Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna

Transkrypt

Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/wydarzenia/konferencje-i-spotkani/10057,III-Krakowska-Konferencja-Latynoame
rykanistyczna-quotPrawa-czlowieka-w-Ameryce-L.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 04:33
III Krakowska Konferencja
Latynoamerykanistyczna: "Prawa
człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria
i praktyka", Kraków [15-16 marca 2013
r.]
Organizator: Zakład Ameryki Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Więcej informacji:
http://www.iaisp.uj.edu.pl/badania/konferencje/-/journal_content/56_IN
STANCE_2enJ/1479490/6910882
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty