Zasady prowadzenia prezentacji

Komentarze

Transkrypt

Zasady prowadzenia prezentacji
Zasady prowadzenia
prezentacji
Halina Siemaszko
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
FAOW
Brwinów 22-24.06. 2005
Plan Prezentacji
1. Najpierw powiedz co chcesz
powiedzieć,
2. następnie powiedz to,
3. na zakończenie powtórz co
powiedziałeś”.
Teoria wzmocnienia
• Jedno utrwalenie - zapamiętanie
10% informacji
• Sześć utrwaleń - zapamiętanie
90% informacji
„To co słyszę, zapominam;
to co widzę, pamiętam;
to co robię, rozumiem”
- Konfucjusz, 451 p.n.e.
Trzy płaszczyzny uczenia się:
• Płaszczyzna poznawcza
• Płaszczyzna afektywna
• Płaszczyzna psychomotoryczna
O szkoleniach mówimy, że
przekazują wiedzę, ćwiczą
umiejętności i kształtują postawy.
Trzy zasady uczenia się
dorosłych:
• Ludzie muszą być zaangażowani,
jeśli
chcesz
spełnić
ich
oczekiwania.
• Nauka powinna sprawiać
przyjemność.
• Nie ma mowy o nauczeniu się,
dopóki zachowanie nie ulegnie
zmianie.
O czym warto pamiętać
w nauczaniu dorosłych
• Odwołuj się do wcześniejszych doświadczeń i wiedzy
uczestników.
• Stwórz atmosferę współpracy między uczestnikami a
instruktorem.
• Przekazując wiedzę przechodź:
> od informacji ogólnej do szczegółowej
> od informacji znanej do nieznanej
> od rzeczy prostych do złożonych
• Dorośli wolą być skoncentrowani na problemie niż na
treści.
• W trakcie szkolenia zadbaj o dobrą zabawę
Przygotowanie prezentacji
• Krok 1: Zapoznaj się dogłębnie z
literaturą
• Krok 2: Napisz plan
• Krok 3: Napisz jak najbardziej
szczegółowy, pełny tekst prezentacji
• Krok 4: Teraz ponownie przekształć
obszerny skrypt do rozmiaru planu
(słowa „klucze”)
• Krok 5: Przećwicz swoją prezentację
kilka razy
Cztery elementy tworzenia udanej
prezentacji:
• Skup uwagę słuchaczy
• Zdobądź zainteresowanie
słuchaczy
• Wytwórz pragnienie nauki
• Przedstaw sposoby zastosowania
Tworzenie efektywnych materiałów
szkoleniowych
• Powinny wspomagać i uatrakcyjniać prezentację
szkoleniową.
• Powinny pomagać w zapamiętywaniu informacji
(wzmocnieniu).
• Powinny pełnić rolę notatek lub materiałów
źródłowych, z których będzie można korzystać po
zakończeniu szkolenia.
• Powinny zapewnić uczestnikom możliwość
zachowania
ich
własnych
przemyśleń
i
pomysłów.
• Powinny
ułatwiać
przyswojenie
ćwiczeń
wykonywanych w trakcie szkolenia.
Wskazówki do tworzenia
materiałów szkoleniowych
• powinny mieć taki sam układ jak
prezentacja
• mieć miejsce na notatki
• zawierać cytaty, wykresy, rysunki,
ilustracje dla ich uatrakcyjnienia
• każda część powinna być oddzielona
• terminologia i treść jak najprostsze
Uwaga techniczna:
Materiały powinny być sprawdzone przez minimum dwie
osoby, zarówno pod względem gramatyki, ortografii jak i
zrozumienia treści.
Pomoce wizualne
Pomoc wizualna jest dobra gdy:
• treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo
zrozumiałe
• jest ona czytelna z każdego miejsca w
pomieszczeniu
• przekazuje pojedynczą myśl
• podkreśla omawiane pojęcie
• jest interesująca i estetyczna
• informacja jest odpowiednia i poprawna pod
względem gramatyki i pisowni
• informacja prezentowana jest przy użyciu
prostego języka i formy
Czynniki wspomagające proces
uczenia się
• Szczegóły techniczne
Przygotowanie odpowiednich warunków
• Miejsca do siedzenia
• Oświetlenie
• Dźwięk
„Jeśli coś może się nie udać,
nie uda się.”
- prawo Murphy’ego
Od czego zacząć ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dojechać na czas
Być gospodarzem, nie gościem
Rozplanować przestrzeń
Przełamać lody
Wyrównać poziom
Być sobą
Motywacja i samomotywacja
Przerwy, tempo, rozłożenie energii
Korzystać z krzesła
Jeśli możliwe dostosować plan do potrzeb

Podobne dokumenty