Szkolenie w strukturze Anny i „Złoty Rok w Akunie enie w

Transkrypt

Szkolenie w strukturze Anny i „Złoty Rok w Akunie enie w
Szkolenie w strukturze Anny i Grzegorza Rutkowskich
Rutkowskich
„Złoty Rok w Akunie” Istebna 2011
201
W dniach 19-20 lutego 2011 roku w Hotelu „Szarotka” w Istebnej odbyło
się spotkanie szkoleniowe struktury Anny i Grzegorza Rutkowskich,
którzy byli inicjatorami i organizatorami całego szkolenia. Na szkoleniu
uczestniczyło 90 osób – dyrektorzy oraz najbardziej rokujący liderzy
i dystrybutorzy w
strukturze Rutkowskich. Temat przewodni spotkania
to „Złoty Rok w Akunie”. Poza
oza mocną dawką motywacji i inspiracji,
uczestnicy otrzymali również wiele informacji na temat nowego,
rewelacyjnego
uczestnikom
Programu
informacje
Benefit
o
nowym
2011.
Prowadzący
projekcie
przekazali
„Gorączka
Złota”
(indywidualnym programie dla managerów struktury Rutkowskich),
Rutkowskich)
a także przekazali zespołom kolejne bojowe zadanie do wykonania.
Spotkanie
rozpoczęło
się
wykładem
dr.
Czesława
Kobyłeckiego na temat suplementacji.
suplementacji Opowiedział on
o wpływie współczesnego
spółczesnego środowiska na organizm człowieka
oraz
przedstawił,
jak
można poprzez
poprz
suplementację
i odpowiednie produkty (Alveo, Onyx, Pinky i Mastervit)
zredukować ten negatywny wpływ.
Następnie głos zabrali Dyrektorzy Sieci Regionalnej,
Regionalnej Katarzyna i Krzysztof Krawczyk.
Krawczyk W swoim wystąpieniu
nawiązali do tematu etyki i wartości w biznesie. Przedstawili jakimi wartościami winien cechować się każdy
manager,
zwłaszcza
w
branży
MLM.
Kończąc swój wykład zaprosili do wystąpienia
kolejno – Dyrektorów Sieci Regionalnej, Beatę
i Sławomira Kuna,, Dyrektora Sieci Regionalnej
Dariusza Trzcionkę oraz Liderów, Dorotę
Duda–Siwińską oraz Ewę Sobczak. Wszyscy
opowiedzieli o swojej drodze z Akuną.
Po obiedzie swój wykład rozpoczął gość specjalny, Prezes Akuna Polska,
Tomasz Kwolek, który przedstawił przyszłość firmy, a także odniósł się do
nowych produktów (witamina C, selen i cynk w płynnej postaci), które już
w najbliższym czasie będą dostępne w sprzedaży. Po wykładzie Prezesa
wystąpili Liderzy, Łukasz Mazurkiewicz i Małgorzata Ostrowska.
Przedstawili oni uczestnikom swoją historię dotychczasowej współpracy
z firmą Akuna Polska oraz uświadomili, jak duży wpływ na początku
współpracy ma odpowiednia opieka sponsora oraz wytrwałość.
Następnie wykład miała Dyrektor Sieci Regionalnej, Bogumiła
Cichocka, która omówiła temat: „Metody pozyskiwania
współpracowników do Twojego zespołu”. Podzieliła się
i przekazała ona odpowiednią wiedzę na temat metod
pozyskiwania współpracowników oraz omówiła szczegółowo
narzędzia i sposoby rekrutacji. Po wykładzie RND Bogumiły
Cichockiej była chwila na rozmowy i przerwa kawowa.
Następnie
przedstawiły
się
zespoły
„Gorączki
Złota”,
rozpoczynając swoje wystąpienia od zaprezentowania okrzyków
bojowych, zagrzewających ich do działania. Wszystkie zespoły
były oceniane przez uczestników w skali 1-5 punktów. Po tych
energicznych prezentacjach glos zabrał kolejny prelegent,
Country Manager Akuna Polska Marcin Maciąg. W swoim
wystąpieniu nawiązał do tego, co nowego przygotowała firma
w
roku
2011.
Omówił
zasady
i
przebieg
konkursu
samochodowego, a także uświadomił uczestnikom, jakie profity
i prestiż wiąże się z posiadaniem statusu Złotego Partnera.
Kolejnym
prelegentem
była
Dyrektor
Sieci
Regionalnej, Agnieszka Liszka, która szczegółowo
omówiła nowy sposób zarabiania z Akuną –
Program Benefit 2011. Odpowiadając na liczne
pytania uczestników, przedstawiła na przykładach,
jak Program Benefit działa w terenie i jakie
przynosi korzyści.
Na końcu wystąpili prowadzący, Ania i Grzegorz Rutkowscy,
rozpoczynając od ogłoszenia wyników konkursu na najlepszy
okrzyk
bojowy
drużyn
„Gorączki
Złota”
Złota”.
Głosowaniem
uczestników zwyciężył okrzyk zespołu
zespoł PodLiszki (RND Agnieszki
Liszki i RND Janka Podowskiego): „Złoty Partner fajna sprawa,
z powitalnym
witalnym też zabawa. Gdy z Akuną zastartujesz i Alveo
zasmakujesz zaraz humor świetny masz,
m
bo PODLISZKI ZLOTE
znasz!”
Na koniec gospodarze podsumowali
odsumowali całe spotkanie,
spotkanie dziękując wszystkim za udział w nim i zapraszając na kolejne.
Potem przyszedł czas na kolację, na chwilę odprężenia, integracji i niekończących się rozmów. Uczestnicy przy
świetnej muzyce bawili się do białego rana.
rana