Korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez

Transkrypt

Korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez
Korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez
dyrektorów/pracowników
Do Dyrektorów Szkół i Placówek Samorządowych,
przypominam Państwu, że obowiązujący regulamin korzystania ze służbowych telefonów
komórkowych przez dyrektorów/pracowników placówek prowadzonych przez Gminę Miejską
Kraków zobowiązuje dyrektora, któremu przyznano służbowy telefon komórkowy do
utrzymywania telefonu komórkowego w ciągłej gotowości do pracy oraz do odbierania
połączeń również poza obowiązującymi godzinami pracy placówki. Fakt przyjęcia do
wiadomości tej regulacji potwierdzali Państwo również podpisując „Oświadczenie
użytkownika służbowego telefonu komórkowego”
/-/Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty