pobierz

Transkrypt

pobierz
WFOSiGW w Warszawie
WOJEWÓDZKI FLINDIJZ
OC H • \IY ŚRODOWISKA
Zapytanie ofertowe nr ZO-7/2015
i GL , )DAI:(KI WODNEJ
()O- •Vai(?wa
ul. Ogrodom] 5,7
Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 roku
WFOSiGW.MP.WKIA.260.002.15.001.3683.15
DO:
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytanie przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro nr ZO-7/2015 na: Zakup
i dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie — zadanie nr] część A.
Zadanie nr 1 część A
Pozycja 11 — pudełko na płyty CD AlDATA zostało wycofane z rynku z uwagi na bardzo małą
sprzedaż, taką informację uzyskałam od głównego dystrybutora marki A1DATA. Niestety nie ma
możliwości zaoferowania produktu równoważnego bo takiego na ma, ewentualnie na rynku dostępny
będzie od połowy lipca (Zamawiający wymaga realizacji 10 dni od dnia podpisania umowy)
pojemnik, ale na 40 płyt zamykany na kluczyk. W związku z powyższym proszę o informację czy
pozycja ta zostanie całkowicie usunięta z SIWZ czy jednak zostanie zastąpiona produktem, który
będzie w połowie lipca dostępny na rynku Polskim o zmienionych parametrach.
Zamawiający informuje, iż zmienia artykuł określony w zadaniu nr 1 część A w pozycji
nr 11 - pudełko na płyty CD AIDATA na artykuł opisany poniżej:
Pozycja nr 11 — Pudlo archiwizacyjne Lietz C&S lub równoważne do przechowywania płyt CD:
wykonane z mocnego kartonu pokrytego laminatem, na jednej ze ścian umieszczona jest
metalowa ramka do opisu zawartości, pojemność: 30 CD w szerokich pudełkach lub 60 CD
w płaskich pudelkach lub 165 CD w papierowych kieszeniach; kolor: biały, szary lub czarny;
wymiary zewnętrzne 143x147x352 mm, wymiary wewnętrzne: 127x124x320 mm.
W związku z powyższym pytaniem i odpowiedzią zmianie u1e2a Załącznik nr JA do zapytania
ofertowQro w zadaniu nr 1 cześć A w pozycji nr 11.
Wprowadzone niniejszym pismem zmiany w Załqczniku nr IA do zapytania ofertowego, nie
wymagają dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach. Wobec powyższego, Zamawiający
nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
ZASTĘPCA 'RE7 -SA
a r
.144
.c.it(14:.
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

Podobne dokumenty