KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PROMUJĄCY PPWSZ W

Transkrypt

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PROMUJĄCY PPWSZ W
Załącznik nr 1
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU
KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT PROMUJĄCY PPWSZ W NOWYM TARGU
Imię
i
nazwisko
uczestnika
rok studiów\klasa, nazwa
szkoły
Adres
Telefon /fax
Email
PESEL
NIP
GODŁO pracy
Konkursowej nadane
przez uczestnika
.................................... ........................
data i czytelny podpis uczestnika konkurs

Podobne dokumenty