doradca zawodowy w akademickim biurze karier

Transkrypt

doradca zawodowy w akademickim biurze karier
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zatrudni osobę na stanowisku:
DORADCA ZAWODOWY
W AKADEMICKIM BIURZE KARIER
Zakres pracy:
 udzielanie studentom/absolwentom poszukującym pracy porad ułatwiających wybór
zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia
 wykonywanie badań zainteresowań, uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem
standaryzowanych metod
 organizowanie
dla studentów/ absolwentów WSZOP
warsztatów, szkoleń
i konsultacji z zakresu planowania kariery zawodowej
 gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o zawodach (stanowiskach
pracy)
 przeprowadzanie badań losów absolwentów WSZOP
 obsługa bazy ofert pracy oraz praktyk
 nawiązywanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym (badanie
oczekiwań dotyczących kształcenia, pozyskiwanie ofert pracy, staży i praktyk).
Wymagania:
 wykształcenie wyższe – preferowane: psychologia, socjologia, ekonomia
lub podyplomowe w zakresie problematyki rynku pracy, doradztwa zawodowego
 kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 wysokie
zdolności
organizacyjne,
komunikatywność,
skrupulatność,
odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 zaangażowanie, szukanie rozwiązań i nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów
 biegła znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego w mowie i piśmie
 biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel).
Warunki pracy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 możliwość podnoszenia kwalifikacji, awansu
 świadczenia socjalne
 stabilne miejsce pracy.
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV z załączoną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.) na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem Doradca
zawodowy w ABK.
ODPOWIEMY NA WYBRANE APLIKACJE

Podobne dokumenty