Grupa L-8 Mechanika gruntów wyniki kol 2

Transkrypt

Grupa L-8 Mechanika gruntów wyniki kol 2
WYNIKI KOLOKWIUM 1 i 2 i kol. poprawkowych
Mechanika gruntów (B05343) - Laboratorium,
Gr. L- 8
98104
Kolokwium
1
2,0 / 3,5
Kolokwium
2
2,0 / 3,0
Zadania
domowe
3,5
2
97495
3,0
3,5
4,5
3
97497
3,5
3,5
5,0
4
97499
3,0
3,0
5,0
5
97500
3,0
3,5
4,5
6
97501
3,0
3,0
5,0
7
97503
2,0 / 2,0
2,0 / 3,0
Brak
8
97505
2,0 / 3,0
nb. / 2,0
Popr.
9
97506
3,0
3,5
4,0
10
97509
2,0 / 3,0
3,5
4,0
11
97510
3,0
3,0
4,5
12
97514
2,0 / 4,0
2,0 / 4,0
4,5
L.p.
Nr
albumu
1
!!! 2,0 – kol. do poprawy (pisemnie) w poniedziałek 23.01.2017 od godz. 10.15 – pok. 23B.
Oceny końcowe „pewne” będą w USOS-ie do niedzieli,
Brak oceny oznacza sytuację wątpliwą (odpowiedź ustna na wyższą ocenę
lub bez odpowiedzi pozostaje ocena niższa)

Podobne dokumenty