Radom, dnia 2007-04-18 MODYFIKACJA Dot. przetargu

Transkrypt

Radom, dnia 2007-04-18 MODYFIKACJA Dot. przetargu
Radom, dnia 2007-04-18
MODYFIKACJA
Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę części i
akcesoriów samochodowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu Nr sprawy 14 /2007
W związku z modyfikacją dotyczącą Załączników Nr 1, 3, 4, 5 i 7 i umieszczeniem
ich na stronie Zamawiającego w dniu 17.04.2007 Zamawiający , celem umoŜliwienia
uwzględnienia modyfikacji w ofertach Wykonawców przesuwa termin składania ofert na
dzień 10.05.2007.

Podobne dokumenty