XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia

Transkrypt

XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
Szanowne Panie,
Serdecznie zapraszam na:
XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
„Zdrowie rodziny a praca położnej w przygotowaniu do porodu i macierzyństwa”
który odbędzie się 15-18 października 2015 r. w Białowieży.
Program:

Oksytocyna a krwotok poporodowy - dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Ewa DmochGajzlerska

Praca położnej w innych krajach Europy - na przykładzie Francji - dr n. med. Grażyna
Bączek, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologicznej WUM

Problemy emocjonalne i seksualne okresu okołoporodowego - dr hab. n. o zdr. Ewa
Humeniuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praktyka zawodowa położnej w świetle zmieniającego się prawa - dr hab. n. o zdr.
Grażyna Iwanowicz-Palus, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia
Umiejętności Położniczych

Kobieta w okresie okołoporodowym - fakty i mity - dr n. med. Agnieszka Bień,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych

Kobieta z niepełnosprawnością słuchową w okresie okołoporodowym - zasady i
metody komunikacji (mini warsztaty) - mgr poł. Ewa Rzońca, Uniwersytet Medyczny w
Lublinie

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej oraz inne zagadnienia
z zakresu prawa i odpowiedzialności, przykłady roszczeń pacjentów - mgr Paweł
Strzelec, radca prawny, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej,
dyscyplinarnej personelu medycznego.

Znaczenie bólu porodowego i techniki łagodzenia - mgr Magdalena Witkiewicz,
Położna, Centrum Medyczne "Żelazna", prowadzi własną szkołę rodzenia

Dydaktyka w szkole rodzenia. Jak urozmaicić wykłady, czyli jak mówić aby dorośli
słuchali - mgr Anna Osińska, pedagog

Warsztaty z muzykoterapii - lek. Maciej Kierył, anestezjolog, muzykoterapeuta

Warsztaty: wypalenie zawodowe - mgr Zuzanna Rohn, menedżer, trener
rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

PANEL dyskusyjny - dobre praktyki w szkołach rodzenia, metody prowadzenia zajęć, pomoce
dydaktyczne - osoby prowadzące: mgr Bożena Kulesza- Brończyk, UM Białystok
ZAPRASZAMY na wspólne świętowanie jubileuszu, udział w ciekawych wykładach, dyskusjach,
warsztatach i imprezach plenerowych.
Dla zainteresowanych organizujemy transport na trasie Warszawa-Białowieża-Warszawa.
Wszelkie szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia znajdują się na stronie
www.pce.com.pl w zakładce “Konferencje Ogólnopolskie” lub po kliknięciu tutaj.
Pozdrawiam serdecznie,
Anna Osińska