Nowe pojazdy dla PSP

Transkrypt

Nowe pojazdy dla PSP
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
Nowe pojazdy dla PSP
W dniu 11 grudnia 2015 roku, do podziału bojowego w Komendzie Powiatowej oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej wprowadzono dwa nowopozyskane lekkie samochody specjalne.
Nowe lekkie samochody specjalne to:
1. Samochód ratownictwa wysokościowego FORD RANGER (SLRW) wraz z pełnym, przewidzianym normatywem
wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego JRG Limanowa o wartości 394 200 zł
(całość projektu została sfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu
„Infrastruktura i Środowisko”);
2. Samochód operacyjny TOYOTA RAV4 (o wartości 116 100 zł na co złożyły się pieniądze Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie – kwota 58 050 zł; Starostwa Powiatowego w Limanowej – kwota 14 000 zł oraz
środki przekazane KP PSP przez samorządy miast i gmin z terenu powiatu limanowskiego w kwocie 44 050 zł. )
Procedura zakupu obydwu pojazdów realizowana była przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie.
W tym miejscu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej pragnie złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do zwiększenia potencjału ratowniczego sił i środków
KSRG na terenie naszego powiatu.
1

Podobne dokumenty