Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Transkrypt

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA GG-13
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami), ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.
z 2006r. Nr 225, poz.1635 ze zmianami).
Wymagane dokumenty:
• decyzja o warunkach zagospodarowania i zabudowy ( do okazania ) ;
• plan zagospodarowania działki ( do okazania );
• wniosek.
Opłaty:
• opłata skarbowa
- bez opłaty.
Termin załatwienia sprawy:
• niezwłocznie – wymagane wszystkie dokumenty;
• w wyjątkowo skomplikowanych wypadkach , zgodnie z odnośnymi przepisami termin
może ulec wydłużeniu do 2 m-cy.
Miejsce załatwienia sprawy:
• Pokój: 304 Telefon: 58 767 35 73.
Godziny pracy:
• poniedziałek - piątek 730 - 1530 .
Jednostka wykonawcza:
• pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
• Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Formularze:
• Wniosek.
Uwagi:
• Szczegółowych informacji udzielają: kierownik i pracownicy referatu.

Podobne dokumenty