GUPA 3- LATKI ( oddział I ) wrzesień Tematyka :

Transkrypt

GUPA 3- LATKI ( oddział I ) wrzesień Tematyka :
GUPA 3- LATKI ( oddział I ) wrzesień
Tematyka :
1.
2.
3.
4.
5.
Idzie maluch do przedszkola
Gdzie jest mój znaczek ?
Jak ma na imię moja pani?
Nasze zabawki
Jak dbam o siebie
Treści programowe :
1. Wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie. Stwarzanie atmosfery
przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
2. Rozwijanie motywacji do odczytywania symboli.
3. Dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.
Osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi
dziećmi oraz dorosłymi.
4. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących
współżycie w grupie. Podejmowanie prób wspólnych zabaw.
5. Poznawanie zasad higieny i zdrowego trybu życia.
Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę
swoich możliwości. Wspieranie procesu kształtowania nawyków
higienicznych i prozdrowotnych.
„ PIŁKA OLI” piosenka
Duża piłka w kropki złote
ciągle skakać ma ochotę
Raz jest w górze, raz na dole
do zabawy prosi Ole
ref : Ola, Ola, O la la
Ola, Ola, piłkę ma
Ola, Ola, o la la
Klaszcze w ręce raz i dwa, raz i dwa
Duża piłka z grubym brzuszkiem
czasem chowa się pod łóżkiem
czasem toczy się po stole
do zabawy prosi Ole

Podobne dokumenty