ERRATA do instrukcji obsługi glebogryzarki

Transkrypt

ERRATA do instrukcji obsługi glebogryzarki
ERRATA
do instrukcji obsługi glebogryzarki spalinowej HSD1G-75ZS
BARDZO PROSZĘ O ZASTĄPIENIE TĄ KARTĄ ODPOWIEDNIEJ STRONY W DOSTARCZONEJ Z URZĄDZENIEM
INSTRUKCJI OBSŁUGI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
My:
ADEO SERVICES
RUE SADI CARNOT - CS 00001
59790 RONCHIN
FRANCE
oświadczamy, że niżej wymieniony wyrób:
Glebogryzarka spalinowa
Model: HSD1G-75ZS
Nr serii prod.:
spełnia wymagania następujących dyrektyw Rady Europejskiej:
Dyrektywa dla urządzeń mechanicznych 2006/42/EC
Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EC
Dyrektywa spalinowa 97/68/EC i 2010/26/EC
Dyrektywa RoHS 2011/65/EC
Dyrektywa odnośnie hałasu zewnętrznego 2000/14/EC i 2005/88/EC (zał. VII)
(zmierzony poziom mocy akustycznej: 84,3 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej: 98dB(A)).
oraz odpowiada poniższym normom:
EN 709/A4:2009
EN 14982:2009
Instytucja badawcza w zakresie hałasu:
TÜV SÜD Product Service Ltd. Shanghai Branch
No. 88 Heng Tong Road, Shanghai 200070, P.R. China
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej – osoba podpisująca deklarację.
stanowisko i podpis:
Data / miejsce: 2014.04.06
Ostatnie dwie cyfry roku naniesienia CE: 14
Dyrektor Zakupów Międzynarodowych ADEO SERVICES
Bruno POTTIE

Podobne dokumenty