WSISiZ, Egzamin — Algorytmy i Struktury Danych, Imię i Nazwisko

Transkrypt

WSISiZ, Egzamin — Algorytmy i Struktury Danych, Imię i Nazwisko
WSISiZ,
Egzamin — Algorytmy i Struktury Danych,
Imię i Nazwisko Studenta:
Problem l.
Proszę
zaklasyfikować
złożoność
obliczeniową
następujących
algorytmów sortowania (n liczb); selectlonsort, inserkionsort, mergesort,
quicksort, heapsort do jednej z następujących klas złożoności:
(a) w przypadku pesymistycznym (złożoność pesymistyczna):
- O (1)
- O(log (n))
- O (n)
- O (n∗ log (n))
- O (n2)
- O (n3)
(b) w przypadku średnim (złożoność średnia):
- O (1)
- O(log (n))
- O (n)
- O (n∗ log (n))
- O (n2)
- O (n3)
(c) w przypadku optymistycznym (złożoność najmniejsza):
- O (1)
- O(log (n))
- O (n)
- O (n∗ log (n))
- O (n2)
- O (n3)
Utwórzmy tekst: w - z Pani/Pana imienia i nazwiska (10 liter >> <<) .
Niech: v=wR , gdzie R, ~ jest rewersowaniem tekstu.
Problem 2. Proszę:
(a) obliczyć partitioning: w (pierwsza faza algorytmu quicksort);
(b) wyznaczyć nwp (w,v) (najdłuższy wspólny podciąg);
(c) posortować radixsortem 3-literowe sekwencje w teksie: w;
Problem 3. Proszę zbudować (z liter tekstu: w) :
(a) drzewo BST;
(b) drzewo AVL;
(c) Wypisać zawartość AVL w porządku: pre-order;
(d) Kopiec metodą Floyda;
(e) Drzewo kodowe Hurrznana;
Problem 4. Rozważmy klasyczny problem wież Hanoi (dla n krążków) .
Proszę podać liczbę wszystkich dopuszczalnych konfiguracji - liczbę
wszystkich, różnych rozkładów krążków na trzech prętach, ułożonych
zgodnie z przyjętymi regułami w omawianym problemie (odpowiedz
proszę uzasadnić).
POWODZENIA!

Podobne dokumenty