J-277 Sygnalizator dźwiękowy

Transkrypt

J-277 Sygnalizator dźwiękowy
JABEL
®
Sygnalizator dźwiękowy
J-277
Złożenie sygnalizatora dźwiekowego
może sprawić wiele satysfakcji i radości
początkującemu elektronikowi. Urządzenie
generuje sygnały pogotowia ratunkowego,
strzały karabinu, straży pożarnej i syreny
policyjnej. Sygnalizator oparty jest o układ
scalony UM 3561, wybór sygnału odbywa się
poprzez odpowiednie skonfigurowanie
dwuwejściowego selektora. Konfiguracji
dokonujemy za pomocą trzybiegunowego
dipswitcha (SW-1). Na rysunku poniżej
przedstawiony jest schemat ideowy
sygnalizatora, rezystor (R1) i dioda zenera (D1)
pełnią rolę stabilizatora a kondensator (C1)
filtruje napięcie zasilające. Potencjometr montażowy (Pr1) wraz z rezystorem (R3) ustalają
częstotliwość pracy oscylatora. Za prosty wzmacniacz w układzie służy tranzystor (T1). Urządzenie
poprawnie zmontowane nie wymaga żadnych regulacji i powinno działać zaraz po złożeniu, jedyną
regulację przeprowadza się potencjometrem (Pr1), który ustala częstotliwość sygnałów.
Sposób wyboru efektu
Schemat ideowy sygnalizatora
R1
100uF/25V
C1
-
ON
Syrena pogotowia
9V
Karabin maszynowy
2
R2
3
T1
560
OSC2
SEL2 OUT
2
BC547
1
G1
Głośnik
ON
Straż pożarna
Z2
ON
8
Syrena policji
4
5
6
3
SW-1
DIPSwitch_3
+ Zasilanie
2
ON
SEL1 VSS
OSC1
3
2
1
1
7
6
1
Z1
VDD
NC
US1
UM3561
220
5
4
D1
3V6
2
R3
1
PR1
200k
180k
Wykaz elementów :
Schemat montażowy
R1..................................................220 Ω
R2..................................................560 Ω
R3................................................180 kΩ
PR1..............................................200 kΩ
C1........................................100 µF/6,3V
D1 Dioda zenera..............................3,6V
T1................................................BC 337
US1...........................................UM 3561
Sw1......................................DIPSwitch 3
Z1,Z2................................ARK-2 3,5mm
Podstawka DIL 8.............................1 szt.
G1..........................................Głośnik 8Ω
Płytka drukowana............................1 szt.
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty