Prasy EMG są używane w następujących sektorach

Transkrypt

Prasy EMG są używane w następujących sektorach
Prasy
Prasy EMG są XĪywane
w nastĊpuMących
sektorach
przemyVá u:
zegarmistrzostwo, jubilerstwo
zakáady optyczne
urządzenia elektryczne
przemyVá motoryzacyjny
sprzĊt AGD, zabawki
Ğlusarstwo
Najrozmaitsze operacje Vą wykonywane z á atwRĞcią dzLĊki
rezerwie mocy kaĪdego modelu oraz ĞciVá ej doNá adnRĞci
zestawu.
PHá na kontrola procesu, od projektowania do produkcji
pozwala nam na wykonanie i wyposaĪenie specjalnych
urządzHĔ niezEĊdnych w PaĔstwa dziDá alnRĞci.
Prasy rĊczne
Markownice i warsztatowe prasy hydrauliczne
Prasy mechaniczne
Ponad 28 dostĊpnych
modeli! Prosimy o
konsultacje z nami!
Nasze prasy Vą dostarczane
z instrukcją XĪ ytkowania,
certyfikatem zgodnoĞ ci
z normami CE
i dokumentacją .
Rabat od wielkRĞci zamówienia
DostĊpne na ská adzie
Prasy pneumatyczne
POL-WELT
Jolanta Ganczarek
ul. Mikolowska 100
40-065 KATOW ICE
tel : + 48.32.209.54.55
fax : + 48.32.757.44.35
mail : [email protected]
LONG SA - PRESSES EMG
Zl des Grives
74150 Marigny
tel.: +33 04 50 01 11 58, fax: +33 04 50 01 14 85
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty