Klasa 6 - Szkoła Podstawowa nr 34

Transkrypt

Klasa 6 - Szkoła Podstawowa nr 34
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni.
Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017
KLASA SZÓSTA
J. POLSKI.: Wydawnictwo WSiP
Autorzy: E. Horwath, A. Żegleń: „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” - podręcznik
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” – ćwiczenia cz. 1 i 2.
HISTORIA: Wydawnictwo WSiP
Autorzy: W. Kalwat, M. Lis: ,,Klucz do historii” – podręcznik,
(ćwiczenia – nieobowiązkowe, dla chętnych)
J. ANGIELSKI: Wydawnictwo Oxford University Press ,,Team up 3” – podręcznik i
ćwiczenia
MATEMATYKA: Wydawnictwa GWO
Autorzy: M. Dobrowolska „ Matematyka z plusem” – podręcznik ( nowa wersja)
M. Dobrowolska i inni „ Geometria” – ćwiczenia
Praca zbiorowa „ Liczby i wyrażenia algebraiczne” – część 1 ćw.
A.Demby i inni „ Liczby i wyrażenia algebraiczne” – część 2 ćw.
PRZYRODA: Wydawnictwo WSiP
Autorzy: U. Depczyk, D. Sienkiewicz, H. Binkieicz: „Przyroda z pomysłem”- podręcznik
cz. 1 i 2, ćwiczenia cz. 1 i 2
WAŻNE !: W pierwszym semestrze korzystamy z podręcznika i ćwiczeń część druga
kl. V
MUZYKA: Wydawnictwo MAC EDUKACJA
Autor: T. Wójcik: „Muzyczny świat” – podręcznik i ćwiczenia
PLASTYKA: Wydawnictwo Nowa Era ( kontynuacja z kl. V)
Autorzy: J. Lukas, K. Onak: „Do dzieła” – podręcznik dla kl. IV - VI

Podobne dokumenty