Zatwierdzono warunki korzystania z terminalu LNG

Transkrypt

Zatwierdzono warunki korzystania z terminalu LNG
Zatwierdzono warunki korzystania z
terminalu LNG
2014-10-21 12:54:27
2
Spółka „Klaipėdos nafta“, budująca w Kłajpedzie terminal gazu LNG, zatwierdziła nowe zasady korzystania z
terminalu.
Spółka „Klaipėdos nafta“, budująca w Kłajpedzie terminal gazu LNG, zatwierdziła nowe zasady korzystania z
terminalu. Po dokonaniu rezerwacji mocy, użytkownicy terminalu otrzymają prawo do korzystania z
infrastruktury terminalu – rezerwować moce dla regazyfikacji oraz przeładunku gazu. Zgodnie ze schematem
zakupu gazu z terminalu, wszyscy producenci energii elektrycznej i cieplnej, podlegający regulacji regulatora
państwowego, będą musieli nabywać gaz poprzez wyznaczonego przez państwo dostawcę „Litgas”, który w
ciągu 9 miesięcy 2015 r. poprzez terminal dostarczy 401,638 mln m3 gazu. Po dokonaniu oceny technicznych
możliwości odbioru gazu z terminalu przez operatora systemu gazowego „Amber Grid”, w okresie styczeń –
wrzesień 2015 r. „Klaipėdos nafta“ posiada jeszcze 706 mln m3 wolnych mocy. W ciągu roku od października
2015 r. „Litgas” poprzez terminal dostarczy 540 mln m3 gazu.
Budowa litewskiego terminalu zbliża się ku końcowi. Okazało się, że koszty jego budowy będą znacznie niższe,
niż planowano. Premier Algirdas Butkevičius stwierdził, że koszt budowy infrastruktury wyniesie 350 mln LTL,
chociaż na ten cel planowano przeznaczyć 450 mln LTL. Łotewska spółka BMGS kończy budowę nadbrzeża
terminalu (koszty budowy wyniosą 120 mln LTL), natomiast niemiecki koncern „PPS Pipeline Systems” buduje
gazociąg o długości 20 km, który połączy terminal z gazociągiem magistralnym (koszt budowy 115 mln LTL).
Planuje się, że terminal rozpocznie działalność 3 grudnia br. Statek – magazyn „Independence” ma przypłynąć
do Kłajpedy 27 października, gdyż już następnego dnia do portu przypłynie gazowiec z ładunkiem gazu, który
zostanie przetłoczony do statku terminalu. W ten sposób odbędzie się zaplanowany test terminalu.
Tymczasem realizacja projektu oferowanego przez Estonię i Finlandię przynajmniej tymczasowo zostanie
odroczona. Trójstronne negocjacje między estońską spółką „Alexela Energia”, fińską spółką „Gasum” oraz
przedstawicielami KE zostały wstrzymane, gdy KE odmówiła sfinansować dodatkowe koszty realizacji projektu.
Poinformował o tym członek zarządu spółki „Alexela Energia” Marti Hääl. Jednak dodał, że spółki zamierzają
kontynuować projekt i bez unijnego wsparcia, jednak trzeba będzie znaleźć inne rozwiązania. Wg niego również
„Gazum” nie zamierza rezygnować z projektu. W lutym br. Estonia i Finlandia zaproponowały budowę dwóch
terminali LNG w zatoce Fińskiej i połączenie ich gazociągiem. Decyzja o wspólnym działaniu została podjęta po
trwających ponad rok rozmowach o tym, kto powinien budować terminal. Inicjatorzy projektu regionalnego
terminalu LNG pretendowali na unijne wsparcie, jednak KE poprosiła o przedstawienie do lata dogłębnej analizy
projektu. W czerwcu KE poinformowała, że nie akceptuje zaproponowanego modelu, zachęciła do złożenia
alternatywnych rozwiązań i kontynuowania negocjacji. (Lietuvos žinios, 01 – 02.10.2014)
3