thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Feast of the Holy Family
Świętej Rodziny z Nazaretu
December 30, 2012 - 30 grudnia 2012
Saturday, December 29
8AM(Eng.) For Cherry Manion
7PM (Pol.) † Anna Genowefa
Feast of the Holy Family, December 30
9AM (Eng.) † Karol, Michalina Najdek
11AM (Pol.) O błog. dla Sylwi z rodziną
7PM (Eng.) For Delorme Family
Monday, December 31
8AM (Eng. For parishioners
7PM (Pol.) † Feliks Pomykała
Solemnity of Mary, Mother of God, January 1
9AM (Eng.) O zdrowie dla Elżbiety i Urszuli
11AM (Pol.) Dziękczynna od rdz. Cuber i Trabuko
12:30PM (Cro.) † Ivan Ivanović
7PM (Eng.) For Delorme family
Wednesay, January 2
8AM (Eng.) † Andrzej Asiesiukiewicz
Friday, January 4
8AM (Eng.) † Ks. Józef Calik
7PM (Pol.) † Feliks Pomykała
Saturday, January 5
8AM(Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) † Adam, Katarzyna Najdek
The Epiphany of the Lord, January 6
9AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
11AM (Pol.) W int. D. Staszewskiej
12:30PM (Cro.) † Filomena, August Palavra & Jozić Ante
7PM (Eng.) For Delorme Family
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS SCHEDULE
January 1 - Mary, Holy Mother of God
Sunday schedule plus Croatian Mass at 12:30PM.
January 6 - Epiphany of the Lord
Sunday schedule plus Croatian Mass at 12:30PM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOLY FAMILY OF JESUS, MARY & JOSEPH
The Holy Family includes Jesus, the Son of God; the
blessed Virgin Mary, His Mother; and St. Joseph, His
foster father. The feast is celebrated on the Sunday
after Christmas, or if there is no Sunday within
the octave, it is celebrated on Dec. 30.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THEOTOKOS – MOTHER OF GOD
Literally “God-bearing,” this title was given to the
Blessed Mother in the fourth century.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Jan. 4
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parish donation envelopes for 2013 are
available for pickup in the back of the church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW YEAR’S EVE PARTY
All parishioners are invited for a New Year’s
party. The celebration will start with Mass at 7PM.
Afterwards, we will have a potluck dinner, drinks and
music. Please bring a dish to share and $10 to
cover all drinks. Please call Ela Szewczyk at 503
590-2778 to sign up.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JANUARY 6 - THE EPIPHANY
Epiphany commemorates the visit of the Magi, the
three kings bearing gifts for the newborn Christ in
the stable of Bethlehem. It is sometimes called the
Twelfth Night, since it is twelve days after Christmas.
The word from the Greek means “manifestation,”
making Christ known to the world as the Messiah,
the divine Son of God (Jn. 2:11). A Catholic custom
among Polish, Slovak, Russian, and German families
is to have their pastor bless chalk on this day.
Then, with the blessed chalk, they write over their
door the numerals for the current year and, in the
middle of the numerals, the initials CMB for the
three wise men, Casper, Melchior, and Balthasar.
The custom is to write C+M+B 2013. CMB is also
the abbreviation for the Latin Christus
Mansionem Benedicat (may Christ bless the
home).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH OPŁATEK – January 12, 2013
Parish opłatek will take place on Saturday,
January 12 after 5PM Polish Mass. There will also
be Jasełka (Nativity play) prepared by adults.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 23 & Xmas
Envelopes and all checks
777.00
1955.00
Loose Cash
309.50 1256.00
Donations from Parishioners
1100.00
Christmas Flowers
70.00
Literature
118.00
Donations for Church in Siberia
76.00
Coffee
96.00
Candles
118.47
91.00
TOTAL
2,594.97 3,372.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŻYJEMY W EPOCE MĘCZENNIKÓW
105 tysięcy chrześcijan zginęło w tym roku na
świecie za wiarę - to oznacza śmierć jednej osoby
co 5 minut. “Pojawić się tam na mszy świętej
oznacza ryzykować życiem”... w krajach o silnej
obecności islamskiego fundamentalizmu, czyli w
Nigerii, Somali, Mali, Pakistanie i Egipcie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK PARAFIALNY - 12 stycznia 2013
Spotkanie opłatkowe rozpoczniemy Mszą św. o
godz. 17:00. Potem wspólny posiłek i Jasełka
przygotowane przez dorosłych parafian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK
Opłatek
jest
nawiązaniem
do
Chleba
Eucharystycznego, który jest źródłem jedności i
miłości. Słowo opłatek pochodzi od łac. oblata,
oblatio – dar ofiarowany Bogu – Boska Hostia –
źródło wszelkiego dobra, oddanie się Chrystusa Bogu
i człowiekowi.
„Darzysz prawdziwie gdy sam
siebie dajesz drugiemu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kto broni Boga, ten broni człowieka”
Benedykt XVI zwrócił uwagę na fundamentalne
znaczenie biblijnego opisu stworzenia kobiety i
mężczyzny przez Boga i podkreślił, że obecnie
dualizm
ten
jest
kwestionowany.
Papież
przestrzegał, że tam, gdzie wolność czynienia
staje się wolnością czynienia siebie samego,
nieuchronnie dochodzi się do zanegowania
samego Stwórcy, a wraz z tym do poniżenia
człowieka jako stworzonego przez Boga. “W walce o
rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się
oczywiste,
że
tam,
gdzie
dochodzi
do
zanegowania Boga, zniszczeniu ulega także
godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni
człowieka” – mówił Benedykt XVI w czasie
bożonarodzeniowego spotkania z Kurią Rzymską.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY SYLWESTER
Poniedziałek, 31 grudnia w godz. 19:00 do 1:00
Zapraszamy naszych parafian do wspólnej
zabawy sylwestrowej. Rozpoczniemy wspólną
Mszą św. dziękczynną o godz. 19:00. Potem
wspólny posiłek i zabawa. Prosimy przynieść
jedno danie i $10.00 od osoby.
Zapisy i
informacje o potrawach do p. E. Szewczyk, 503590-2778.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 4 stycznia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Prosimy wpisywać się na
listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2013 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2013.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Papieskie orędzie na Dzień Pokoju:
negowanie Boga i naruszenie Jego praw
zagraża pokojowi
Benedykt XVI stwierdza, że “50 lat po rozpoczęciu
Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umacniła
się misja Kościoła w świecie”, chrześcijanie angażują
się w historię, dzieląc z ludzmi ich “radości i nadzieje,
smutki i trwogi”. Zwraca uwagę, że “w naszych
czasach,
które
cechuje
globalizacja,
jej
pozytywne i negatywne aspekty, jak również
wciąż trwające krwawe konflikty i zagrożenie
wojną, konieczne jest odnowienie i zgodne
zaangażowanie w dążenie do wspólnego dobra,
do rozwoju wszystkich ludzi i całego człowieka”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczną się po
Nowym Roku. Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra
w celu ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej
poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać
świadectwo o darze wiary w Niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grudzień 2012 i Styczeń 2013
Lektorzy
Grudzień 30 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Styczeń 1 – Stanisław Wielgosz, Jadwiga Pomykała
Styczeń 6 – Jadwiga Witkowska, Jan Witkowski
Styczeń 13 – Asia Ryerson, Krzysztof Ostrowski
Styczeń 20 – Tomasz Wolak, Teresa Mazurek
Kawa i ciasto
Grudzień 30 – kawa i ciasto
Styczeń 1 – Nie ma kawy
Styczeń 6 – Elżbieta Szewczyk
Styczeń 13 – Dorota Kolińska, Anna Kolińska
Styczeń 20 – Jadwiga Pomykała, Loraine Pomykała
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty