Grupa L-7 Mechanika gruntów wyniki kol 2

Transkrypt

Grupa L-7 Mechanika gruntów wyniki kol 2
WYNIKI KOLOKWIUM 1 i 2 i kol. poprawkowych
Mechanika gruntów (B05343) - Laboratorium,
Gr. L- 7
88484
Kolokwium
1
4,0
Kolokwium
2
3,5
Zadania
domowe*
5,0
2
97476
2,0 / 3,0
2,0 / 4,5
5,0
3
97477
4,5
3,0
4,5
4
97478
2,0 / 5,0
3,5
5,0
5
97479
3,0
2,0 / 3,0
4,0
6
97480
4,0
2,0 / 4,5
4,5
7
97481
5,0
4,0
5,0
8
97482
4,0
3,0
4,5
9
97484
3,5
3,0
4,0
10
97485
2,0 / 3,0
2,0 / 3,0
5,0 -
11
97488
3,0
3,0
4,0
12
97491
2,0 / 4,0
2,0 / 3,5
3,5
13
97492
2,0 / 3,0
3,0
4,5
14
97494
2,0 / 4,5
3,0
5,0 -
L.p.
Nr
albumu
1
Oceny końcowe „pewne” będą w USOS-ie do niedzieli,
Brak oceny oznacza sytuację wątpliwą (odpowiedź ustna na wyższą ocenę
lub bez odpowiedzi pozostaje ocena niższa)

Podobne dokumenty