowania
o podobnym znaczeniu
listy
koperty
uznanie
szacunek
ocenianie
wolno
odruchowo
bez zastanowienia
zawiadomić
oznajmić
wyjaśnić
3
13. Poniższy tekst uzupełnij wyrazami należącymi do rodziny wyrazu „skarb”.
Ola świetnie radziła sobie ze zbieraniem i liczeniem pieniędzy. Wszystkie swoje oszczędności
chowała do ………………………………….., ponieważ chciała kupić nową grę komputerową.
Koleżanki i koledzy Oli wiedzieli o tym i dlatego na początku roku szkolnego wybrali dziewczynkę
na klasowego ………………………….. Głosowała na nią też Ania, której od zawsze zależało na
sympatii Oli. Dlatego była bardzo szczęśliwa, gdy w końcu …………………………………. sobie
przyjaźń ulubionej koleżanki.
14. W puste miejsca wpisz wyróżnione rzeczowniki w odpowiedniej formie. W nawiasach podaj
przypadek, liczbę oraz rodzaj zapisanego wyrazu. Możesz posługiwać się skrótami.
…………………….. (…………………………………….) wyszukiwały stare listy, na których były
dziecko
naklejone znaczki. Nagle ich ……………………… (…………………………………….) przykuła
uwaga
koperta, w której znajdował się list. Zawierał informacje o pewnej ……………………..................
tajemnica
(……………………………).
15. Nazwij podane zdania. Skorzystaj ze sformułowań zapisanych w ramce.
zdanie złożone
zdanie pojedyncze rozwinięte
zdanie pojedyncze nierozwinięte
równoważnik zdania
Dzieci z zaciekawieniem przeglądały wszystkie koperty ze znaczkami.
……………………………………………………..
Pawełek powiedział Janeczce, że w jednej z kopert znajduje się list.
……………………………………………………..
Dzieci rozmawiały.
……………………………………………………..
4
16. Zaznacz skarb, który zawiera najwięcej czasowników występujących w liczbie mnogiej
w czasie przeszłym.
A.
B.
C.
17. Zaznacz przymiotniki występujące w rodzaju niemęskoosobowym.
słuszne (decyzje)
odważni (turyści)
krótki (list)
mądre (dzieci)
cenny (prezent)
pełne (worki)
weseli (ludzie)
nowe (odkrycia)
18. Nadaj trzy różne tytuły tekstowi opowiadającemu o Janeczce i Pawełku, które będą składały
się wyłącznie z:
a) rzeczownika i przymiotnika: ………………………………………………………….
b) czasownika i przysłówka: …………………………………………………………….
c) rzeczownika i liczebnika: ……………………………………………………………..
19. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę wybranej części mowy oraz odpowiedni przykład.
1. Cząstkę „nie” zapisujemy łącznie z ………………………………………………………………….,
np. …………………………………………………..
2. Cząstkę „nie” zapisujemy rozłącznie z ...…………………………………………………………….,
np. ………………………………………………..
5
20. Podane zdania uzupełnij wybranym z ramki związkiem frazeologicznym w odpowiedniej
formie i wyjaśnij własnymi słowami jego znaczenie.
za żadne skarby świata
łamać sobie głowę
uchylić rąbka tajemnicy
zapomnieć języka w gębie
1. Dzieci …………………………………….………………………………. nad tajemniczym listem,
który znalazły.
Wyjaśnienie znaczenia: ………………………………………………………………………………...
2. Janeczka i Pawełek po przeczytaniu fragmentu niezwykłego listu……………………………………
……………………………………………
Wyjaśnienie znaczenia: ………………….…………………………………………………………….
3. Dziadek ………………………………………………………….…… nie pozwoliłby swoim
wnukom na wyjazd za granicę.
Wyjaśnienie znaczenia: ………………………………………………………………………………..
21. W imieniu Janeczki i Pawełka napisz list mailowy do dziadka i opowiedz o znalezieniu
tajemniczego listu. Treść Twojego maila powinna składać się z minimum pięciu pełnych linijek.
Potrzebne dane wymyśl sam.
6