Korzystny stosunek ceny do wyposażenia

Transkrypt

Korzystny stosunek ceny do wyposażenia
16
Temat z bliska: Pozyskanie, transport i logistyka drewna
REKLAMA
Dobrze przygotowany do przewozu drewna niezawodny samochód jest tak samo istotny jak późniejsza
logistyka produkcji. Automatyzację prac transportowych umożliwi np. wózek widłowy sterowany za
pomocą iPoda lub iPada. Ä s. 30-33
Nr 9 (200)
wrzesień 2013
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Giełda maszyn w każdym numerze. Ä s. 58
Z kraju
Ze świata
Ekonomia i rynek
Korzystny stosunek
ceny do wyposażenia
fot. Tomasz Bogacki
Największy z nowych modeli okleiniarek ma system laserowy, ale także klasyczny zbiornik kleju.
OKLEJANIE KRAWĘDZI | Trzy nowe modele w katalogu Cehisy
Na wrześniowych targach Dremasilesia
w Katowicach na pewno będzie można
zobaczyć jeden z trzech nowych modeli
okleiniarek, jakie do swojej oferty wprowadziła Cehisa. Bryko PS wyposażony jest
w standardzie w sześć agregatów, wliczając w to jednostkę klejącą. Pierwszy w kolejności to agregat frezowania wstępnego
z regulacją grubości. Zamontowane są na
nich, obracające się przeciwbieżnie, frezy
diamentowe o wysokości 30 mm.
W skład jednostki nakładania kleju
M-2 wchodzą: dwukomorowy, pokryty
teflonem zbiornik wyposażony w cyfroREKLAMA
wy termostat i grzałki palcowe, rolki dociskowe i gilotyna obcinająca. Za docisk
obrzeża odpowiadają trzy rolki, z których
pierwsza, większa, jest napędzana.
Największą okleiniarką z nowej serii
jest model Pro-12 Laser. Może być ona wyposażona w maksymalnie osiem jednostek
obróbczych. W procesie okleinowania wykorzystywane jest specjalne polimeryczne
obrzeże. Rozgrzane przez laser i sprężone
powietrze przechodzi przez specjalną
dyszę i roztapia zewnętrzną warstwę polimeru, co pozwala na wyeliminowanie
tradycyjnego kleju. Ä s. 43
Temat z bliska
Produkty i komponenty
Wiele propozycji i oczekiwań,
a zasady ani drgną?
SPRZEDAŻ DREWNA | Czy pomoże wicepremier?
Zespół Konsultacyjny Przemysłu Drzewnego zwrócił się do
Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki o poparcie proponowanych rozwiązań, mających zapewnić przedsiębiorcom wieloletnią stabilizację warunków
zaopatrzenia w drewno krajowych odbiorców, ograniczenie
eksportu nieprzetworzonego drewna oraz elastyczne dopasowanie cen surowca do sytuacji na rynku.
Zespół proponuje, żeby ramowy system sprzedaży
oprzeć na umowach długoterminowych. Chodzi o to, by wydzielić stałą i znaczną pulę drewna do sprzedaży na umowy
wieloletnie, ustalaną jako procent pozyskania, stworzyć
możliwość zakupu na umowy do 90 proc. tradycyjnych ilości drewna, na dowolnie ustaloną ilość lat, określić pierwszeństwo składania ofert i podpisania umów dla podmiotów
krajowych, prowadzących przerób tego drewna w Polsce,
zrównać prawa inwestujących w przerób drewna okrągłego
z pozostałymi odbiorcami, pod warunkiem równoległego
zwiększenia puli drewna na umowy. Ä s. 10
Zasoby drzewne ze źródeł
alternatywnych
MONOGRAFIA | Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce
W myśl zasady ekorozwoju ważną sferą działań we wszystkich dziedzinach wytwórczości jest gospodarka odpadami,
traktowana jako istotne dodatkowe źródło surowców, alternatywne wobec źródeł pierwotnych. W wypadku sektora leśno-drzewnego alternatywnymi wobec drewna z lasu źródłami surowca są drzewne produkty uboczne (drzewne odpady
przemysłowe/produkcyjne) powstające w procesach przerobu drewna, drzewne odpady poużytkowe (pokonsumpcyjne)
oraz plantacje drzew szybko rosnących.
Do połowy 1997 r. polskie ustawodawstwo nie obejmowało w sposób kompleksowy gospodarki odpadami, w tym
także odpadami drzewnymi. Ä s. 20
Technika i technologia
Szybkie dostawy dzięki
wcześniej przygotowanym
elementom
STOLARKA DREWNIANA | Opatentowane rozwiązania
dobrze służą Kornikowi i klientom
Producent z Tarnowa Podgórnego opracował system,
w którym nawiercany jest w środku symetrii każdy
stopień i nawiercana jest wanga. Klient otrzymuje do
samodzielnego montażu wangę nawierconą w jednym miejscu, stopnie nawiercone w jednym miejscu
i zapunktowane na metalowe łódeczki wzmacniające
umocowanie stopnia. Po złożeniu schodów istnieje
możliwość regulacji pierwszego i ostatniego stopnia,
by były jednakowej wysokości.
Od kilku lat firma współpracuje z siecią marketów Castorama oraz Leroy Merlin. Jest nadzieja,
że niebawem będzie też produkty drzewne dostarczać
do sieci OBI. Oprócz dostaw do sieci, część produktów jest sprzedawana poprzez Allegro czy sklep
internetowy.
Właściciel jest zwolennikiem maszyn, które wykonują operacje na danym elemencie w jednym zamocowaniu. Konieczność obróbki elementu, który trzeba
parokrotnie mocować, odbija się na jakości i dokładności. Dlatego posiadają na przykład maszynę do ościeżnic z 18 wrzecionami, usytuowanymi wzdłużnie. Jedną
z maszyn do ościeżnic skonstruowali sami w warsztacie. Potrafi ona wykonać komplet ościeżnic za jednym
mocowaniem. Ä s. 16-17
40 mln USD
Ä wyniosła wartość drewna skonfiskowanego
w ramach operacji pod kryptonimem „Lead”,
prowadzonej przez Interpol. Ä s. 23
16
wrzesień 2013
Z kraju
Szybkie dostawy dzięki wcześniej przygotowanym elementom
STOLARKA DREWNIANA | Opatentowane rozwiązania dobrze służą Kornikowi i klientom
Kornik, oprócz
dostaw do sieci, część
produkowanych drzwi
sprzedaje też poprzez
Allegro czy sklep
internetowy. Okazuje się,
że 90 proc. internetowych
nabywców decyduje się
na zakup skrzydeł wraz
z ościeżnicami i opaskami,
natomiast sieci preferują
odrębną sprzedaż
skrzydeł, ościeżnic
czy opasek.
Do obróbki ogólnej drewna używa się głównie maszyn grupy SCM.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Kornik Firma Stolarska. Produkcja i Usługi z Tarnowa Podgórnego k. Poznania produkuje schody młynarskie w oryginalny
sposób. Na ogół producenci czopują wangę, co powoduje, że wysokość schodów
jest ściśle określona. Producent z Tarnowa
Podgórnego opracował system, w którym
nawiercany jest w środku symetrii każdy
stopień i nawiercana jest wanga. Klient
otrzymuje do samodzielnego montażu
wangę nawierconą w jednym miejscu,
stopnie nawiercone w jednym miejscu
i zapunktowane na metalowe łódeczki
wzmacniające umocowanie stopnia. Po
złożeniu schodów istnieje możliwość regulacji pierwszego i ostatniego stopnia,
by były jednakowej wysokości. Inny jest
też kształt wangi, na której w obu końcach zaznaczone są opatentowane linie.
Zmiana ich położenia względem podłogi
czy stropu powoduje zmianę wysokości pierwszego stopnia oraz ostatniego
względem stropu. Wszystkie stopnie
są regulowane, można je więc pochylać
w jedną czy w drugą stronę, w zależności
od odległości między podłogą a stropem.
– Zalecaną wysokością schodów jest
2,80 m – mówi Tadeusz Wizła, właściciel
firmy – ale dopuszczalna jest też wysokość
od 2,75 do 2,90 m, a nawet od 2,70 do 3,00 m.
Można dołożyć jeszcze jeden stopień, bo to
dla nas nie jest problem, natomiast nie wykonujemy tego standardowo, gdyż mamy
atest na określoną wysokość schodów. Na
daną konstrukcję przypada określona ilość
stopni; każde odstępstwo od tego powoduje,
że nie dajemy na nie gwarancji, choć wiemy, że pod względem wytrzymałościowym
mogą mieć wysokość do 3,50 m. Wszystkie
stopnie są klejone na szerokość 142 mm. Na
naszym rynku nikt takich schodów nie robi,
ale przez to, że nawiercamy każdy stopień
i każdą wangę, montaż jest prostszy, gdyż
konstrukcja jest od razu stabilna.
Kilka obróbek w jednym
zamocowaniu
Dominują maszyny, które wykonują operacje na danym elemencie w jednym zamocowaniu.
cują równocześnie, ale mocując element,
można wykonać różne modele, angażując
do obróbki określone agregaty z dobranymi narzędziami. O ile do obróbki ogólnej
drewna używamy na ogół maszyn grupy
SCM, to w celu wykonywania specjalistycznych operacji technologicznych nie kupujemy maszyn zachodnich producentów.
Mają one z reguły „kosmiczną” dla nas cenę
i bardzo „przekombinowane” możliwości,
nieprzydatne do obróbki różnych wzorów
elementów, dlatego te maszyny najczęściej
nam nie odpowiadają. Często współpracujemy z firmą JAG z Jarocina, której właściciel potrafi skonstruować maszynę czy linię
spełniającą nasze potrzeby obróbcze. Jedną
z takich maszyn do ościeżnic sami skonstruowaliśmy w warsztacie. Potrafi ona
wykonać komplet ościeżnic za jednym mocowaniem. Ponadto maszyny są tak ustawione, że na poszczególnych gniazdach
wykonuje się określone czynności. Więc jeśli
nawet stoi ona jeden dzień w tygodniu, gdyż
nie ma dla niej pracy, to strata jest mniejsza
od zysku z tytułu możliwości szybkiego wykonania określonego zabiegu obróbczego.
Z innowacjami technologicznymi wiąże
się oryginalne spojrzenie właściciela na
park maszynowy.
– Jestem zwolennikiem maszyn, które
wykonują operacje na danym elemencie
w jednym zamocowaniu – mówi Tadeusz
Wizła. – Konieczność obróbki elementu,
który trzeba parokrotnie mocować, odbija się na jej jakości i dokładności. Dlatego
mamy na przykład maszynę do ościeżnic Początki były trudne
z 18 wrzecionami, usytuowanymi wzdłuż- Firma Stolarska Kornik nie jest na rynku
nie. Praktycznie nigdy wszystkie nie pra- drzewnym tak ekspansywna jak popular-
Wszystkie stopnie są regulowane, więc można je pochylać
w jedną czy w drugą stronę.
Ograniczono liczbę modeli tralek, których kiedyś oferowano
ponad 50.
ny kornik drukarz żerujący w świerku czy
sośnie, ale też nie jest to obecnie rzemieślniczy zakład stolarski, jak sugeruje nazwa,
przyjęta w 1998 r., uważanym za początek
rozwiniętej działalności gospodarczej tej
firmy. Pozostała z czasów, gdy mgr inż. Tadeusz Wizła, absolwent Wydziału Technologii Drewna w Poznaniu, zdecydował się
na samodzielną działalność wytwórczą.
– Stworzyłem malutki zakład usługowy, bo w tamtych czasach człowiek z wyższym wykształceniem nie mógł założyć
swojego zakładu rzemieślniczego – wspomina właściciel Kornika. – Wszak takie
zakłady musiały należeć do branżowego
cechu, a prowadzący je musieli mieć uprawnienia stolarskie, najpierw czeladnicze,
potem mistrzowskie. Dyplom ukończenia
studiów nie uprawniał do prowadzenia zakładu rzemieślniczego, a już tym bardziej
do zatrudniania uczniów! Ile się nawojowałem, żeby postawić na swoim i mieć prawo nauki zawodu. Ale udało się i do dzisiaj
jeden z moich podopiecznych nadal pracuje
w firmie, a inni poszli na swoje lub pracują
w innych zakładach.
Pomogły fundusze unijne
Kornik, który skorzystał z dofinansowania w ramach programów unijnych, jest
Kornik wytwarza wszystkie elementy schodów i poręczy.
obecnie producentem wewnętrznej stolarki otworowej i elementów konstrukcyjnych schodów drewnianych. Wdrażając innowacyjne technologie produkcji,
oferuje szeroki asortyment oryginalnych
produktów o klasycznym oraz nowoczesnym wzornictwie. Jest też wykonawcą
ościeżnic drewnianych, zarówno uniwersalnych typowych, jak i regulowanych, do
różnych grubości ścian. Obok nowoczesnych litych skrzydeł drzwiowych w wykończeniu surowym, jak i olejowanym,
rozwinął produkcję elementów schodów
drewnianych. Obecnie Kornik zatrudnia
około stu pracowników, prowadząc produkcję przez dwie zmiany.
Komplet schodów dostępnych w marketach
do samodzielnego montażu.
wrzesień 2013
Drzwi i schody do marketów
Obiekty produkcyjne w siedzibie firmy
w Tarnowie Podgórnym już dawno przestały firmie wystarczać, więc montaż
drzwi i ościeżnic realizowany jest w drugim zakładzie w pobliskich Radzynach,
a niebawem produkcja drzwi i ościeżnic
zostanie uruchomiona w nowoczesnej
hali o powierzchni 5000 m2, budowanej
w Chełminku koło Pniew.
– Mieliśmy tam wyremontowane stare obiekty, ale i one okazały się
niewystarczające – mówi właściciel.
– Więc wszystko związane ze stolarką
otworową przeniesiemy do nowej hali,
a w już eksploatowanych pomieszczeniach rozwiniemy wyrób brykietów
drzewnych, wykorzystując własny materiał poprodukcyjny.
Od kilku lat firma współpracuje
z siecią marketów Castorama oraz Leroy Merlin. Jest nadzieja, że niebawem
będzie też produkty drzewne dostarczać do sieci OBI.
– Współpraca z sieciami jest bardzo
trudna i trzeba dostosować się do ich strategii biznesowej – ocenia Tadeusz Wizła.
– Jednak ich zamówienia są znaczące i to
zachęca do współpracy, choć wymagania
też są wysokie. Dla nas dobry odbiorca
to taki, który nam nie przeszkadza, bo
my i tak ponosimy odpowiedzialność za
wszystko, czyli nie jest tak, że dostarczamy do sieci towar i wystawiamy fakturę.
Ponosimy odpowiedzialność za każdy dostarczony towar, musimy szybko reagować na zamówienia i spełniać wszystkie
oczekiwania. Nauczyliśmy się tego przez
cztery lata współpracy z Leroy Merlin
i dajemy sobie radę, dostosowując koszty do oferowanych cen zakupu. Jednak
widzimy, że jedne sieci radzą sobie lepiej
w kryzysie, a inne gorzej, skoro w jednej
sieci mamy w tym roku sprzedaż większą niż w zeszłym roku, a w drugiej sieci,
często zmieniającej koncepcję sprzedaży,
odnotowujemy spadek zamówień.
Kłopot producenta polega też na tym,
że niby produkuje ten sam asortyment,
ale różni się on między sobą. Albo coś jest
dostępne w jednej sieci, a coś podobnego
– wyłącznie w drugiej.
– Przykładem mogą być tralki schodowe – podkreśla przedsiębiorca. – Różnią
się nie tylko kodem identyfikującym sieć
sprzedaży, ale i kształtem czy rozmiarem. Poszukując więc jakiegoś wyrobu,
klient indywidualny powinien zapoznać
się z ofertą każdej sieci, bo znajdzie tam
podobne, ale trochę różniące się wyroby.
Do wszystkich sieci trafiają natomiast wyroby, choćby drzwi czy schody, które nie są lakierowane. To reakcja sieci handlowych na różnorodne
oczekiwania klientów, którzy już we
własnym zakresie wykańczają je stosownie do potrzeb. Pozwala to sieciom
oferować taniej skrzydła drzwiowe czy
ościeżnice, choć lakierowanie drzwi
w warunkach domowych znacząco
przedraża wyrób końcowy. W warunkach przemysłowych producent mógłby
proces lakierowania skrzydła wykonać
za około 50 zł, podczas gdy klientowi
trudno zejść z wydatkami poniżej 150
zł. A jakość rzadko jest lepsza!
wego. Nie zajmuje się jednak jego przetarciem, gdyż współpracuje z tartakiem,
którego właściciel zajmuje się odbiorem
drewna z lasu i jego przetarciem na określone wymiary. Firma nie posiada też
swojej suszarni, zlecając proces suszenia
według własnego programu, szczególnie
dębu. Odniosłem wrażenie, że najchętniej kupowałaby wyłącznie wymiarową
tarcicę, ale nawet wieloletnia współpraca
choćby ze znanym zakładem drzewnym z
Pomorza powstrzymuje właściciela przed
takim krokiem, albowiem nasi krajowi
tartacznicy wykonując zamówienie na
tarcicę o grubości 22 mm, często dostarczają deski o grubości od 20 do 25 mm.
Ciekawe, że nic podobnego nie zdarza się
choćby szwedzkim tartakom, od których
też czasami kupowana jest tarcica.
Z powodu różnorodnego jakościowo surowca rozwijana jest produkcja
drzwi bezsęcznych oraz sęcznych,
z klejonych elementów. Pracy ręcznej
przy wytwarzaniu takich elementów
Celem produkcji nie jest
jest więcej, ale przynajmniej makgotowy produkt
Producent z Tarnowa Podgórnego wy- symalnie wykorzystuje się materiał
ciągnął wnioski z tych wymagań i rozwi- drzewny. Natomiast brykiet drzewny
nął produkcję… elementów drzwi, a nie jest wytwarzany z materiału nieprzydatnego do jakiejkolwiek obróbki.
określonych modeli skrzydeł.
– Mamy opatentowany system modeli drzwi – mówi Tadeusz Wizła – ale Tylko lite drewno
żeby nie zamrażać pieniędzy w gotowych Rynkowe załamanie odbija się na skali
wyrobach, bo nie zawsze nasz wybór jest przerobu poszczególnych surowców. Kiezgodny z preferencjami nabywców, wy- dyś tylko w połowie stolarka budowlana
konujemy gotowe elementy do monta- była wykonywana z drewna sosny, a reszżu wszystkich modeli. Ponieważ dzisiaj ta z drewna dębowego i bukowego. Teraz
klient hurtowy czy detaliczny chciałby nawet 80 proc. drzwi wytwarzanych jest
mieć na jutro drzwi, to taki system pro- z tarcicy sosnowej, znacząco mniej z dębu
dukcji umożliwia nam spełnienie oczeki- i rzadko z buka. Pojawiła się zaś moda na
wań. Mamy wszystkie gotowe elementy na stolarkę z drewna jesionu.
paletach i w każdej chwili jakąś ich część
– Ale nie dostarczamy takiej stolarki
kierujemy do ostatecznej obróbki i monta- do marketów, gdzie klient może swobodżu. Mniejsze są koszty zapasów i szybszy nie wybierać towar, ponieważ powszechtermin realizacji zamówień. Jednak żeby nie mylono by jesion z dębem – mówi Tapracować w tym systemie, rozpoczęliśmy deusz Wizła. – Widać, że rynek biednieje
od maksymalnego zunifikowania kon- i cena jest najważniejsza, skoro szuka się
strukcji. Elementy są w miarę uniwersal- tańszych produktów. Jednak nie decydune i dopiero w ostatnim etapie obrabiane jemy się na zastępowanie drewna litego
do ostatecznego kształtu danego modelu jakimiś materiałami płytowymi czy naskrzydeł czy ościeżnic.
wet fornirem. Do drzwi bezsęcznych deTen opatentowany system dobrze cydujemy się na ramiaki klejone blokowo,
się sprawdza, więc właściciel Kornika które są oklejane obłogami przecieranyjest przekonany, że taka technologia mi w „naszym” tartaku. Kasetony też są
produkcji stanie się standardem, ponie- z litego drewna. W drzwiach sęcznych raważ ogranicza wielkość środków finan- miak jest klejony na miniwczepy i pokrysowych firmy, „zamrożonych” w wyro- wany dwustronnie dwumilimetrowymi
bach gotowych.
obłogami. Wykorzystujemy w ten sposób
drewno poprodukcyjne, ale lite i dobrej
jakości. Natomiast ze zdziwieniem ogląBez tartaku i suszarni
Być może niebawem Kornik zajmie się damy skrzydła drzwiowe konkurencyjnej
pokrywaniem wyrobów lakierami UV, firmy wykonywane z sosny sprowadzanej
ale jest to uzależnione od tendencji z Brazylii i Wietnamu, która rośnie 30 lat
rynkowych. Teraz koncentruje się na i ma przyrosty do 2 cm rocznie. Elementy
maksymalnym wykorzystaniu surow- klejone z takiego surowca po paru miesiąca drzewnego. Rocznie nabywa około cach… falują. Nie jest to więc dla nas kon10 000 m3 surowca, głównie sosnowego, kurencja. Przynajmniej jakościowa!
ale też dębowego, bukowego i jesiono-
Internet to przyszłość
Drzwi sęczne i bezsęczne wyłącznie z drewna litego.
Współpraca z sieciami handlowymi trochę powstrzymywała przed intensywnym rozwijaniem sprzedaży poprzez
własny sklep internetowy, który niebawem ma ruszyć, albowiem doświadczenia sprzedaży przez Allegro wskazują, że
jest to perspektywiczny kanał sprzedażowy dla stolarki drzwiowej, którą można
dokładnie obejrzeć na zdjęciach. Zakupy
rosną, ale filozofia sprzedaży w sieci jest
inna niż w markecie. Kupuje się wygodnie, jednak cena towaru dostępnego
w markecie nie może być w sieci niższa
niż na jego półce. Internet zbliża towary
do klientów znacząco szybciej i szerzej
niż wszystkie markety razem wzięte. Dla
wielu jest to wygodniejsza forma zakupu, więc i sieci handlowe nie stronią od
sprzedaży internetowej. L
REKLAMA
– Oferujemy stopnie, podstopnice,
wangi, szeroki wybór tralek i słupów, systemy poręczy, a także akcesoria montażowe i wykończeniowe – mówi Tadeusz
Wizła. – Kolekcje z drewna sosny, buku,
dębu i jesionu są systematycznie rozszerzane o oryginalne, niepowtarzalne
wzory i rozwiązania techniczne. Poszerzamy też kolekcję drewnianych parapetów okiennych, progów drzwiowych
oraz gotowych schodów młynarskich,
prostych lub kaczych.
17
22
wrzesień 2013
Ze świata
Trudna walka z nielegalnym pozyskaniem drewna Ä s. 23 | Od papieru ściernego do unikalnej koncepcji szlifowania bezpyłowego! Ä s. 24-25 |
Teraz jeszcze bardziej znacząca pozycja na rynku Ä s. 24
Ä MEBLARSTWO
Zakupy mebli odliczone od podatku
WŁOCHY | Stagnacja na krajowym rynku maszyn dla przemysłu drzewnego
Włoski rząd wprowadził możliwość odliczenia 50 proc.
wydatków poniesionych na zakup mebli, więc może ich
producenci zaczną kupować maszyny?
możliwość odliczenia od podatku dochodowego do kwoty 10 000 euro wydatków
na meble i sprzęt AGD przeznaczony do
zabudowy. Dekret ten może przyczynić
się do zwiększonego popytu na usługi remontowo-budowlane oraz na meble. WłoSytuacja w branży włoskich producentów kazuje niemal żadnych symptomów popra- scy producenci maszyn liczą, iż skłoni to
maszyn i narzędzi dla przemysłu drzew- wy. A niewielki wzrost eksportu maszyn nie producentów mebli do odkładanych od
nego w drugim kwartale bieżącego roku pozwala ich producentom wyjść z impasu. wielu lat modernizacji zakładów.
W II kwartale portfel zamówień,
Ożywienie rynku wewnętrznego poprzez
była daleka od satysfakcjonującej.
– W miesiącach kwiecień-czerwiec odpowiednią politykę rządu to jedyny spo- jakie zebrały włoskie firmy, był niższy
o 1,1 proc. w stosunku do analogicznezarówno na rynku krajowym, jak i mię- sób na rozwiązanie problemu branży.
Cień nadziei pojawił się na początku go okresu ubiegłego roku. Pozytywnym
dzynarodowym nie odnotowano żadnych
znaczących zmian – twierdzi włoskie czerwca, kiedy to włoski rząd wprowadził aspektem jest odnotowany nieznaczStowarzyszenie Producentów Maszyn możliwość odliczenia 50 proc. wydatków ny wzrost cen maszyn o 0,9 proc. Nie
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego poniesionych na prace budowlane zwią- zmienia to jednak faktu, iż przychoAcimall. – Będący od dłuższego czasu zane z restrukturyzacją mieszkań, do dy producentów ze sprzedaży w miew stagnacji rynek wewnętrzny nie wy- kwoty 96 000 euro. Wprowadzono także siącach kwiecień-czerwiec spadły o 3
Dekret ten może przyczynić
się do zwiększonego popytu
na usługi remontowo-budowlane oraz na
meble. Włoscy producenci
maszyn liczą, iż skłoni to
producentów mebli do
odkładanych od wielu lat
modernizacji zakładów.
proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Trudno liczyć na poprawę koniunktury,
skoro zaledwie 35 proc. przedsiębiorstw
odnotowało w omawianym okresie wzrost
produkcji, 42 proc. zdołało utrzymać
sprzedaż na dotychczasowym poziomie,
a 23 proc. odnotowało spadek sprzedaży. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to w tym
aspekcie branża jest w miarę stabilna.
Niemal połowa ankietowanych przedsiębiorstw utrzymała stan zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, 31
proc. ankietowanych firm zmniejszyło
zatrudnienie, a 23 proc. zwiększyło
liczbę pracowników.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w branży oraz prognozy na drugą
połowę roku, oczekiwania przedsiębiorstw zrzeszonych w Acimall nie są
zbyt wygórowane i dotyczą głównie
eksportu. Większość ankietowanych
nie liczy bowiem na wzrost zamówień
z rynku krajowego. L
gac
REKLAMA
Powstają fabryki, bo jest surowiec drzewny
BIAŁORUŚ | EBOiR wspiera dwie inwestycje Kronospanu
Nowe fabryki na Białorusi i w Rosji mają
wzmocnić pozycję koncernu we wschodniej
Europie, która od kilku lat jest strategicznym
kierunkiem ekspansji firmy Kronospan.
Na budowę przedsiębiorstw przeróbki drewna na Białorusi i w Rosji
Kronospan otrzyma długoterminowe pożyczki na kwotę 190 mln
euro z funduszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Koszt budowy przez Kronospan zakładu produkującego płyty
OSB na Białorusi o mocy produkcyjnej 500 000 m3 rocznie wyniesie 200 mln euro, w tym 100 mln ma stanowić kredyt EBOiR.
Będzie to pierwszy zakład na Białorusi wytwarzający płyty OSB.
Jednocześnie będzie to już trzeci zakład Kronospanu na Białorusi
finansowany częściowo ze środków EBOiR. W minionych latach
koncern Kronospan uzyskał z EBOiR kredyt inwestycyjny dla białoruskiej spółki zależnej Kronospan FLLC w wysokości 50 mln
euro na budowę fabryki płyt wiórowych w Smorgoni (obwód gro-
dzieński) o zdolności produkcyjnej rzędu 400 000 m3 rocznie.
Nowy zakład będzie zużywał do produkcji około 1,1 mln m3
drewna okrągłego. Głównym dostawcą na mocy umowy inwestycyjnej z białoruskim rządem mają być lasy państwowe. Fabryka
płyt OSB zlokalizowana będzie w Wolnej Strefie Ekonomicznej
w Mohylewie, niedaleko granicy z Rosją. Jednym z głównych rynków eksportowych obok Rosji ma być Ukraina, która również nie
posiada wytwórcy tego typu płyt. 15 mln m2 płyt melaminowanych
ma natomiast wytwarzać zakład budowany przez Grupę Kronospan w Shaksha na terenie Baszkirii (Republika Baszkortostanu).
Zakład produkujący płyty wiórowe ma posiadać zdolność produkcyjną rzędu 500 000 m3/rok, z czego część ma być poddana dalszej
obróbce laminowania. Inwestycja ma kosztować 195 mln euro,
a 90 mln euro ma pochodzić z pożyczki EBOiR, stanowiącej kredyt
konsorcjalny finansowany przez Raiffeisen Bank International AG
Nowa fabryka Kronospanu będzie pierwszą zagraniczną inwestycją
sektora drzewno-leśnego w tym rejonie Rosji. Surowiec dla fabryki
w Shaksha w postaci 1 mln m3 drewna okrągłego będzie pochodzić
gac
z najbliższych okolic, w promieniu 100 km od fabryki. L
Lider nie przestaje inwestować
mienie elektrowni na biomasę w Radauti
(Rumunia), rozbudowę zakładu produkcyjnego w Rambervillers (Francja) oraz
ROCZNY BILANS | Stabilna sytuacja finansowa
fabryki klejów w angielskim Hexam. Egger stawia również na rozwój fabryki płyt
wiórowych w Gagarinie (Rosja), w której
bryki płyt wiórowych w Gagarinie i roz- to znacznie rozszerzono magazyny i zaZwiększona produkcja
budowa zakładu w Radauti (Rumunia). plecze logistyczne. Najnowsze inwestycje,
zapewniła wyższe dochody
Inwestycje te spowodowały również którymi może się poszczycić grupa, to ot17 zakładów Grupy Egger.
wzrost zatrudnienia, które sięgnęło warcie budynku Forum w Brilon (Niemcy)
w ubiegłym roku niemal 7000 pracow- oraz uruchomienie linii do produkcji goników. Ale nie tylko wskaźniki obrotu towych elementów meblowych w fabryce
EGGER z St. Johann w austriackim Ty- i zatrudnienia były w omawianym okre- w Bünde (Niemcy).
17 zakładów wchodzących w skład
rolu od kilku lat sukcesywnie rozwija sie pozytywne. Egger odnotował rówswoje moce produkcyjne poprzez ciągłe nież wzrost przepływów pieniężnych Grupy Egger wytworzyło w okresie
inwestycje. Tym samym umacnia swoją z działalności operacyjnej, a wynik od- 2012/2013 niemal 7,3 mln m 3 płyt wiópozycję branżowego lidera w produkcji setek, podatków i amortyzacji wyniósł rowych, MDF i OSB oraz tarcicy. Wzrost
płyt i materiałów drewnopochodnych. 298 mln euro, czyli o 14 proc. więcej niż produkcji jest zatem widoczny, ponieważ
Świadczą o tym wskaźniki, które doty- w okresie rozliczeniowym 2011/2012.
w poprzednim okresie rozliczeniowym
Podstawę wzrostu Grupy Egger stano- wartość ta wynosiła 6,7 mln m 3.
czą obrotów spółki. W minionym roku
bilansowym, podobnie jak w poprzed- wią od kilku lat inwestycje zwiększające
Największe obroty w grupie produknim okresie rozliczeniowym 2011/2012, potencjał przemysłowy przedsiębiorstwa. tów dla branży budowlanej wygenerowaobroty firmy wzrosły o 11 proc., do 2,2 Do najważniejszych zrealizowanych pro- no w krajach Europy Wschodniej, Rosji
mld euro. Głównymi czynnikami wzro- jektów zalicza się przede wszystkim pla- oraz Turcji. L
stu obrotów było przejęcie rosyjskiej fa- nowane na październik tego roku uruchogac
wrzesień 2013
Trudna walka z nielegalnym pozyskaniem drewna
AMERYKA ŁACIŃSKA | Interpol na zrębach i drogach
Drewno o wartości około 40 mln USD zostało
skonfiskowane w ramach operacji pod kryptonimem
„Lead”, prowadzonej przez Interpol.
W oparciu o wyniki dochodzenia prowadzonego wspólnie z Interpolem, rządy
Kostaryki i Wenezueli podjęły aktywne
działania w walce z nielegalnym pozyskaniem drewna. W ramach kolejnej
wspólnej akcji, w ciągu miesiąca skonfiskowano 292 000 m3 drewna i wyrobów
z drewna, co odpowiada 19 500 ładunkom ciężarówek. Większość nielegalnego drewna, około 188 000 m3, przejęto
w Wenezueli. Oprócz bieżących działań
organów ścigania, władze Wenezueli
podjęły wysiłki w celu ponownego nasadzenia drzew na terenach dotkniętych
nielegalnym wyrębem. Dotychczas ponownie zalesiono 8000 ha. Rząd realizuje również programy edukacyjne mające
na celu informowanie społeczeństwa
o zagrożeniach związanych z nielegalnym pozyskaniem drewna.
Organy ścigania w obu krajach zgromadziły informacje w celu zidentyfikowania miejsc, w których prowadzono
nielegalne pozyskanie drewna, ciągów
komunikacyjnych oraz nazwisk przestępców zaangażowanych we wszystkie
fazy nielegalnego obrotu drewnem. Korzystając z tej wiedzy, władze przeprowadziły operacje na zrębach, w tartakach
i na szlakach transportowych, zatrzymując przestępców i konfiskując ogromne
ilości nielegalnie pozyskanego drewna.
Operacja „Lead” jest inicjatywą realizowaną przez konsorcjum kierowane
przez Interpol, przy udziale Programu
Ochrony Środowiska ONZ, i współfi-
nansowane przez Norweską Agencję
Rozwoju Współpracy. Projekt wspiera
rządy krajów walczących z nielegalnym
pozyskaniem drewna i przestępczością
leśną, które osłabiają międzynarodowe
działania na rzecz ochrony środowiska
i terenów leśnych. Zdaniem Interpolu
znaczący udział w obrocie nielegalnym
drewnem mają dobrze zorganizowane,
międzynarodowe grupy przestępcze.
W związku z nielegalnym wyrębem lasów
dokonywane są liczne inne przestępstwa.
Wśród uczestniczących we wspólnej akcji państw znajdują się: Boliwia, Brazylia,
Chile, Kolumbia, Kostaryka, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Paragwaj, Peru i Wenezuela. Pierwsza faza
operacji „Lead” została przeprowadzona
w tych 12 krajach latynoamerykańskich
pod koniec 2012 r. W jej wyniku dokonano prawie 200 aresztowań i skonfiskowano ponad 50 000 m3 drewna, o wartości
szacowanej na 8 mln USD. L
Interpol
Po dach materiałów na dachy
MAGAZYNOWANIE | 236 stanowisk na elementy konstrukcyjne
fot. OHRA
W ciągu dwóch tygodni fachowcy z firmy OHRA zmontowali 236 stanowisk magazynowych.
Prawie 2800 m.b. poziomów
magazynowych w formie regałów
wysięgnikowych oraz 300 miejsc
na regałach paletowych i wysięgnikowych
wykonała w ciągu dwóch tygodni
firma OHRA.
o długościach od 5 do 16 m oraz płyt drewnianych, produktów
z włókna drzewnego i innych, podstawowych artykułów do budowy dachów. Dostawę wyposażenia oraz montaż regałów do
nowego magazynu w Butzbach zlecono spółce OHRA z Kerpen
koło Kolonii. Regały wysięgnikowe tej firmy, specjalizującej
się w konstrukcji systemów regałów do handlu materiałami
budowlanymi i drewnianymi, sprawdziły się już w innych zakładach spółki DEG. Również kompetentne doradztwo specjalistów z firmy OHRA, szybka realizacja całego projektu, jak też
Jerzy Piątkowski
krótszy czas dostaw stanowiły znaczący argument.
Od pierwszego kontaktu w sprawie projektu do uruchoEuropejski lider w handlu hurtowym elementów do budowy
dachów – spółka DEG Alles für das Dach zbudowała w swoim mienia magazynu minęło mniej niż dziesięć tygodni, chociaż
oddziale w Butzbach nowy magazyn produktów drewnianych. w hali trzeba było zintegrować z regałami istniejące suwnice
Gdy znacznie wzrosła sprzedaż w środkowej Hesji, firma mogła i wyposażenie pozostałe po poprzednim użytkowniku.
W dwa tygodnie fachowcy z Kerpen zmontowali 236 stadzięki niemu sprawniej obsługiwać swoich klientów i filie.
Spółka DEG jest spółdzielnią niemieckich dekarzy i oferuje nowisk magazynowych na lite drewno konstrukcyjne i klejonajwyższej jakości produkty i usługi związane z budową dachu. ne drewno laminowane w rzędach regałów wysięgnikowych
Wiodąca w Europie hurtownia branży dachowej z oddziałami o długości 409 i 50 m, i wysokości 6,2 m. Łącznie powstało
w Niemczech, Czechach i Luksemburgu osiągnęła w 2011 r. ob- w ten sposób 2800 m.b. regałów na długie elementy drewniane.
roty rzędu 468 mln euro. Zatrudnia w nich 880 pracowników. Dodatkowo wykonano 300 miejsc do składowania na regałach
Na ponad 300 000 m2 powierzchni 55 oddziałów w kraju i za paletowych i wysięgnikowych, na których magazynowane są
granicą zapewnia optymalną dostępność licznych artykułów towary na paletach.
Magazyn jest obsługiwany przez dwa wózki widłowe Hubdrzewnych. W DEG dekarze znajdą wszystko, co jest potrzebne
tex oraz jeden czołowy wózek widłowy Linde. Tylko w pierwdo budowy dachu, jego naprawy lub rozbudowy.
Nowy magazyn umożliwia składowanie prawie 1000 m3 szych sześciu miesiącach po uruchomieniu magazynu przelitego drewna konstrukcyjnego i drewna klejonego lignofol, transportowano nimi prawie 3300 m3 drewna. L
REKLAMA
23
26
wrzesień 2013
Ekonomia i rynek
Wyceny akcji firm przemysłu drzewnego powyżej średniej Ä s. 27 | Giełda poszerza możliwości pozyskiwania
kapitału Ä s. 28-29 | Co czynić w czasie spowolnienia gospodarczego? Ä s. 29
Włączyć LP do sektora finansów publicznych!
SPRZEDAŻ SUROWCA | Rozmowa z Maciejem Pająkiem, dyrektorem Biura Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego
fot. Janusz Bekas
Ucywilizowanie spraw związanych ze sprzedażą
surowca drzewnego pozyskiwanego z drzewostanu
lasów państwowych będzie możliwe dopiero po
włączeniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych
– przekonuje Ogólnopolski Związek Pracodawców
Przemysłu Drzewnego.
Janusz Bekas
Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, tak
jak przedsiębiorcy, dla których podstawowym źródłem zaopatrzenia
w surowiec drzewny są lasy Skarbu
Państwa, jest przeciwny prywatyzacji lasów państwowych, natomiast
nadal opowiada się za włączeniem
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora
finansów publicznych?
Maciej Pająk: PGL LP już od początku 1999 roku powinno funkcjonować
na zasadzie zakładu budżetowego.
W świetle publikacji prawniczych
PGL LP w dotychczasowej formie
prawnej to wypaczona postać typowego zakładu budżetowego. Wrzawa
leśników przed trzema laty, podsycana
przez sprzyjających im przeciwników
włączenia PGL LP do sektora finansów
publicznych poprzez straszenie społeczeństwa rzekomą groźbą prywatyzacji lasów państwowych, miała na celu
obronę za wszelką cenę partykularnych interesów korporacji zawodowej
leśników i powiązanych z nimi grup
interesów, bowiem przez lata jedynie
im ten majątek Skarbu Państwa
przysparza korzyści. Przywoływana
przez leśników argumentacja kojarząca zamiar włączenia LP do sektora
finansów publicznych z prywatyzacją
lasów państwowych jest opaczna
i ewidentnie fałszywa chociażby
dlatego, że art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o zachowaniu narodowego
charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju jednoznacznie
wyklucza jakiekolwiek przekształcenia własnościowe lasów państwowych. Stwierdza się tam wyraźnie,
że lasy państwowe, mające charakter
narodowego strategicznego zasobu
naturalnego kraju, nie podlegają przekształceniom własnościowym.
W związku z informacjami
o dramatycznym stanie finansów
publicznych oraz niebezpiecznie
narastającym zadłużeniu państwa,
powraca w opiniach finansistów
pomysł odblokowania odłożonej
w 2010 r. realizacji Uchwały Rady
Ministrów nr 119 z 3 sierpnia 2010 r.
o włączeniu państwowej jednostki
organizacyjnej zarządzającej lasami Skarbu Państwa, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe do sektora finansów
publicznych. Czy Związek nadal
optuje za realizacją tej uchwały?
M.P.: Dla każdego, kto racjonalnie
ocenia aktualny, niestety – jak twier-
dzą specjaliści – już katastrofalny
stan finansów publicznych, oczywiste jest, że Skarb Państwa, tak samo
jak każdy właściciel jakiegokolwiek
mienia, powinien uzyskiwać i pobierać
optymalne dochody, jakich przysparza
ta własność. Z tego względu nadal,
a zwłaszcza teraz, aktualne pozostaje
nasze stanowisko zawarte w obszernym wystąpieniu z listopada 2010 r.
do prof. Jana Vincenta-Rostowskiego, ówczesnego ministra finansów,
a obecnie także wicepremiera,
w którym wyraziliśmy poparcie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Przemysłu Drzewnego dla tej trafnej,
społecznie uzasadnionej i gospodarczo
racjonalnej decyzji rządu, która – jak
wiadomo – nie została zrealizowana
z powodu protestów stymulowanych
przez ówczesne kierownictwo Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych.
Wykonując uchwałę Rady naszego
Związku z września 2010 r., wyrażaliśmy już wówczas naszą dezaprobatę
dla ewentualnych ustępstw wymuszanych na rządzie przez leśników
i związane z nimi niektóre środowiska.
Dlatego nadal uważamy, że decyzja
o włączeniu państwowej jednostki
organizacyjnej zarządzającej lasami
Skarbu Państwa do sektora finansów
publicznych była i jest jak najbardziej
trafna, a nawet wręcz pożądana ze
względów gospodarczych, społecznych i finansów państwa.
Byłaby korzystna dla przedsiębiorców branży drzewnej?
M.P.: Dla przedsiębiorców branży
drzewnej decyzja ta stanowiłaby
oczekiwaną od dawna szansę prawnego uporządkowania całokształtu
spraw związanych ze sprzedażą na
potrzeby gospodarki kraju surowca drzewnego, pozyskiwanego
z drzewostanu lasów państwowych.
Zauważyć trzeba dziwną grę, jaką
w tym przedmiocie od kilku lat
prowadzą urzędnicy departamentu
leśnego Ministerstwa Środowiska,
którzy pozornie najpierw podejmują,
a potem zaraz niestety niweczą swoje
inicjatywy koniecznej w tym zakresie
nowelizacji Ustawy o lasach. Przedsiębiorcy branży drzewnej są nie tylko
głównymi odbiorcami od PGL LP pozyskanego surowca drzewnego, lecz
– co istotne – są przez to głównymi
nabywcami od Skarbu Państwa tego
surowca. Leży to w interesie wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych
zrzeszonych w OZPPD, jak i spoza naszego Związku, nie tylko z przyczyn
wskazanych powyżej, ale również
– Pozostawiono do wyłącznej dyspozycji,
poza jakąkolwiek kontrolą społeczną
i ministra finansów, wszystkie przychody
uzyskiwane przez PGL LP ze sprzedaży
drewna – mówi Maciej Pająk.
dlatego, że pozyskiwane przez PGL
LP drewno w rozumieniu art. 53 i art.
54 kc w zw. z art. 441 § 1, art. 45, art.
48 kc jako pożytek naturalny lasu
i pożytek prawa stanowi mienie Skarbu Państwa. W okresie jednego roku
z drzewostanu lasów państwowych
pozyskuje się obecnie około 35 mln
m 3 drewna, a uzyskiwane z jego sprzedaży przychody osiągają wartość
około 7,5 mld zł. Naszym zdaniem
PGL LP już ponad 14 lat temu, wraz
z wejściem w życie pierwotnej Ustawy
z 26 listopada 1998 r. o finansach
M.P.: Nie wiem, czy minister Skarbu
Państwa byłby lepszym gospodarzem,
ale na pewno byłoby to zgodne z obowiązującymi przepisami zarówno
Ustawy o działach administracji
rządowej, jak i Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Niewątpliwie
byłoby to jednak bardziej efektywne,
gdyż ustawowo minister środowiska
ogólnie tylko zajmuje się sprawami
leśnictwa, co oznacza w istocie żywą
substancję lasu, oraz zajmuje się
ochroną lasów i gruntów leśnych. Być
może dlatego właśnie nie wykazuje
– mimo że jest członkiem Rady Ministrów – oczekiwanego przez przedsiębiorców zainteresowania obiektywnie korzystnymi dla całej gospodarki
kraju zasadami sprzedaży drewna.
Poza tym ustawa wyłącznie ministrowi Skarbu Państwa wprost przypisuje
sprawy dotyczące ochrony interesów
Skarbu Państwa oraz gospodarowania
jego mieniem. W następstwie istniejącego stanu rzeczy społeczeństwo nie
uzyskuje żadnej korzyści finansowej,
jaką realnie przynosi ta własność.
Beneficjantami dochodów uzyskiwanych z lasów Skarbu Państwa
pozostaje tylko znikoma jego część,
czyli pracownicy PGL LP.
Przed trzema laty nie tylko
środowiska leśników sprzeciwiały
się zamiarowi włączenia PGL LP do
sektora finansów publicznych. Czy
teraz, gdy rząd szuka możliwości
zbilansowania finansów publicz-
Dla przedsiębiorców branży drzewnej decyzja ta stanowiłaby
oczekiwaną od dawna szansę prawnego uporządkowania
całokształtu spraw związanych ze sprzedażą na potrzeby
gospodarki kraju surowca drzewnego, pozyskiwanego
z drzewostanu lasów państwowych.
publicznych, powinno było zostać
zaliczone do sektora finansów publicznych. Niewłączenie wtedy PGL LP
do sektora finansów publicznych dla
każdego, kto interes państwa uważa
za nadrzędny, było oczywistym błędem i z pewnością przyczyniło się do
postępującego potem z roku na rok
samowolnego zawłaszczania przez
PGL LP zakresu uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi
Państwa. Skutkuje to teraz decyzjami
negatywnymi dla przedsiębiorców
branży drzewnej, ale także dla interesu gospodarczego i ekonomicznego
państwa. Pozostawiono do wyłącznej
dyspozycji, poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i kontrolą Ministra
Finansów, wszystkie przychody
uzyskiwane przez PGL LP ze sprzedaży drewna oraz innych pożytków
i składników zarządzanego przez
PGL LP mienia Skarbu Państwa.
Czy dobrze rozumiem, że
waszym zdaniem lepszym gospodarzem majątku leśnego byłoby
Ministerstwo Skarbu Państwa?
nych, byłaby większa szansa na
proponowaną regulację prawną?
M.P.: Uzasadnienie tego sprzeciwu
nie było poparte argumentacją merytoryczną, natomiast rozpowszechniano najczęściej demagogię opartą
na chwytliwych, choć fałszywych hasłach, takich jak zamiar wyprzedaży
lasów państwowych, likwidacja PGL
LP czy wprost sugerowanie wrogich
działań podejmowanych przez rząd.
Uaktywniły się wtedy różne środowiska, które dostrzegały realne zagrożenie utraty lub znacznego ograniczenia
swoich dotychczasowych przywilejów, albo partykularnych interesów.
O ile mi wiadomo, w tym gronie nie
było przedstawicieli branży drzewnej, ponieważ bardzo doskwiera jej
nieuprawniona i monopolistyczna pozycja LP, które praktycznie jeżeli nie
ignorują, to torpedują jakiekolwiek
postulaty większości przedsiębiorców
tej ważnej gałęzi przemysłu. Sprzeciw
włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych wskazuje jednoznacznie, że nie chodzi wcale o dobro
wspólne wszystkich Polaków, czyli
o interes państwa i należyte wykorzystywanie z korzyścią dla gospodarki
narodowej lasów państwowych oraz
szeroko rozumiany interes społeczny.
Celem jest jedynie zachowanie poza
jakąkolwiek kontrolą organów państwa i dyscyplina finansowa całości
przychodów, jakie PGL LP uzyskuje
dotąd na wyłączność w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, z których
nadwyżki mogą być tak jak dotychczas wykorzystywane tylko przez leśników. Wymownym tego przykładem
były ambicje kierownictwa PGL LP
dotyczące zakupu i przejęcia Polskich
Kolei Linowych, a także zapowiedź
obecnego dyrektora generalnego LP
dotycząca zwiększenia zatrudnienia
w PGL LP, chociaż powszechna jest
opinia, iż obecny stan zatrudnienia
wymaga racjonalizacji z powodu nadmiernych przerostów. Odpowiadając
na zasadnicze pytanie, nie wydaje mi
się, żeby teraz rządowi było łatwiej
niż 3 lata temu zrealizować Uchwałę
Rady Ministrów nr 119 z 3 sierpnia
2010 r. i włączyć PGL LP do sektora
finansów publicznych. Jednakże
kontrola przez ministra finansów
racjonalnego gospodarowania tymi
środkami oraz sposobu ich wydatkowania jest celowa, bezwzględnie
konieczna i absolutnie leży w interesie społecznym, ekonomicznym
i gospodarczym państwa.
Nasuwa się pytanie – co to za
właściciel tak gigantycznej wartości mienia, jeżeli nie pobiera na swoje konieczne potrzeby należnych
mu olbrzymiej wartości dochodów,
które realnie przynosi ta własność?
M.P.: To swoiste kuriozum! Dlatego
rodzi się pytanie, jakie racjonalne
przesłanki prawne i względy ekonomiczne przemawiają za utrzymywaniem posiadania przez państwo prawa
własności gigantycznej wartości mienia i ustanawiania dla niego zarządu
tylko po to, aby ów zarządca zamiast
ustalonego wynagrodzenia z tytułu
sprawowanego zarządu, za Skarb
Państwa pobierał na swoje potrzeby
całość olbrzymiej wartości dochodów,
które przynosi ta własność, i nie miał
wobec społeczeństwa, jako rzeczywistego właściciela nawet obowiązku
dokonania szczegółowego rozliczenia celowości ich wydatkowania po
uprzednim uzyskaniu na to zgody
w ustawie budżetowej? Pytanie to
nasuwa się szczególnie w kontekście
informacji o dramatycznym stanie
finansów publicznych oraz niebezpiecznie narastającym zadłużeniu
państwa. W świetle obowiązku,
o którym mowa w art. 82 Konstytucji
RP uważamy, że rząd nie powinien
absolutnie ulegać presji tej części
środowisk zawodowych, politycznych
i społecznych, które tylko w ich własnym interesie sprzeciwiają się porządkowaniu finansów publicznych
i uzdrawianiu polskiej gospodarki.
Dziękuję za rozmowę.
L
wrzesień 2013
REKLAMA
27
Ä MEBLARSTWO
Rozwijanie i monitorowanie portfolio produktowego
ZARZĄDZANIE | Co warto wiedzieć o swoim asortymencie wyrobów?
Konieczność radzenia sobie w trudnych warunkach
ekonomicznych wymusza na przedsiębiorstwach
branży meblarskiej zmianę podejścia
do konkurowania.
Magdalena Olkowicz
Obawa przed brakiem zamówień powoduje, że producenci mebli angażują
się w coraz to bardziej wymagające
projekty. Niektóre z nich bywają nawet
„nieuzasadnione strategicznie”, ponieważ wpływają negatywnie na dotychczasową produkcję. Czasem jednak
chęć pozyskania nowego klienta jest
silniejsza niż świadomość trudności
realizacji otrzymanego zlecenia. W ten
sposób portfolio produktowe producenta stale się powiększa.
Portfolio produktowe to wszystkie
produkty, jakie przedsiębiorstwo ma
w swojej ofercie. W jego skład mogą
wchodzić zarówno kategorie produktowe (np. stoły, krzesła, komody itd.),
linie produktowe (np. kolekcje mebli,
tj. zestawy mebli powiązanych ze sobą
stylistycznie), jak i indywidualne produkty. Ważne jest jednak, żeby każdy
produkt znajdujący się w asortymencie
zorientowany był na jeden cel – osiągnięcie przez przedsiębiorstwo pożądanej pozycji rynkowej przy optymalnym
wykorzystaniu dostępnych zasobów.
Z jednej strony liczba produktów,
które przedsiębiorstwo ma dziś w swoim
asortymencie, jutro stanowić może o jego
sile. Z drugiej strony, jeśli portfolio produktowe nie jest systematycznie monitorowane, szeroka oferta bywa także przyczyną poważnych kłopotów.
Wprowadzanie nowych produktów
do oferty nie jest łatwym zadaniem, z czego producenci mebli doskonale zdają sobie
sprawę. Przede wszystkim wiąże się ono
dla przedsiębiorcy z dużym ryzykiem, zaangażowaniem zasobów oraz zainwestowaniem środków finansowych. Ponadto,
próba wykreowania nowego produktu
poprzez przeprowadzanie czaso- i pracochłonnego procesu produkcyjno-marketingowego często przykuwa uwagę
nieuczciwej konkurencji. Efekt bywa taki,
że nowy wzór w niedługim czasie zostaje
bezprawnie skopiowany.
Mimo wszystko, stale uaktualniana
oferta produktowa wciąż stanowi o bycie
i rozwoju przedsiębiorstwa, więc o portfolio firmy należy dbać. Jeśli nie stale je
poszerzać, to na pewno systematycznie
zastępować stare produkty nowymi lub
zmodyfikowanymi.
Im większy wybór, tym lepiej?
Z punktu widzenia konsumenta, im
szersza oferta handlowa, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś
z produktów spełni jego oczekiwania
i zmieści się w ustalonym przez niego
limicie finansowym. Dla producenta ta
kwestia nie jest już jednak taka jednoznaczna.
Produkt pod obserwacją
Wychodząc z założenia, że każdy produkt
ma do spełnienia w portfolio produktowym określoną funkcję oraz odgrywa
jakąś rolę w globalnej strategii przedsiębiorstwa, istotne jest, aby te zależności
systematycznie kontrolować. Trudność
polega jednak na tym, że produkt, jako
duktów. Sprowadza się do określenia
produktów przynoszących zysk lub
stratę ze sprzedaży. Umiejętność przeprowadzenia i właściwego zinterpretowania tego rodzaju klasyfikacji jest
szczególnie ważna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ
wiąże się nierozerwalnie z utrzymywaniem jego płynności finansowej. Producentom mebli, ale nie tylko, wiedza
o rentowności produktów przydaje się
w praktyce do układania planów produkcyjnych oraz równoważenia przepływów pieniężnych, pochodzących
z wielu produktów. Ponadto, pozwala
im także określić miejsce i strategiczną
rolę produktów w portfolio firmy.
W zależności od wielkości, producenci mebli borykają się z odmiennymi
problemami organizacyjno-produkcyjnymi, a ponadto ich wymiar, skala
i skutki bywają różne. Im większe jest
przedsiębiorstwo, tym trudniejsza
droga do kontrolowania i reagowania w porę na zmiany zachodzące
w asortymencie. Z drugiej jednak strony także korzyści, jakie daje świadome
podejmowanie decyzji, są nieporówPortfolio warte uwagi
Podział produktów w asortymencie re- nywalnie większe. Dlatego o ile zarząalizowany jest z reguły na dwa sposoby. dzanie portfelem produktów w małych
Pierwszy klasyfikuje produkty na pod- przedsiębiorstwach nie należy jeszcze
stawie ich udziału w rynku oraz progno- do zadań priorytetowych, to w dużych
zowanego tempa wzrostu ich sprzedaży. staje się koniecznością. ZoptymaliMając taką wiedzę, menedżer produktu zowane portfolio to przecież najlepmoże zarządzić wprowadzenie pewnych sze świadectwo prowadzenia firmy
zmian w produkcie, choćby modyfikację z uwzględnieniem zarówno jej możlikonstrukcji lub technologii wytwarzania, wości, jak i ograniczeń oraz kreowania
uzupełnienie linii produktowej o nowe oferty produktowej z rozmysłem. L
elementy, np. nowe bryły, dostosowanie
Autorka jest pracownikiem naukowym
produktu do wejścia na nowy rynek itd. lub
Katedry Technologii, Organizacji
zadecydować o zastąpieniu nierentownei Zarządzania w Przemyśle Drzewnym
go i nierokującego produktu innym.
na Wydziale Technologii Drewna
Drugi sposób podziału asortymentu
Szkoły Głównej Gospodarstwa
opiera się na analizie rentowności proWiejskiego w Warszawie.
jednostka do analizy i jednocześnie niewielka część asortymentu, znajduje się
w środowisku dynamicznym. Ponadto
różne bywają stawiane mu zadania. Może
to być osiągnięcie założonych zysków ze
sprzedaży w określonym czasie, pozyskanie nowego klienta lub zaistnienie na
nowym rynku. Ale może to być także:
wykorzystanie nadwyżki mocy produkcyjnych, realizacja decyzji strategicznych
lub wprowadzenie do oferty modnego
w danej chwili produktu, aby wpłynąć na
postrzeganie marki przez konsumentów.
Zdarza się również, że producent świadomie decyduje się na wytwarzanie produktu w perspektywie mało opłacalnego dla
zakładu, a czasem nawet przynoszącego
stratę, jednak wypełniającego niewykorzystany czas pracy załogi.
Niezależnie od powodu, który doprowadził do wprowadzenia produktu
do oferty handlowej, umiejętność przedsiębiorstwa dotycząca pozyskania oraz
wykorzystania danych i informacji o nim,
w dowolnym momencie jego cyklu życia,
jest kluczowa.
Wyceny akcji firm przemysłu drzewnego powyżej średniej
RYNEK GIEŁDOWY | Akcjonariusze docenili Forte, Paged i Pfleiderer Grajewo
Ceny akcji trzech firm
przemysłu drzewnego
na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
w pierwszym półroczu
wzrosły, a dwóch spadły!
Piotr Dalkowski
Spośród 442 spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 8 przedsiębiorstw zakwalifikowano
do sektora drzewnego. Jednak w tym
gronie znalazły się także firmy zajmujące
się zupełnie inną produkcją, na przykład
papieru, lub wytwarzaniem energii odnawialnej. Natomiast firm działających typowo w przemyśle drzewnym jest jedynie 5.
Ogólna sytuacja na GPW za sprawą perturbacji w gospodarce i klimatu
inwestycyjnego w pierwszym półroczu
nie wyglądała zbyt dobrze, bowiem ceny
spółek notowanych na niej w przypadku
zdecydowanej większości firm obniżyły
się. Potwierdzają to w sposób dobitny
spadki indeksów giełdowych. Wartość
głównego indeksu giełdowego WIG20
(obliczanego na podstawie wartości
portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z głównego rynku
GPW) w okresie od początku stycznia
do końca czerwca spadła o 14,49 proc.
Podobnie zachowywał się indeks WIG
(obejmujący wszystkie spółki notowane
na głównym rynku GPW), który stracił
6,98 proc. swojej wartości. Oznacza to, że
inwestorzy skłonni raczej byli do sprzedaży posiadanych akcji i zmniejszania
ich udziału w swoich portfelach niż do
zakupu nowych pakietów i powiększania udziałów w firmach giełdowych.
Zupełnie inaczej na tym tle zachowywały się ceny akcji firm przemysłu drzewnego. Trzy spółki zanotowały wzrost
cen, a jedynie dwie obniżenie wartości.
Najbardziej, bo aż o 72,79 proc. zdrożały akcje spółki Fabryki Mebli Forte SA.
Niewątpliwym czynnikiem, który na to
wpłynął, było zaproponowanie przeznaczenia dwóch trzecich zysku z poprzedniego roku na wypłatę dywidendy. Także
udziały firmy Pfleiderer Grajewo znacznie zwiększyły swoją wartość. Ich cena na
koniec czerwca była o 32,80 proc. większa
od tej z początku roku. W tym przypadku
przypomnieć należy o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki ogłoszonym przez większościowego
akcjonariusza dążącego do zwiększenia
swojego pakietu kontrolnego w tej firmie.
Pierwsze półrocze było również udane dla spółki Paged, której akcje podrożały w tym czasie o 16,60 proc. Natomiast
spadki cen akcji dotyczyły Koszalińskiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego
wycenianego pod koniec czerwca o 2,88
proc. niżej niż na początku roku oraz firmy
Drewex, tracącej 77,27 proc. swojej warto-
ści. W odniesieniu do spółki Drewex utrata wartości specjalnie nie może dziwić,
gdyż przedsiębiorstwo to jest w trakcie
przeprowadzania upadłości układowej.
Zniechęca to inwestorów długoterminowych do kupna akcji, a aktywni mogą być
jedynie inwestorzy spekulacyjni, którzy
poszukują szybkich zysków, akceptując jednocześnie wysoki poziom ryzyka.
Podkreślić należy, że pomimo spadku cen
Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, i tak poddało się ono
dekoniunkturze w skali mniejszej niż
większość innych spółek giełdowych, bo
spadki wartości indeksów WIG20 i WIG
były zdecydowanie o wiele większe.
O przyczynach zmian cen akcji spółek przemysłu drzewnego notowanych na
GPW będzie można więcej powiedzieć dopiero po analizie sprawozdań finansowych
za pierwsze półrocze br. Spółki publiczne
publikują te dane finansowe w sierpniu
i w pierwszych dniach września. L
32
wrzesień 2013
Temat z bliska
Dobrze przygotowane do przewozu drewna
TRANSPORT | Ponad 100 lat doświadczeń firmy Scania
fot. MHS Serwis Mikulski
są oferowane w różnych konfiguracjach
od 4x4 (napęd na wszystkie osie) do 8x4
(napęd na obie tylne osie lub jedną tylną
i jedną przednią).
Scania ściśle współpracuje z firmami zajmującymi się zabudowami podwozi
w wielu krajach. W Polsce kooperuje z firmą
MHS Serwis Mikulski, która projektuje i wykonuje specjalistyczne zabudowy do przeładunku i transportu zarówno drewna dłużycowego, jak również stosowego, zgodnie
z indywidualnymi oczekiwaniami klientów.
Na przykład na bazie samochodu Scania G
440 z naczepą 2-osiową można otrzymać
pojazd do transportu drewna stosowego,
jak i kłodowego z 8 ławami MHS. Natomiast
w samochodzie Scania G 480 6x4, który ma
służyć do transportu drewna stosowego,
można wykonać zabudowę z czterema łaScania G 480 6x4 do transportu drewna stosowego.
wami kłonicowymi MHS mającymi wymiar
stały 2600 mm, zainstalować żuraw Kesla
Foresteri 2010 z kabiną zamontowaną na
ciężarówki oraz znakomicie rozwiniętą sieć wzbogaconego o układ Scania SCR. W tym tzw. podwyższeniu oraz dołączyć przyczepę
Stosowanie w podwoziach ram modułowych umożliwia
34 stacji serwisowych, które równomiernie przypadku najmniejsza jednostka napędo- trzyosiową MHS. Innym rozwiązaniem do
nieograniczony zakres adaptacji. Wszystkie podwozia
transportu drewna stosowego może być Scawa ma moc 500, a największa 730 KM.
pokrywają obszar całej Polski.
cechują się łatwością zabudowy!
Wieloletnie doświadczenia firmy Scania nia G 440, w której zamontowano 4 pary ław
Konfiguracji ciężarówki można dokonać, wybierając spośród rozleglej palety w zakresie stosowania w podwoziach ram ExTe serii E6 oraz żuraw Loglift F115ZT.
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
kabin, silników, skrzyń biegów, przystawek modułowych pokazują, że takie ramy umożPiotr Dalkowski
li załączania, pełnego zablokowania oraz odbioru mocy, osi i wielu innych elementów. liwiają nieograniczony zakres adaptacji. Sca- obejmuje układy otworów mocujących,
Za sprawą modułowej konstrukcji zabudo- nia proponuje ramy o różnej wytrzymałości, tylny zwis o wymaganej długości, okabObecnie samochody dla przemysłu w momencie rozłączenia.
Wygodny, intuicyjny panel sterowa- wa podwozia jest szybka i prosta, dzięki zarówno z pojedynczymi podłużnicami, lowanie elektryczne dla kilku rodzajów
drzewnego Scania wyposaża w nowy
panel sterowania napędem. Zapewnia to nia napędem, który zawiera w sobie układ czemu uzyskuje się efektywne rozwiąza- jak i z dodatkowymi profilami wzmacniają- zabudów, gotowe wiązki przewodów elekużytkownikom pełną kontrolę i uspraw- kontroli trakcji, blokady mechanizmów nie dostosowane do zaspokojenia potrzeb cymi. Możliwy jest także wybór pomiędzy trycznych w kabinie i podwoziu, możlipodwoziem standardowym lub wysokim. wość podłączenia i sterowania funkcjami
nia trakcję. W nowym panelu wszystkie różnicowych i balansowanie dystrybucji transportowych odbiorcy.
W ofercie ciężarówek dostępne są sil- To ostatnie zapewnia bardzo duży prześwit zabudowy za pośrednictwem konwencjoprzełączniki związane z działaniem obciążenia, jest unikalnym rozwiązaniem
niki spełniające normę Euro 5, a także EEV i doskonałą ochronę wrażliwych elementów nalnej instalacji elektrycznej lub magistraukładu napędowego – blokady mecha- firmy Scania.
Mając ponad 100 lat doświadczenia (pojazdy przyjazne dla środowiska natural- pojazdu przed uszkodzeniem. W ofercie są li CAN, funkcję zdalnego uruchamiania
nizmów różnicowych, kontroli trakcji
i dystrybucji obciążenia – zostały zgru- w konstruowaniu pojazdów, od dawna nego), stanowiącą najbardziej rygorystycz- również koła i opony dostosowane do każ- silnika oraz złącze akumulatora.
Obecnie dużą wagę przywiązuje się
dych warunków eksploatacji. Większość
powane w jednym intuicyjnym module zajmuje się produkcją samochodów użyt- ną normę dla silników.
Do pojazdów dla przemysłu drzewnego typów osi wyposażona jest w specjalne sta- do kwestii zużycia paliwa. W przypadku
na desce rozdzielczej, w pobliżu dźwigni kowych dla przemysłu drzewnego i ich
zmiany biegów. Na środku modułu umiej- ciągłym udoskonalaniem. Zaczynała od Scania proponuje silniki 13- lub 16-litrowe. bilizatory zapewniające większą stateczność pojazdu najważniejszymi czynnikami descowiono obrotowy przełącznik blokad zaspokajania lokalnego popytu na tego W przypadku silników 13-litrowych są to pojazdu. Klienci mogą wybierać rozstaw osi cydującymi o zużyciu paliwa są układ namechanizmów różnicowych, który po- rodzaju pojazdy. Od wielu lat jest także na konstrukcje 6-cylindrowe, w układzie rzę- w zakresie od 2900 do 6500 mm. Uzależnio- pędowy i optymalna masa własna pojazdu
oraz właściwości aerodynamiczne, opony
zwala zblokować kolejno osie, powodując polskim rynku. Koncern Scania zainau- dowym, z układem Scania EGR i SCR. Ofe- ne jest to od konfiguracji osi.
Scania oferuje ciągniki siodłowe do i systemy wspomagające. Doświadczony
tym samym o wiele lepszą mobilność po- gurował swoją bezpośrednią działalność rowane są cztery rozwiązania różniące się
jazdu. Sąsiadujące z pokrętłem przyciski w Polsce już w 1995 r., otwierając w Warsza- mocą. Najmniejsza jednostka napędowa ma przewozu drewna w konfiguracjach pod- kierowca jest w stanie zmniejszyć zużycie
unoszą lub opuszczają oś wleczoną oraz wie firmę Scania Polska SA, która stała się moc 360, a największa 480 KM. Pośrednie wozia 4x4 (napęd na wszystkie osie), 6x4 paliwa o dodatkowe 10 proc. Warunkiem
regulują nacisk na osie wózka. Działanie generalnym importerem i przedstawicie- osiągają odpowiednio 400 i 440 KM. W od- (napęd na obie tylne osie lub jedną tylną jest jego odpowiednie przeszkolenie w tym
blokad mechanizmów różnicowych jest lem w naszym kraju. Obecnie Scania oferuje niesieniu do silników 16-litrowych, ofero- i przednią) i 6x6 (napęd na wszystkie osie). zakresie. Dlatego Scania prowadzi specjapokazywane w trzech stopniach: w chwi- swoim klientom niezawodne i ekologiczne wane są rozwiązania typu widlastego V8, Natomiast podwozia do przewozu drewna listyczną Szkołę Jazdy Scania. L
REKLAMA
wrzesień 2013
33
Dobra zwrotność
i stabilność
TRANSPORT WEWNĘTRZNY | ESM na małe i duże potrzeby logistyczne
Wózek ESM sprawdza się
na ograniczonej
powierzchni magazynowej.
podwozia i dachu kabiny, jest idealnie
stabilny w zakrętach.
ESM przystosowany został do pracy
przy obciążeniu do 1000 kg. Zawór proporcjonalny sprawia, że podnoszenie wiZe względu na swoją wszechstronność, deł odbywa się płynnie aż do maksymalelektryczny wózek widłowy ESM spraw- nej wysokości 5,3 m. Maszt, nawet przy
dza się zarówno jako wyłączne narzę- pełnym załadunku, nie ogranicza pola
dzie pracy, jak i wielozadaniowy model widzenia. Pełną widoczność we wszystw większej flocie. Pojazd przystosowa- kich kierunkach gwarantują także panony został do manewrowania w wąskich ramiczne szyby, boczna pozycja operatokorytarzach roboczych. Ułatwiają to ra oraz ergonomiczny kształt kabiny.
Pojazd ma zwartą konstrukcję z wyniewielkie gabaryty oraz bardzo dobra
zwrotność, z kątem skrętności kół wyno- trzymałym dachem, zapewniającym bezszącym 92 stopnie. Wózek posiada także pieczeństwo pracownika. Brak ramion
parametryzowany program jazdy, a dzię- podporowych pozwala z kolei operatorowi
ki połączeniu w jeden element masztu, szybko i bez wysiłku pobierać towary. Cała
kabina została zaprojektowana w ten sposób, aby zapewnić maksymalny komfort,
Boczna pozycja operatora zapewnia pełną
będąc zarazem bezpiecznym i łatwym
widoczność.
fot. Still
w obsłudze miejscem pracy. L
bej
92
O
Ä wynosi kąt skrętności kół
w wózku ESM
REKLAMA
Wózek widłowy sterowany… tabletem
LOGISTYKA | Nowatorski system automatyzacji prac transportowych
fot. Still
Za pomocą iPoda lub
iPada możliwe jest nawet
sterowanie wózkiem
widłowym.
Jerzy Piątkowski
Zautomatyzowany model wózka widłowego EGV-S z aplikacją iGoEasy firmy
STILL usprawnia pracę przedsiębiorstwa,
jednocześnie będąc niezwykle prostym
w obsłudze.
Jest to pierwszy system sterowania pozwalający na automatyzację prac logistycznych, niewymagający szkolenia czy wsparcia
ekspertów. Podczas użytkowania zadania
transportowe uaktywnia się przy użyciu
ekranu dotykowego terminalu mobilnego,
który za pomocą sieci bezprzewodowej LAN
przesyła dyspozycje do wózka. Aplikacja
przekazuje również dane dotyczące trasy
i ustawień do oprogramowania sterującego,
co pozwala na samodzielną pracę pojazdu.
Rozwiązanie iGoEasy składa się z automatycznego wózka widłowego wysokiego
podnoszenia typu EGV-S 14/20, systemu nawigacji laserowej, odbłyśników, komputera
pokładowego i układu sterującego do wyboru: tabletu iPad, iPad mini lub urządzenia
iPod touch. Technologia przeznaczona jest
do obsługi jednego pojazdu, którego praca
polega na transporcie poziomym o trasach
iGoEasy to wózek sterowany tabletem.
maksymalnych do 100 m i wysokości podnoszenia do 2 m. Dzięki odpowiedniemu
zaprogramowaniu sprawdza się przy powtarzalnych czynnościach logistycznych.
Sprzęt jest uniwersalny, gdyż umożliwia
pracę w dwóch trybach: automatycznym
i manualnym. Te funkcje sprawiają, że jest
idealnym narzędziem pracy w zakładach
produkcyjnych o relatywnie niewielkich
mocach przeładunkowych.
Przygotowanie systemu do pracy jest
proste i przejrzyste. Odbłyśniki laserowe
zamontowane na ścianach lub regałach lokalizuje się w systemie za pomocą skanera
nawigacji laserowej umieszczonego w wóz-
ku. Wtedy możliwe jest zdefiniowanie sześciu różnych stanowisk składowania towaru.
Po połączeniu poszczególnych miejsc początkowych i docelowych aplikacja samodzielnie wyznacza najlepszą trasę dojazdu.
Zastosowanie automatycznych rozwiązań w logistyce podnosi wydajność
procesów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zużycia energii. Minimalizuje
straty wywołane błędem operatora, takie
jak uszkodzenie pojazdu, infrastruktury
magazynowej lub załadunku, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo operatora. Mniej awaryjna praca redukuje
także koszty serwisowania. L
Produkty i komponenty
Okucia drzwiowe
zamiast zawiasów
otwory do montażu ściennego.
Okucia do drzwi szklanych jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych charakteryzują się odpowiednią stylistyką, ponieważ są
całkowicie widoczne. Do jednoskrzydłowych
drzwi szklanych przesuwnych dostępne są
komplety okuć Design 70-V bez szyny jezdnej, z zestawem odbojników drzwiowych
i z prowadzeniem dolnym z amortyzatorem
AKCESORIA | Drzwi przesuwne nie ograniczają przestrzeni
domykania lub bez amortyzatora.
Drewniane drzwi z właściwymi okuProducenci stolarki drzwiowej nie powinni zapominać
ciami i system przesuwu sprawdzają się zao drzwiach przesuwnych, które w małych obiektach są
równo w klasycznych, jak i nowoczesnych
wnętrzach, dodając im zawsze elegancji.
świetnym rozwiązaniem, gdyż wymagają zdecydowanie
Do takich drzwi jednoskrzydłowych Häfele
mniej miejsca niż tradycyjne rozwierane drzwi,
przygotowało okucia Design 70-V, utrzya dostępne okucia ułatwiają ich eksploatację.
mujące skrzydła drzwi o ciężarze do 70 kg.
W skład kompletu wchodzą szyna jezdna
z czterema otworami do montażu na ścianie
Jerzy Piątkowski
się w zakresie od 40 do 750 kg. Do sposobów i zestaw podkładek dystansowych. Może to
Nieograniczone możliwości aranżowania mocowania dostosowane są odpowiednie być także zestaw bez szyny jezdnej z zestaprzestrzeni stwarzają drzwi przesuwne, któ- okucia drzwiowe. Znajdują się między inny- wem odbojników drzwiowych i prowadzere w dużych pomieszczeniach pozwalają wy- mi w ofercie firmy Häfele i charakteryzują niem dolnym z kołnierzem nośnym do przydzielić intymny kąt lub zmienić ich funkcję, się unikalnym designem, dostosowanym do kręcenia do górnej krawędzi drzwi.
Okucie Design 80-Y umożliwia wpuszna przykład poprzez wyodrębnienie części charakteru każdego wnętrza.
Okucia do drzwi przesuwnych szkla- czanie w skrzydło drzwi, przez co jest ono
kuchennej lub biurowej. W małych pomieszczeniach, gdzie każdy metr przestrzeni jest nych i drewnianych Antra wykonane są ze niewidoczne na zewnątrz. Natomiast na
cenny, również są świetnym rozwiązaniem, stali nierdzewnej i przeznaczone do drzwi ze innej zasadzie montowane są okucia Clasgdyż wymagają zdecydowanie mniej miejsca szkła o grubości 8-12 mm lub płyty meblowej sic 40-P z łagodnym zamykaniem Smuso do
niż tradycyjne rozwierane drzwi. Projektan- o grubości do 45 mm, o maksymalnym cięża- drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych bez
ci zalecają montaż takich drzwi w obiektach rze skrzydła do 100 kg. Długość szyny jezdnej szyny jezdnej. Do dwuskrzydłowych i czteosób poruszających się na wózkach inwa- wynosi od 1800 do 2540 mm. Istnieje możli- roskrzydłowych drewnianych drzwi przelidzkich, ponieważ ich obsługa jest o wiele wość wykonania szyny w innej długości na suwnych przeznaczone są okucia Telescopic
40/4, natomiast modele T-Snap G2 przeznałatwiejsza, a dodatkowo istnieje możliwość zamówienie.
Okucia do drzwi przesuwnych, zarówno czone są do drzwi przesuwno-składanych,
zamontowania systemu pozwalającego otwierać drzwi automatycznie za pomocą pilo- drewnianych, jak i szklanych, składają się w których maksymalny ciężar elementu
z zespołu jezdnego jednorolkowego, z bloka- składanego nie przekracza 40 kg. Cięższe
ta lub czujnika dotykowego.
Konstrukcyjnie dostępne są drzwi prze- dą wypięcia. Wykonane są ze stali nierdzew- elementy składane muszą być zawieszone
suwne mocowane do ściany lub do sufitu, nej matowej, lewego i prawego stopera, na okuciach T- Fold lub Fold 50K, które mogą
w wersji szklanej i drewnianej. Ich waga waha i prowadzenia dolnego. W szynie jezdnej są być wpuszczane w skrzydła drzwi.
fot. Häfele
36
wrzesień 2013
Okucia na szkle są wyjątkowo widoczne i mogą zadecydować
o charakterze całego wnętrza.
W dużych obiektach, które są dzielone
na mniejsze sale, często stosuje się ściany
harmonijkowe i drzwi rozwierane, zawieszone na okuciach Centerfold 80/H, które też są
wpuszczane w skrzydła. To już konstrukcje
bardzo rozbudowane, w skład których wcho-
Zestaw Antra I do drzwi drewnianych w wykonaniu standardowym
z regulacją wysokości.
dzi łożysko obrotowe, zespół jezdny czterorolkowy z sankami nośnymi i zatrzaski do
drzwi. Takie drewniane drzwi mogą być wyposażone w napędy elektryczne sterowane
radiowo czterokanałowym pilotem nawet
z odległości powyżej 50 m. L
REKLAMA
Ä MEBLARSTWO
Trzy wcielenia modnej zieleni
DEKORY | Kolorystyczne hity w dekorach Pfleiderera
Ciekawą barwą, zwłaszcza na elementach często używanych wnętrz, jest Zieleń
Ojców. Ten kolor płyty laminowanej Pfleiderera można łączyć swobodnie z różnymi dekorami drewnopodobnymi, a także
z bielą i brązem. Ciekawie wygląda w zestawieniu z oferowanymi przez Pfleiderer
blatami imitującymi powierzchnie metaliczne: Stal Hartowana i Metallic Brown.
Trzecie wcielenie zieleni proponowane przez firmę Pfleiderer to dekor Iguana. Jest to intensywna, jaskrawa zieleń
z dużą domieszką żółci. L
Nie bez przyczyny kreatorzy designu
postawili w tym sezonie na zieleń i to
ona jest jednym z najmodniejszych kolorów wnętrzarskich 2013 r. Firma Pfleiderer w swej nowej ofercie dekorów blatów kuchennych i płyt laminowanych
ma propozycje pozwalające wprowa-
dzić do wnętrz nieco modnej zieleni. Blat
Veneziano to odwzorowanie rysunku zielonego marmuru – wielobarwnego, pełnego żyłek i inkluzji. Może sprawdzić się
zarówno w stylowych, tzw. pałacowych
kuchniach, jak i w zestawieniu z prostymi, nowoczesnymi meblami.
Odcienie zieleni – barwy roku 2013 – od góry:
Veneziano, Zieleń Ojców i Iguana.
Kolorystyczna kombinacja białych frontów szafek górnych z Zielenią Ojców frontów
szafek dolnych.
fot. Pfleiderer
fot. Pfleiderer
Spośród wielu barw dekorów firma Pfleiderer stawia
w tym sezonie na zielony. Zielone blaty i zielone fronty
w konfrontacji zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi
kompozycjami są hitem tegorocznego wzornictwa.
ir
wrzesień 2013
37
Odwzorowanie natury lub fantazji projektantów
OKLEINY MODYFIKOWANE | Pozyskiwane z plantacji z kontrolowaną wycinką drzew
fot. Italcolor
fot. Italcolor
Pod marką VENITAL
kryją się okleiny,
których wzór usłojenia
i kolor, dzięki procesowi
modyfikacji, są niemal
całkowicie powtarzalne.
Ekologia i natura dotyczą dziś większości sfer życia. Konsumenci chcą kupować wszystko, co ekologiczne, naturalne, a jednocześnie zdrowe i przyjazne
dla środowiska. Z identyczną sytuacją
mamy do czynienia na rynku meblarskim. Wciąż rosnące zapotrzebowanie
rynku konsumenckiego na drewno
egzotyczne oraz pochodne tego szlachetnego materiału spowodowało, że
aby zapobiec wycince egzotycznych
gatunków drzew, stworzono produkt
alternatywny: okleinę naturalną modyfikowaną. Dzięki niej zaspokojono
wymagania architektów projektujących nowoczesne wnętrza, jednocześnie spełniając rosnące oczekiwania
społeczeństwa w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
Firma ITALCOLOR pod własną
marką VENITAL oferuje klientom szeroką gamę naturalnych oklein modyfikowanych. Wszystkie spełniają normy
dyrektywy unijnej dotyczącej emisji
formaldehydów dla klasy E1.
Okleiny odwzorowują naturalne forniry pozyskiwane metodą tradycyjną z danego gatunku drewna.
nictwo oraz dostępna kolorystyka dają
projektantom nieograniczone możliwości w tworzeniu wyszukanych i ekskluzywnych mebli salonowych, łazienkowych, kuchennych oraz do sypialni.
Okleiny modyfikowane mogą być również wykorzystywane do produkcji
drzwi, zarówno wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Ze względu na bogate
wzornictwo oraz kolorystykę, zastosoWiele możliwości
wanie oklein w tym segmencie sprawia,
wykorzystania
Okleina to surowiec znajdujący za- że są to produkty unikalne.
Aktualnie obowiązujące trendy
stosowanie w przemyśle meblarskim
jako elegancki i szlachetny materiał do w architekturze wnętrz dają również
produkcji frontów. Oryginalne wzor- możliwość wykorzystania okleiny jako
Oryginalne wzornictwo oraz dostępna kolorystyka stwarzają projektantom
nieograniczone możliwości w tworzeniu wyszukanych i ekskluzywnych mebli.
elementu wykończenia ścian, wnęk
czy jako dużych elementów zdobiących
ściany itp. Zastosowanie i uniwersalność oklein naturalnych modyfikowanych stwarza wiele możliwości wykorzystania ich w naszym otoczeniu.
skrawane, usuwa się z niego sęki, przebarwienia i inne wady, a po wstępnym przesuszeniu barwi się przez
całą strukturę (barwniki stanowią 1-2
proc.). Następnie pokrywa się je obustronnie klejem (klej stanowi 15-25
proc.), układa się w stosy w specjalnych
formach w postaci bloku i prasuje. PodPowtarzalność wzoru
czas tego procesu formuje się rysunek
i usłojenia
Surowcem do produkcji naturalnych drewna, który chcemy uzyskać.
Ostatnim etapem jest poprzeczne
oklein modyfikowanych VENITAL są
w 70-80 proc. gatunki ayous i topola, skrawanie otrzymanego bloku na arpozyskiwane z plantacji, na których kusze. W rezultacie takiego procesu
przeprowadza się kontrolowaną wy- powstają okleiny odwzorowujące nacinkę drzew. Drewno jest obwodowo turalne forniry pozyskiwane metodą
REKLAMA
Trefle, czyli
fantazyjne stołki
– mówi Ryszard Balcerkiewicz, prezes firmy Noti z Tarnowa Podgórnego, specjalizującej się w wytwarzaniu mebli wypoczynkowych.
Potwierdzeniem praktycznej przydatności Trefli jest nagroda w konkursie Must Have organizowanym przez Łódź Design Festival, gdzie
prezentowane są najciekawsze wzorniczo polskie produkty wyróżniające się innowacyjnością, właściwą ergonomią i wysoką jakością.
Po październikowej wystawie w Łodzi ruszą w świat na prezentacje
DESIGN | Trzy typy siedzisk w formie koniczyny
podczas festiwali designu w Mediolanie, Londynie i Berlinie.
Trefle to wyjątkowa interpretacja popularnego stołka. Jego
charakterystyczna fantazyjna forma kształtem przypomina czterolistną koniczynę, kojarzącą się ze szczęściem. Zestaw składa się
Siedziska z Noti wśród najciekawszych
z trzech typów siedzisk w różnych wielkościach: puf, taboret i hoker.
wzorniczo polskich produktów
Dodatkowo puf może pełnić funkcję stolika dzięki niezależnemu nawyróżniających się innowacyjnością,
kładanemu blatowi. Do wyboru są różne warianty wykończeń szycia:
właściwą ergonomią i wysoką jakością.
szew tradycyjny, prawostronny oraz szew prawostronny z dodatkową wypustką w dowolnym kolorze. Siedziska Trefle zaprojektowane
Trefle – siedziska zaprojektowane przez Piotra Kuchcińskiego dla zostały dla marki Noti przez cenionego projektanta mebli, a swoją
marki Noti dobrze wpisują się w najnowsze trendy w projektowaniu. premierę miały na Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie
– Zabawa formą na granicy fun designu w połączeniu z funk- podczas wystawy w SuperStudio Piu. Od tego czasu odwiedziły już
cjonalnością i wygodą tworzy siedziska, które nie są obiektami tylko kilka wydarzeń promujących design. L
festiwalowymi, ale znajdą swoje miejsce we wnętrzach mieszkalnych
bej
Zestaw Trefl składa się z trzech typów siedzisk w różnych wielkościach.
fot. Noti
Puf może pełnić funkcję stolika dzięki
niezależnemu nakładanemu blatowi.
fot. Noti
tradycyjną z danego gatunku drewna. Dzięki tej technologii pozyskuje
się również okleiny, których wzory
nie mają odzwierciedlenia w naturze,
a są jedynie rezultatem fantazji projektantów.
Proces modyfikacji pozwala uzyskać niemal całkowitą powtarzalność
wzoru usłojenia i koloru.
Szczegółowe informacje na temat
oklein, jak również obrzeży naturalnych modyfikowanych marki VENITAL
dostępne są na stronie internetowej
www.italcolor.pl. L
Ar tykuł promocyjny
42
wrzesień 2013
Technika i technologia
Potrzeby rynku determinują postęp
OKLEINIARKI | Od stolikowych po automatyczne w ofercie firmy Brandt
Bardzo obszerna oferta
handlowa pozwala
zaspokoić potrzeby
zarówno małych
zakładów stolarskich,
jak i przedsiębiorstw
z produkcją wielkoseryjną.
Obróbka powierzchni
wysokopołyskowych
fot. Brandt
Tomasz Bogacki
Należąca do Homag Group firma Brandt
od ponad 50 lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji jednostronnych okleiniarek wąskich płaszczyzn.
Jakość uzależniona od precyzji
prowadzenia
Brandt oferuje obecnie dwie główne
grupy produktów. Pierwsza to maszyny stolikowe do okleinowania wąskich
płaszczyzn – KTD 720 Optimat i KTD 820
Optimat oraz do wyrównywania obrzeża
i zaokrąglania narożników elementów
krzywoliniowych – FTK 130. Urządzenia
te przeznaczone są do oklejania i obróbki
elementów prosto- i krzywoliniowych.
Radzą sobie doskonale zarówno z małymi, jak i dużymi podzespołami. Klej nanoszony jest bezpośrednio na element,
a obrzeże o grubości od 0,4 do 3 mm zoREKLAMA
Ambition 1200 wyposażona została w programowalne sterowanie, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo obsługi.
staje precyzyjnie dociśnięte do krawędzi
płyty przez układ rolek. W zależności od
modelu, grubość obrabianych podzespołów może wynosić od 16 do 40 lub 55 mm.
Przyklejany pasek podawany jest z rolki.
Maszyny te wyposażone są w posuw pozwalający pracować z płynnie regulowaną prędkością, która wynosi dla KTD 720
od 4 do 9 m/min, a dla KTD 820 od 0,7 do
4,2 m/min. Jakość okleinowania uzależniona jest także od precyzji prowadzenia
elementu podczas obcinania nadmia-
zamontować agregat frezowania wstępnego. Dalej mamy jednostkę obcinającą
nadmiar długości i szerokości obrzeża oraz zaokrąglającą naroża. Za nimi
umieszczono cyklinę profilową oraz
polerkę. Maszyny z serii 1200 pracują ze
Minimum cztery warianty
stałym posuwem 11 m/min i okleją płyty
konfiguracyjne
W drugiej grupie znajdują się maszyny o grubości 50 mm (opcja 60 mm). Maksyprzelotowe z szeroką gamą agregatów malna grubość stosowanego obrzeża to
obróbczych i automatyzacją procesu również 3 mm.
okleinowania. Najliczniej reprezentowaną w tej grupie jest seria Ambition Wstępne podgrzewanie
składająca się z pięciu modeli. Praktycz- elementu
nie każdy model występuje w minimum Średnią pod względem wielkości jest
czterech wariantach konfiguracyjnych. natomiast seria Ambition 1400. Dzięki
W połączeniu z bardzo bogatą ofertą wy- posuwowi wynoszącemu 14 m/min są to
posażenia opcjonalnego daje to nieomal maszyny bardzo wydajne. Komputer stenieograniczone możliwości przy budo- rujący pracą i zarządzający danymi prowaniu maszyny. Pierwsza w typoszere- dukcyjnymi stanowi bazę do wyposażegu znajduje się najmniejsza okleiniarka nia tych okleiniarek w pełne sterowanie
z serii 1110 produkowana aż w czterech automatyczne. Frezowanie wstępne jest
wariantach różniących się wyposaże- już tutaj standardem. Klejenie przebiega
niem. Maszyny te okleją płyty o grubości z wstępnym podgrzewaniem elementu.
do 40 mm ze stałą prędkością posuwu Oprócz agregatów występujących w sewynoszącą 8 m/min. Maksymalna gru- rii opisywanej powyżej, do wyposażenia
bość obrzeża to 3 mm. Pomimo niewiel- podstawowego dodano także jednostkę
kich rozmiarów, jest ona także dostęp- do nacinania wręgów. W opcji istnieje
na z agregatem frezowania wstępnego. możliwość doposażenia maszyny w cyOprócz tego wyposażona jest w dwusil- klinę zbierającą nadmiar kleju oraz synikowy agregat kapujący oraz jednostkę stem natryskowego nanoszenia środka
do zaokrąglania naroży. Producent prze- zabezpieczającego szerokie płaszczywidział także dwa wolne miejsca, gdzie zny przed zabrudzeniem oraz środka
można zamontować cyklinę płaską, pro- czyszczącego. Okleiniarka ta obrabia
filową lub szczotki polerskie. Większa od elementy o maksymalnej grubości do
poprzedniej Ambition 1200 wyposażona 60 mm i może przyklejać obrzeże podazostała w programowalne sterowanie, co wane z rolki lub w odcinkach o określozwiększa komfort i bezpieczeństwo ob- nej długości. Jego grubość zawiera się
sługi. W jej przypadku również możemy w przedziale od 0,4 do 8 mm.
ru szerokości obrzeża. Dlatego właśnie
w obcinarce FTK 130 zastosowano łożyska kulkowe gwarantujące niezmienny
efekt frezowania.
W standardzie Ambition 1600 dostępne są wszystkie możliwe agregaty
z multifunkcyjnym włącznie.
fot. Brandt
Kolejną pozycję zajmuje Ambition 1600.
Maszyna ta pracuje z płynnie regulowaną
prędkością posuwu w zakresie od 8 do 18
m/min. Może obrabiać elementy o maksymalnej grubości 60 mm, a opcjonalnie nawet 80 mm. Przyklejane obrzeże aplikowane jest z rolki lub w odcinkach. W drugim
przypadku jego grubość może wynosić 12
mm. W sekcji nanoszenia kleju zastosowano nowe rozwiązanie oznaczone symbolem QA 45. Umożliwia ono szybką zmianę
rodzaju kleju lub jego koloru. Kolejną nowością jest agregat frezarski pozwalający
uzyskać efekt czystego obrzeża. Jest to
możliwe dzięki nowatorskim osłonom narzędzi DFC (Dust Flow Control) zapewniającym optymalny odciąg wiórów. Funkcja
miękkiego dojścia daje optymalny efekt
obcinania nawet przy dużych prędkościach
posuwu. Z kolei agregat do zaokrąglania
rogów Serwotrim z precyzyjnym prowadzeniem i delikatnym naciskiem doskonale nadaje się do obróbki płyt komórkowych
i powierzchni lakierowanych na wysoki
połysk. Oprócz tego w standardzie dostępne są wszystkie możliwe agregaty z multifunkcyjnym włącznie oraz urządzenia, jak
chociażby centralne smarowanie, pakiet
nestingowy czy stopy na transporterze podawczym utrzymujące stały dystans między elementami.
Pozycjonowanie za pomocą
serwonapędów
Największą i najmocniejszą okleiniarką z serii Ambition jest model 1800. Pod
względem konfiguracyjnym podobny
jest on do wersji Ambition 1600. Inne są
natomiast parametry pracy i możliwości
obróbcze. Maszyna ta może pracować
z prędkością posuwu od 8 do 20 m/min.
Grubość doklejanego materiału również
jest większa. Maksymalnie wynosi ona 15
mm. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie doklejek mających 20 mm. Natomiast
maksymalna grubość obrabianych płyt to
60 mm (opcjonalnie 80 mm).
W ofercie handlowej firmy Brandt znajdziemy także serię maszyn Highflex,
w której wszystkie parametry ustawiane
są za pomocą napędów serwo czy serii
profiLine, gdzie wyposażenie okleiniarki
jest konfigurowane
na zamówienie. L
W sekcji nanoszenia kleju zastosowano nowe rozwiązanie
oznaczone symbolem QA 45. Umożliwia ono szybką
zmianę rodzaju kleju lub jego koloru.
fot. Brandt
wrzesień 2013
43
Korzystny stosunek ceny do wyposażenia
OKLEJANIE KRAWĘDZI | Trzy nowe modele w katalogu Cehisy
Model Bryko PS jest najbardziej atrakcyjny dla naszych przedsiębiorców.
Targi Dremasilesia w Katowicach to doskonała okazja
do zaprezentowania rodzimym przedsiębiorcom
nowości hiszpańskiego producenta okleiniarek
wąskich płaszczyzn.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki
w standardzie w sześć agregatów, wliczając w to jednostkę klejącą. Pierwszy w kolejności to agregat frezowania wstępnego
z regulacją grubości. Składa się on z dwóch
silników o mocy 1,1 i 0,8 kW pracujących
z prędkością obrotową wynoszącą 12 000
obr./min. Zamontowane są na nich, obracające się przeciwbieżnie, frezy diamentowe o wysokości 30 mm. Opcjonalnie
możliwe jest zastosowanie frezów o wysokości 45 mm. Pierwszy silnik wyposażony
jest w pneumatyczny posuw w kierunku
okleinowanej formatki. Całość poprzedzona jest długą przykładnicą. W strefie tej
można również dodatkowo zamontować
Dwa przeciwbieżne
zespół natrysku płynu antyadhezyjnego
frezy diamentowe
Z racji specyfiki polskiego rynku oraz z nadmuchem powietrza.
z powodu niezwykle korzystnego stosunku ceny do wyposażenia, jest on najbar- Mocne silniki agregatów
dziej atrakcyjny dla naszych przedsiębior- W skład jednostki nakładania kleju M-2
ców. Maszyna posiada sztywną i stabilną wchodzą: dwukomorowy, pokryty teflokonstrukcję. Wykonana jest ze stalowych nem zbiornik wyposażony w cyfrowy terprofili zamkniętych i płaskowników. Sta- mostat i grzałki palcowe, rolki dociskowe
nowi doskonały szkielet, na którym zamo- i gilotyna obcinająca. Dwie komory umożcowane są wszystkie agregaty obróbcze, liwiają uzupełnianie kleju bez potrzeby
dolny transporter płytkowy, pomocniczy, zatrzymywania maszyny, natomiast terpodpierający transporter rolkowy i górne mostat obniża jego temperaturę w trakrolki dociskowe. Bryko PS wyposażona jest cie dłuższych przerw w pracy. Pozwala to
Oferta handlowa Cehisy wzbogaciła się
ostatnio o trzy modele okleiniarek przeznaczonych dla różnych segmentów rynku.
Maszyny te należą do różnych serii i oznaczone są symbolami Bryko PS, Pro 12 Laser
i System 5P. Być może wszystkie te nowości
zobaczymy pod koniec września na tegorocznych targach Dremasilesia w Katowicach. Pewne jest natomiast, że na stoisku
poznańskiej firmy Cehpol będzie można
obejrzeć pierwszy z wymienionych wyżej
modeli Bryko PS.
REKLAMA
Oprócz systemu laserowego Pro-12 Laser posiada także klasyczny zbiornik kleju.
uniknąć przypalania się kleju oraz ogranicza zużycie energii. Obrzeże podawane jest
automatycznie z rolki lub w postaci listew.
W pierwszym przypadku jego grubość wynosi od 0,4 do 3 mm, natomiast w drugim –
do 5 mm. Proces podawania kontrolowany
jest przez czujnik, co wpływa korzystnie
na zużycie materiału. Za docisk obrzeża
odpowiadają trzy rolki, z których pierwsza, większa, jest napędzana. Obcinanie
nadmiaru długości obrzeża realizowane
jest za pomocą dwupiłkowego agregatu
V-3. Napędzany jest on silnikiem o mocy 0,27
kW i prędkości obrotowej 12 000 obr./min.
Agregat przesuwa się wraz z okleinowanym
elementem po precyzyjnych prowadnicach
pryzmatycznych. Frezowanie nadmiaru szerokości wykonuje z kolei agregat JC-3. Jest on
wyposażony w dwa niezależne silniki o mocy
0,55 kW każdy. One również pracują z prędkością 12 000 obr./min. Jednostka ta posiada
kopiały pionowy i poziomy. Regulacja odbywa się za pomocą mechanizmów śrubowych,
a wartość nastawy widoczna jest na wskaźnikach cyfrowych.
żenia opcjonalnego. W praktyce są to dwa
noże proste z niezależnie regulowanym
kopiałem pionowym, usuwające nadmiar
kleju. Ostatni agregat to polerka. Zbudowana jest z dwóch niezależnych i pochylanych silników z prędkością obrotową 1500
obr./min. Maszyna przystosowana jest do
obróbki elementów o grubości od 8 do 45
mm. Minimalna długość formatki to 120
mm, natomiast szerokość 75 mm. Transporter płytkowy z pokrytymi białą gumą
lamelkami pracuje na dwóch stalowych
prowadnicach ze stałą prędkością posuwu
wynoszącą 8 m/min. Docisk górny zapewnia stalowa belka z podwójnym rzędem naprzemiennych rolek. Bryko PS wyposażona
jest także w dotykowy ekran, z pozycji którego sterujemy działaniem całej maszyny.
Laser zintegrowany z maszyną
Model Pro-12 Laser jest największą okleiniarką z tej serii. Może być ona wyposażona w maksymalnie osiem jednostek
obróbczych. Są to w kolejności: podwójny agregat frezowania wstępnego PF-12
(2 x 1,5 kW) z frezami diamentowymi,
laserowa jednostka okleinująca (4,5 kW),
Pewny transport materiału
Następny agregat to cyklina promieniowa agregaty obcinające nadmiar długości
RB-3. Składa się on z dwóch ostrzy o pro- V-7 (2 x 0,35 kW) i szerokości JC-5 (2 x 0,35
mieniu 2 mm oraz kopiałów poziomego kW), zespół umożliwiający zaokrąglanie
i pionowego. W opcji może być wyposażo- narożników CR-1 (1 x 0,27 kW), cyklina
ny w system odpylania z dwoma króćca- profilowa RB-8, polerka PC-9 (2 x 0,1 kW)
mi i łatwym do opróżniania zbiornikiem. i w opcji płaska cyklina klejowa RR-7. SyKolejna jednostka obróbcza, czyli płaska stem lasera jest całkowicie zintegrowany
cyklina klejowa RR-7 należy do wyposa- z konstrukcją maszyny. Oprócz tego ma-
szyna posiada także klasyczny zbiornik
kleju, który dzięki prostemu, mechanicznemu urządzeniu można odsunąć.
Laser włączany jest z głównego pulpitu
sterowania. Po uruchomieniu urządzenie sterowane jest ze swojego, osobnego
panelu. W procesie okleinowania wykorzystywane jest specjalne polimeryczne
obrzeże. Rozgrzane przez laser i sprężone powietrze przechodzi przez specjalną
dyszę i roztapia zewnętrzną warstwę polimeru, co pozwala na wyeliminowanie
tradycyjnego kleju.
W standardzie siedem agregatów
Ostatnia nowość, czyli System 5P to automatyczna maszyna wyposażona w standardzie w siedem agregatów. W kolejności
są to: agregat frezowania wstępnego PF-12
(2 x 1,5 kW), zespół nakładania kleju M-5
FR z dwukomorowym zbiornikiem, agregaty obcinające nadmiar długości V-8N (2
x 0,35 kW) i szerokości BC-5 (2 x 0,55 kW)
z głowicami frezującymi prosto, ukośnie
i kształtowo, zespół zaokrąglania narożników FD-50 (2 x 0,27 kW), cyklina profilowa
RB-8, polerka PC-9 (2 x 0,55 kW) i w opcji
płaska cyklina klejowa RR-7. Okleiniarka ta
może obrabiać płyty o grubości od 8 do 60
mm. Minimalna długość elementu to 120
mm, natomiast szerokość 75 mm. Obrzeże
o grubości od 0,4 do 8 mm podawane jest
z rolki lub w odcinkach. System 5P pracuje
z płynnie regulowaną prędkością posuwu
od 9 do 16 m/min. L
wrzesień 2013
45
Skuteczniej utwardzają, a nie podgrzewają
LAKIEROWANIE | Walcowe pokrywanie z suszeniem promiennikami LED
Cefla koncentrując się
na obróbce
wykańczającej
elementów z drewna
sosny, intensywnie
rozwija urządzenia
upowszechniające
promienniki LED.
zainstalowana lampa LED i klasyczna lampa rtęciowa UV. Może nie jest to jakaś skomplikowana kombinacja linii hybrydowej, ale
chciałoby się mieć wyłącznie efektywniejsze
energetycznie LED-y. Na razie jest jak jest,
jednak zmiany szybko postępują i pewnie
za kolejne dwa lata, na następnych targach
Ligna, zarówno Cefla, jak i inni producenci
maszyn i materiałów lakierniczych pokażą
rozwiązania obecnych problemów.
SuperFocus to krok do przodu
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Możliwość wykonania nadruku metodą
walcową, a potem efektywnego i ekonomicznego suszenia to dzisiaj ta część technologii lakierowania, która najbardziej interesuje producentów wyrobów drzewnych
i drewnopochodnych. Dlatego na stoisku
firmy Cefla podczas targów Ligna często
zadawano pytania dotyczące możliwości
nadruku na elementach drewnianych i perspektywy technologii utwardzania materiału lakierniczego, szczególnie na elementach
z drewna sosnowego.
– Możemy zaoferować dużo więcej niż
jeszcze trzy lata temu – tłumaczył Andrzej
Sauś, dyrektor Cefla Polska – ale wszystkich
producentów walcowych linii lakierniczych
czeka rozwiązanie wielu problemów dotyczących coraz szerszego stosowania promienników LED-owych. Cefla też nad tym
intensywnie pracuje, koncentrując się na
obróbce wykańczającej elementów z drewna
sosny, ponieważ ten surowiec jest, przynajmniej w Polsce, najbardziej dostępny ilościowo i cenowo; jednocześnie jest bardzo trudny
w suszeniu promieniami podczerwonymi,
ponieważ przekroczenie pewnego poziomu
temperatury powoduje… wypływy żywicy,
niweczącej dobre efekty lakierowania. Najlepiej byłoby oczywiście nie wykonywać elementów meblowych z sosny, tylko z drewna
liściastego, no ale tak się nie da. Trzeba wykonywać meble z drewna iglastego, barwiąc
je, postarzając, lakierując na kryjąco i borykać się cały czas z żywicą.
Wszystkich producentów walcowych linii lakierniczych czeka
rozwiązanie problemów dotyczących coraz szerszego stosowania
promienników LED-owych.
Na końcu linii powinna być zainstalowana lampa LED i klasyczna lampa rtęciowa UV.
czy elementy sosnowe suszyć wolniej, np.
przez dwie godziny, a nie godzinę, albo
w niższej temperaturze, to nanoszenie walcami materiału lakierniczego, czyli tańsze,
oraz suszenie powłok promiennikami IR
typu świetlówka, powodująca ogrzewanie
podłoża i suszenie powłok, skutkuje wspomnianymi skutkami wypływu żywicy. Stąd
poszukiwanie innych możliwości utwardzania materiału lakierniczego, któremu
nie towarzyszy wydzielanie się energii cieplnej, podgrzewającej drewno. Zapewniają
to diody świecące LED o dużej mocy, które
Diody mniej grzeją
Bolączką użytkowników klasycznych linii emitują promieniowanie utwardzające UV,
walcowych jest w suszarkach promienio- ale znacząco mniej energii cieplnej. Ma to
wanie UV z żarówek powodujących emisję same zalety, ponieważ nie emituje się ozopodczerwieni, co skutkuje, przy przekro- nu, nie podgrzewa elementu, utwardzanie
czeniu wartości granicznej, wypływami ży- jest natychmiastowe, zużycie energii elekwicy, zwłaszcza w części, gdzie są sęki czy trycznej jest niższe i nie występuje efekt
inne części mocno żywiczne. O ile w tech- „wypalania”. Zaletą LED-ów jest też wysoka
nologiach klasycznego pokrywania drewna wartość „piku energii”, oddziałującego na
przez natrysk, gdzie lakierowany materiał fotoinicjator zawarty w materiale lakiersuszymy gorącym powietrzem, wystar- niczym. Skuteczne utwardzanie zależy od
REKLAMA
System z suszarką SuperFocus zmniejsza o połowę zużycie energii
elektrycznej na utwardzanie lakierów.
energii, czyli długości fali promieniowania walcowego lakierowania z suszeniem lamoraz od odpowiedniej ilości kwantów, nie- pami LED.
zależnie, z jakiego źródła pochodzi.
– Jest to jednak kwestia przyszłości, bo
jeżeli z czasem spadną ceny samych modułów ledowych, a z drugiej strony, gdy na
Dostosowanie fotoinicjatorów
Mankamentem utwardzania w technologii rynku pojawi się więcej klientów na lakiery
LED jest jeszcze jej mała powszechność, co „LED-owe”, to ich produkcja będzie tańsza
wiąże się z wysokimi kosztami promien- i bardziej konkurencyjna cenowo w stosunku
ników LED-owych, jak i niewielką ilością do tradycyjnych materiałów lakierniczych –
materiałów lakierniczych dostosowanych mówi Andrzej Sauś. – Z czasem LED-y będą
do utwardzania tą technologią. Ponieważ powoli wypierały klasyczne lampy UV, choć
długość fali w LED nieco się różni od tej, jeszcze są pewne ograniczenia. Przykładoktórą mamy w lampach gazowych, powo- wo, materiały utwardzane LED-ami po wyjduje to konieczność modyfikacji składu la- ściu spod takiego promiennika mają nieco
kierów UV. Chodzi głównie o wspomniane „oszukany” kolor. Widoczny jest jakby efekt
fotoinicjatory, które trzeba dostosować do żółknięcia. Dopiero po jakimś czasie lakier
widma promieniowania UV w zakresie 395 przybiera swój kolor finalny. Jest to uciążlinm +/- 20 nm, co podraża produkcję nowe- wy mankament, niepozwalający na szybką
go produktu lakierniczego.
korektę odcienia stosowanego koloru. Inne
Są już firmy oferujące takie lakiery, ograniczenie dotyczy linii walcowej do nachoćby Sherwin-Williams, ale wyższe noszenia produktów kryjących. Przyjmuje
koszty powstrzymują szerszą grupę pro- się, że lampy LED stosuje się w linii do żeloducentów od inwestowania w technologie wania podkładu. Na końcu linii powinna być
Krokiem w tym kierunku jest tegoroczna
nowość w linii Cefli w zakresie konstrukcji
lustra, pozwalającego na efektywniejsze
wykorzystanie promieniowania UV. Nawiewy lejkowe, tzw. dysze, zastąpiono nawiewem szczelinowym na całej szerokości
taśmy z elementami. Uzyskano dzięki temu
nieco większą sprawność wentylacji i trochę szybsze odparowanie wody. Przy okazji
listwy nawiewne tworzą dodatkową obudowę, w której w każdym miejscu można zainstalować lampę UV. A ponadto, tworzą one
jakby naturalną pierwszą obudowę lustra
lampy na podczerwień.
Nowością chronioną patentem jest
możliwość suszenia jedną lampą nie tylko
płaszczyzny frontu, ale też jego krawędzi.
Konstrukcja czaszy lustra w suszarce
SuperFocus jest zupełnie inna i dzięki temu
istnieje możliwość suszenia zarówno płaszczyzny, jak i wszystkich czterech krawędzi
jedną lampą UV. Lustro lampy, poprzez odbijanie promieni, mniej lub bardziej sprawnie
powoduje skupianie wiązki światła, która
następnie kumuluje się na elemencie, powodując utwardzanie materiału lakierniczego.
Konstruktorzy SuperFocus przekonstruowali czaszę i umieścili ją bardzo blisko nad
suszonymi elementami. Inna konstrukcja
zwierciadła i niskie położenie nad suszonym
elementem spowodowały znacząco większe
skoncentrowanie wiązki światła, tak że praktycznie z jednej, zamiast z dwóch żarówek
na element trafia wiązka mocy potrzebnej
do utwardzenia lakieru UV. Żeby utwardzić
jednocześnie krawędzie, nowa lampa UV jest
dłuższa. Wychodzi poza szerokość (1300 mm)
taśmy z elementami. Wskutek tego krawędzie
zewnętrzne są dosuszane tą samą żarówką,
bo odpowiednio wyprofilowane lustra kierują promienie cieplne na krawędzie. Jedną
lampą utwardzany jest więc cały front!
Przejście z obecnej technologii nakładania lakieru i suszenia frontów na
system z suszarką SuperFocus zmniejsza
o połowę zużycie energii elektrycznej na
ten etap procesu. L
58
wrzesień 2013
Giełda maszyn
wrzesień 2013
Ä NIERUCHOMOŚCI
59
602 797 035.
Ä
Sprzedaż
Ä
Sprzedam 50% udziałów w dobrze prosperującej spółce jawnej.
609 514 285.
[email protected]
Ä
Sprzedam zakład produkcji drzewnej przystosowany do wyrobu deski paletowej. Nowe
maszyny.
603 944 295.
Ä
Ukraina. Hala produkcyjno-magazynowa
na sprzedaż, wynajem. Oferujemy trociny
drzewne – sosna, jodła, olcha, osika, topola,
dąb EXW 4 zł/m 3 oraz wióry, zrębki, zrzyny.
Skype: IgorKijow.
+380 505 806 241 (pol.).
[email protected]
Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze
prosperujący zakład tartaczno-stolarski, pow.
2 ha, okolice Turku – Wielkopolska.
781 016 698.
Ä
Sprzedam graniaki bukowe suche, lekko
parowane, 65 x 65 mm oraz 70 x 70 mm. Szczecinek, Zachodniopomorskie.
509 848 773.
[email protected]
[email protected]
www.graniak.pl
Importer pilśni gr. 2-5 mm, HDF, OSB.
501 521 065, 509 844 770.
Ä
Ä
Importer tarcicy sosnowej.
501 521 065, 509 844 770.
Jesteśmy dużym producentem palet drewnianych, dostarczymy nowe, solidne i niedrogie
palety 1200 x 800, 1200 x 1000 i inne. Ceny od
10,50 zł/szt. Zapraszamy.
509 549 044.
[email protected]
Ä TRANSPORT
Sprzedaż
Ä
Ä
Ä
HDS Meiller MK 106RSL-9,5/2, z rotatorem,
rok prod. 1994, udźwig 1050 kg na 9,5 m. Cena
do uzgodnienia.
691 936 753.
[email protected]
Ä
Sprzedam ładowarkę Ł-200 oraz urządzenie
rozdzielcze do traka bydgoskiego. Stan bardzo
dobry.
516 793 985.
Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne,
okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt.
606 121 214, 25 757 77 21.
Ä
Sprzedam płazy 20, około 100 m3.
600 264 336.
[email protected]
Sprzedaż sklejek o nietypowych grubościach.
Usługi CNC.
601 93 28 29.
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Ä
Sprzedaż
Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze
prosperujący zakład stolarski produkujący
stoły, krzesła, komody. Okolice Konina.
608 822 089.
Ä
Zakład produkcji oklein naturalnych,
kompletnie wyposażony w maszyny włoskie
i niemieckie wraz z halą produkcyjną o pow.
2400 m 2 w Lubartowie. Sprzedam, przyjmę
wspólnika lub wynajmę.
693 328 000.
Ä
Sprzedam zakład za spłatę zadłużenia na
mieszkanie w bloku lub budynek mieszkalny +
opieka, lub inne propozycje.
601 343 989.
Ä
Sprzedam zakład stolarski z maszynami +
trak taśmowy, wszystko sprawne, do natychmiastowej produkcji + dom, wszystko na dużej
działce. Woj. kujawsko-pomorskie.
602 449 133.
[email protected]
Ä
Ä
Skład Drzewny Samir oferuje więźby
dachowe, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno kominkowe, drewno opałowe.
Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych
dostaw surowca.
Ä
Ä
Ukraina. Drewno opałowe 15 zł/m 3, zrzyny
tartaczne 4 zł/m 3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Czernihowski obw. Sprzedaż drewna opałowego kalorycznych gatunków. Nowgorod-Siewierski LesHoz. Skype: IgorKijow.
+380 505 806 241 (pol.).
[email protected]
Ä
Bezpośredni importer sklejki, płyty pilśniowej.
601 348 652.
Tarcica oraz fryzy dąb, dąb czerwony, suche
i mokre. Czereśnia gr. 5 cm, dł. 125 cm.
691 936 753, 604 057 646.
[email protected]
Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej brzozowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x 2500.
Ä
Produkcja boazerii i podbitki o szer. 9 cm, gr.
15 mm, gontów łupanych na pokrycie dachu.
503 550 147, 18 27 71 087.
Ä
Sprzedam tarcicę budowlaną, 580 zł netto.
519 526 042.
[email protected]
Ä
Drewno tartaczne – dłużyca sosna, świerk,
akacja, modrzew + liściaste opałowe sprzedam.
Woj. lubuskie, wielkopolskie.
606 361 942.
Kupon na bezpłatne ogłoszenia drobne
Treść ogłoszenia (maksimum 15 słów)
DZIAŁ
TELEFON KONTAKTOWY
* Przypominamy, że ogłoszenia drobne przyjmujemy do 16 września, tylko wysłane pocztą
na oryginalnych kuponach.
Nasz adres: WYDAWNICTWO INWESTOR, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
* kupon wypełniony nieczytelnie nie zostanie przyjęty do emisji
* nie odpowiadamy za treść ogłoszeń
NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY
wrzesień 2013
60
Ä
Sprzedaż tarcicy dębowej. Wykonuję schody
i drzwi na zamówienie. Wielkopolska.
600 925 639.
Ä
Dąb sezonowany gr. 5 cm, 12 m 3, bal 85 cm, 22
m , kantówka 15 x 15, 4 m 3.
500 171 047.
płatność gotówką przy odbiorze.
530 303 300.
[email protected]
Ä
Ä
3
Ä
Ä
Ä
Tarcica olchowa 18% wilg., gr. 27 mm, cena
520 PLN/m 3; tarcica brzozowa sucha 8%, gr.
46 i 50 mm.
608 688 609.
Ukraina. Hala produkcyjno-magazynowa
na sprzedaż, wynajem. Oferujemy trociny
drzewne – sosna, jodła, olcha, osika, topola,
dąb EXW 4 zł/m 3 oraz wióry, zrębki, zrzyny.
Skype: IgorKijow.
+380 505 806 241 (pol.).
[email protected]
Sprzedam formatki płyty pilśniowej o gr. 5
mm. Formatki o wymiarach: 760 x 700 – 1460
szt., 380 x 370 – 2778 szt., 1326 x 270 – 3260
szt., 600 x 250 – 636 szt., 595 x 595 – 650
szt., 1193 x 250 – 345 szt., 810 x 595 – 450 szt.
Supercena!
+48 668 290 122.
[email protected]
Ä
Wyprzedaż tarcicy sezonowanej: jesion, czereśnia gr. 55, 30, dł. od 1200 w cenie 600 zł/m 3.
603 368 371.
Ä
Sprzedam kantówkę klejoną 72 x 86 x
600 mm – I kl., duże ilości oraz elementy
klejone na wymiar. Stała współpraca. Okolice
Wrocławia.
604 968 207.
[email protected]
Ä
Ä
Ä
Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5
zł/m 2. Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha
1/1,5/2/2,5/3 mm. Okleiny.
600 356 666.
Ä
Kupię suche trociny, suche odpady na
zrębki.
530 303 300.
[email protected]
Ä
Zakupimy tarcicę sosnową, deski szorstkie, płyty klejone, elementy meblowe. 8-10 %
wilgotności.
59 810 30 64.
[email protected]
Ä
PBD SA sprzeda drewno opałowe dębowe
sezonowane, pocięte; skład: Rusek koło
Bobowa, powiat Starogard Gdański, woj.
pomorskie.
601 874 969.
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Ä
Ä
Ä
Ä
Kupno
Ä
Ä
Kupię zrzyny tartaczne, stała współpraca,
Ä
Kupię tarcicę dębową nieobrzynaną w kl.
I i w cenie 1800/m 3 . Gotówka.
603 368 371, 84 64 12 413.
Ä
Wentylatory rewersyjne i nagrzewnice
bimetalowe do suszarni drewna.
46 855 37 86.
Ä
Piec przemysłowy nadmuchowy Hocker
Polytechnik wraz z automatyką i podajnikiem, typ PTU 98, Baujahr 1992, Fabrik-Nr
92154, Nennleistung 98 kW/h, Luftleistung
maks. 65 000 m 3/h, Motor 380 V, 50 Hz, 8 kW,
20 000 zł.
667 700 126.
[email protected]
Ä
Kocioł Uniwex, nr fab. 76/UC/2003, rok
prod. 2003, cena 12 000 zł do negocjacji.
602 300 783.
Ä
Sterownik suszarniany półautomatyczny,
sprawdzony przy suszeniu dębu, skraca czas,
podnosi jakość.
602 431 819.
Ä
Sprzedam suszarnię drewna 2-komorową
Nardi, 15 x 9 m, 1999 r.
602 230 508.
Ä
Kontener 30 m 3 z hydraulicznym wygarniaczem.
504 465 955.
www.plomex-pol.pl
Ä
Ä
Tokarka DNKA-40, długość toczenia 130
cm, średnica toczenia 40 cm.
503 318 630.
Ä
Sprzedam korowarkę Cambio 35. Stan
bardzo dobry. Korowarka była w ciągłej eksploatacji. Posiada mechanizm wprowadzający
i wyprowadzający kłodę.
504 284 181, 59 82 18 710.
[email protected]
Ä
Sprzedam strugarkę czterostronną WEINIG
w bardzo dobrym stanie, 4 głowice, posuw
Kardan, pełna regulacja wrzecion, rolka
ciągnąca w blacie, szerokość obróbki 22 cm,
wysokość obróbki 12 cm.
883 341 175.
[email protected]
Ä
Automat szlifierski Hempel do elementów
toczonych typ P9.
600 787 837.
Ä
Sprzedam prasę do klejenia drewna, stan
techniczny bdb, rok prod. 2007. Cena netto
55 tys. zł.
609 034 234.
Ä
Sprzedam gilotynę MORSO, zszywarkę
MORSO.
601 789 774.
Ä
Trak FTAA60 hydrauliczny, kompletny,
nieużywany.
514 789 171.
Ä
Sprzedam trak GKT60 komplet + wózki +
ostrzarka + taśmociąg + szrankownik. Likwidacja tartaku.
603 416 954.
Sprzedaż – siekiery, motyki i narzędzia
kute leśne, ogrodowe i rolnicze.
668 44 12 19.
[email protected]
[email protected]
Ä MASZYNY
Sprzedaż
Ä
Traki zachodnie różne, ramowe, taśmowe,
Neva, Wintersteiger, wielopiły, CNC, obrzynarki, suszarnie, prasy, strugarki 4-stronne,
ostrzarki różne, maszyny tartaczne, meblarskie, stolarskie.
608 505 850.
Kupno
100 m³ płyty klejone lite z buka twardzielowego, mikrowczep 18/20 mm. Kontakt po
polsku: Beata Sagorny.
+49 17 21 960 083.
[email protected]
100 m³ płyty klejone lite z dębu B/C,
mikrowczep 18/20 mm. Kontakt po polsku:
Beata Sagorny.
+49 17 21 960 083.
[email protected]
Kupię fryzy na schody dąb, buk, jesion.
Oferty z ceną.
506 124 779.
Zgrzewarki doczołowe, ostrzarki, rozwieraki pił taśmowych. Urządzenia do regeneracji pił. Promocje.
61 662 12 61.
III 50, piła formatowa dwugłowicowa, walcarka do pił Vollmer, wielopiła szwedzka, wys.
cięcia 140, szer. gąsienicy 300, trak pionowy
hydrauliczny GRA -65.
500 280 750.
[email protected]
Ä URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE
Ä
Ä
Ä
Ä
Sprzedaż
Tarcica sucha, gr. 25 i 50 mm: dąb, buk,
jesion, sosna oraz drewno konstrukcyjne
z certyfikatem, suszone, heblowane, fazowane, impregnowane. okolice Wrocławia.
604 968 207, 62 785 01 42.
Tarcica: dąb, buk, jesion, sucha, powietrznosucha, gr. 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca.
508 342 756.
Kupię drewno opałowe, zrzyny, sosnowe,
bukowe, brzozowe. Odpady poprodukcyjne
z transportem. Woj. łódzkie.
501 658 261.
Ä URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE
Kantówka okienna: 72 x 86 x 600 mm
w I kl., 72 x 115 x 600 mm, łaty teatralne, duże
ilości oraz inne wymiary wg zamówienia.
Stała współpraca.
604 968 207, 62 785 01 42.
Ä
Ä
Kupię drewno opałowe, papierówkę,
żerdzie, białe zrębki, możliwość stałej
współpracy.
530 303 300.
[email protected]
M2050 używany.
601 144 185, 655 499 083.
[email protected]
iglasta fi 6-40 cm, dł. 2-4 m.
601 348 652.
Kupię/przejmę cesję na drewno bukowe
tartaczne w Nadleśnictwie Szczecinek
(Połczyn, Świdwin, Czaplinek, Bobolice,
Złocieniec).
509 848 773.
[email protected]
Kupię dębowe, jesionowe fryzy parkietowe
oraz deskę do kantu.
85 683 46 38.
Ä
Kupię suszarnię próżniową do drewna.
604 509 319.
[email protected]
Ä
Kotły trocinowe: skup – sprzedaż – remont.
504 465 955.
Ä NARZĘDZIA
Sprzedaż
Ä
Kupimy palety używane CP-1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
672 543 974.
[email protected]
Rębaki stacjonarne, mobilne ciągnikowe
– nożowe, młotkowe, traki zach. różne, wózki
sortownicze B&Z, tartaczne linie technologiczne, maszyny specjalistyczne do brykietu,
paletówki, ogrodówki. Maszyny tartaczne,
meblarskie i stolarskie.
608 505 850.
[email protected]
Kupię fryzy parkietowe dębowe i jesionowe.
85 683 41 35.
Ä
Kupię palisady topolowe, śr. 8 i 10 cm, dł.
250 i 300 cm. Duże ilości.
782 272 199.
[email protected]
Sprzedam linię do produkcji oklein naturalnych, skrawarka pionowa, suszarnia siatkowa, suwnica, kotłownia parowa, gilotyna.
660 809 171.
Ä
Sprzedam GKT-60 na platformie. PPHU
Newada-Trak Marta Barbarska.
602 13 13 36.
Pelet 6 mm, worki 15 kg, bez kory; zrębki
frakcje do 5 cm. Duże ilości. Papierówka
Ä
Wilgotnościomierz Hydromette Gann
Ä
Sprzedam: wielopiła FOD Bydgoszcz DPPA
Ä
Brykieciarka Wamag, sprawna.
601 144 185, 655 499 083
[email protected]
Ä
Import maszyn.
602 459 611.
Ä
Sprzedam maszyny stolarskie fabryczne lub
zamienię na maszynę wieloczynnościową.
601 343 989.
Ä
Piła gąsienicowa BAUERLE, silnik 18 kW.
6200 zł.
694 631 608.

Podobne dokumenty