Informacje wstępne

Transkrypt

Informacje wstępne
Informacje wstępne
Prowadzący:
• Wykłady:
• Prof. Józef Haponiuk – W. Ch – 9.11.16
do 7.12.16
• Prof. Bogusław Kusz – W. FTiMS –
14.12.16 do 25.01.17
• Dr Hanna Smoleńska - W. Mech –
28.09.16 do 26.10.16
Warunki zaliczenia
•Zaliczenie laboratoriów na każdym wydziale!
•Studenci, którzy zostali przyjęci na kierunek IM na wydz.
Mechanicznym napiszą eseje (4 do 5 znormalizowanych
stron z bibliografią!) na jeden z tematów:
•Jak wyobrażasz sobie dalsze kierunki rozwoju wybranej
grupy materiałów i jej wpływ na codzienne życie?
lub
•Jak wyglądałby współczesny świat bez którejś z
podstawowych grup materiałów np. metali, polimerów,
kompozytów lub nowoczesnej ceramiki?
•Oceniana jest samodzielność opracowania!!!
Termin oddania pracy: do 20 grudnia 2016; budynek NANO
B, pokój 209 lub przesłać, w formacie .doc lub .pdf na adres
[email protected]
Laboratoria :
•Rozpoczynają się na Wydziale Mechanicznym w
październiku.
•Terminy i miejsce zajęć laboratoryjnych na pozostałych
wydziałach podadzą prowadzący wykład później.
•Laboratoria na wydziale Mechanicznym - budynek NANO B,
sala 214:
•Grupa 1 i 2 – 14.15-16.00 czwartek, 6 i 13.10; 20.10.16 –
zaliczenie
Grupa 3 - 14.15– 16.00 piątek 7 i 14.10; 21.10.16 – zaliczenie
•Grupa 4 – 7.30- 9.00
•Grupa 5 - 9.15-11.00
wtorek 4 i 11.10; 18.10.16 – zaliczenie
wtorek 4 i 11.10; 18.10.16 – zaliczenie
Literatura podstawowa:
1. Orłowski B.: Technika; Ossolineum, 1999
2. Sass S.L.: Materia cywilizacji; Diogenes, Warszawa,2000
3. Teresi D.: Zapomniane odkrycia; Amber, 2002
4. Sylwestrzak H.: Od krzemienia do piezokwarcu; PWN,
Warszawa, 2000
5. Ashby M.F.: Materiały inżynierskie 1; WNT, Warszawa 1998
6. Dzbyński A.: Pan Wiórecki i świat-maszyna; Sorus, Poznań, 2011
Literatura uzupełniająca:
1. Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji; Encyklopedia PWN;
Warszawa, 2003
2.Na ścieżkach wiedzy. Historia nauki i techniki; Bellona,
Warszawa, 2002

Podobne dokumenty