Kielce, dn. 24.03.2010 1. F5 Konsulting Sp. z oo, ul

Transkrypt

Kielce, dn. 24.03.2010 1. F5 Konsulting Sp. z oo, ul
Kielce, dn. 24.03.2010
1. F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
2. BRE Corporate Finance S.A., ul Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa,
3. Konsorcjum firm: Aureus Advisors Sp. z o.o. Sp. K., ul. Śląska 20/2, 60-614 Poznań,
Eksi Consulting Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 2/1, 60-518 Poznań
4. Konsorcjum firm: Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Dom
Maklerski BZ WBK S.A., pl. Wolności 15, 60-967 Poznań,
5. Collect Consulting Sp. z o.o., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice,
6. KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. K, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Spółka Targi Kielce informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonała
wyboru oferenta w ramach przetargu “Wykonanie projektu pozyskania finansowania
działalności Spółki”.
Oferentem, który został wybrany do realizacji w/w projektu jest:
BRE Corporate Finance S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa z propozycją
następujących cen: cena etapu I - 25 000 zł, cena etapu II - 245 000 zł.
Dziękujemy za udział w przetargu wszystkim oferentom.

Podobne dokumenty