Agata WACŁAWIK-WEJMAN Dyrektor ds. publicznych i relacji

Transkrypt

Agata WACŁAWIK-WEJMAN Dyrektor ds. publicznych i relacji
Agata WACŁAWIK-WEJMAN
Dyrektor ds. publicznych i relacji rządowych, Google
Agata Wacławik-Wejman zarządza sprawami polity publicznej i relacji rządowych w Google.
Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe z sektora rządowego, finansowego i spraw
międzynarodowych. Poprzednio była członkiem zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych oraz prawnikiem w Banku Światowym w Waszyngtonie i w Trybunale
Konstytucyjnym. Jest współzałożycielką think tanku prawniczego Inpris i autorką publikacji
naukowych i politycznych na temat rozwoju sektora publicznego i prywatnego, prawa rynków
finansowych, ładu korporacyjnego i zarządzania w spółkach Skarbu Państwa. Agata jest
członkiem korporacji adwokackiej stanu Nowy Jork.

Podobne dokumenty