Port UWB O:Port UWB

Transkrypt

Port UWB O:Port UWB
Port UWB
Autor: Desperados - 2011/08/23 06:58
_____________________________________
Po pod³aczeniu telefonu do gniazda,nie pojawia sie zak³adka ze znaczkiem telefonu na wyswietlaczu,natomiast telefon
³aduje sie i mozna wykonaæ po³±czenie!~Jak to ogarn±æ?
============================================================================
O:Port UWB
Autor: przemPL - 2011/08/24 08:58
_____________________________________
je¶li nie masz zak³adki na wy¶wietlaczu a wszystko dzia³a to wydaje mi siê ¿e musisz aktywowaæ odpowiedni±
"wersjê" na wy¶wietlaczu. ja mia³em podobnie z BC na wy¶wietlaczu nie bylo zak³adki BC ale jak nacisnêlo siê
klawisz to wskakiwa³ BC zdenek aktywowa³ wy¶wietlacz i dzia³a:D
============================================================================
Projektnavi.pl - Projektnavi.pl
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 4 March, 2017, 04:17

Podobne dokumenty