Planowana reforma polityki wizowej UE – zmiany na

Transkrypt

Planowana reforma polityki wizowej UE – zmiany na
Planowana reforma polityki wizowej UE – zmiany na lepsze, ale niewystarczające
Wpisany przez Redakcja
sobota, 31 maja 2014 10:49
Fot. dt.ua
Na początku kwietnia 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt reformy polityki wizowej Unii
Europejskiej, zakładający m.in. poprawę dostępności wielokrotnych wiz Schengen, w tym
obowiązkowe wydawanie niektórym kategoriom wnioskodawców wiz pięcioletnich, jak również
możliwość wydawania przez ograniczony czas (np. sezon turystyczny) wiz na granicy.
//
Pełny pakiet dokumentów dostępny jest na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/dgs/home-affair
s/what-is-new/news/news/2014/20140401_01_en.htm
Planowana reforma ma na celu zwiększenie atrakcyjności UE jako celu przyjazdów
turystycznych czy zakupowych. Większość proponowanych zmian idzie w dobrym kierunku.
Tym niemniej proponowane zmiany są zbyt skromne.
Przykładowo, obowiązkowe wydawanie wiz trzyletnich, a potem pięcioletnich, przewidziano
tylko w przypadku tych wnioskodawców, którzy wcześniej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem
wniosku uzyskali i wykorzystali co najmniej dwie wizy krótkoterminowe. Wizę trzyletnią otrzyma
zatem ten wnioskodawca, który w ciągu 12 miesięcy złoży już trzeci wniosek o wizę Schengen.
Warunek ten jest niełatwy do spełnienia i wyklucza wszystkie te osoby, które do tej pory
korzystały z wiz długoterminowych.
1/2
Planowana reforma polityki wizowej UE – zmiany na lepsze, ale niewystarczające
Wpisany przez Redakcja
sobota, 31 maja 2014 10:49
Zbyt wąska jest również możliwość wydawania wiz na granicy. Według projektu wiza uzyskana
na granicy ma być ważna maksymalnie przez dwa tygodnie i obejmować jedynie jedno państwo
członkowskie. Tymczasem dla wielu regionów turystycznych położonych w dwóch państwach
członkowskich, jak chociażby dla leżącego w Polsce i Słowacji regionu tatrzańskiego, korzystne
byłoby stworzenie możliwości wydawania takich wiz ważnych na terytoriach obu sąsiadujących
ze sobą państw.
Szczegółową ocenę proponowanej reformy wraz z rekomendacjami zmian przygotował
niedawno dla Koalicji na rzecz Europy bez Wiz dr Marek Porzycki. Dokument jest dostępny na
stronie Koalicji:
http://visa-free-europe.eu/2014/05/assessment-on-the-envisaged-reform-of-eu-visa-rules/
http://visa-free-europe.eu/wp-content/uploads/2014/05/Visa_Code_Reform_Review1.pdf
Proponowana reforma będzie w niedalekiej przyszłości przedmiotem prac w Parlamencie
Europejskim oraz w Radzie Unii Europejskiej.
2/2