Algebra liniowa z geometrią, I rok NSI

Transkrypt

Algebra liniowa z geometrią, I rok NSI
Algebra liniowa z geometrią, I rok NSI
Egzamin
Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 6 poleceń, każde oceniane w skali od 0 do 1. Ocena
z egzaminu zależy od liczby punktów: 3 p. – 3, 3 12 p. – 3+, 4 p. – 4, 4 12 p. – 4+, 5 p. – 5.
Czas trwania egzaminu: 75 minut.
Polecenia będą dotyczyły podania definicji, sformułowania twierdzeń, podania przykładów, oraz rozwiązania zadań z zakresu wykładu.
Zaliczenie ćwiczeń
Na ćwiczeniach odbywa się kolokwium zaliczeniowe. Należy rozwiązać 6 zadań, z których
każde jest oceniane w skali od 0 do 1. Ocena z ćwiczeń zależy od sumy uzyskanych punktów: 3 p. – 3, 3 12 p. – 3+, 4 p. – 4, 4 21 p. – 4+, 5 p. – 5. Czas trwania kolokwium: 90
minut.

Podobne dokumenty