29 stycznia

Transkrypt

29 stycznia
Spotkanie z Prezesem w Krzeszowicach
29 lutego 2012 r.
W słoneczny dzieo 29 lutego 2012 roku w Willi Sorrento
w Krzeszowicach mieliśmy ogromną przyjemnośd gościd Prezesa
Akuna Polska Tomasza Kwolka, Country Managera Marcina Maciąga
oraz zaproszonych Katarzynę i Marka Dziura.
Spotkanie rozpoczęła jego organizatorka Dorota Malik-Ferfecka,
witając serdecznie wszystkich przybyłych, którzy pomimo wczesnej
popołudniowej godziny, tak zorganizowali sobie czas, aby
uczestniczyd w tym wyjątkowym spotkaniu.
Następnie głos zabrał pan Prezes. W ciepłych słowach, opowiedział
nam o czekających nas nowościach, m.in. o zestawach Premium,
immunopackach, innowacyjnym serum, a także nowej formule Alveo.
O szczegółach dowiemy się w marcu na spotkaniu Wiśle, więc już
czekamy na to ważne wydarzenie z niecierpliwością.
Prezes zwrócił też naszą uwagę na ważne szczegóły, którymi należy
się kierowad, wybierając współpracę z firmą działającą w systemie
MLM. Przytoczył nam również powody, dla których warto związad się
z Akuną. Chodby poprzez fakt, że jest ona firmą stabilną,
doświadczoną i sprawdzoną już od 12-tu lat, a dzięki temu jest
atrakcyjnym partnerem z najlepszymi rozwiązaniami dla osób, które
chcą się zaangażowad i zmienid swoje życie.
Na uczestnikach spotkania, te słowa wywarły duże wrażenie. Zarówno
na osobach, które są już dłużej w Akunie, jak i na tych, którzy swoją
drogę w Akunie dopiero rozpoczynają:
Słowa Prezesa, podczas dzisiejszego spotkania, po raz kolejny
utwierdziły mnie w przekonaniu, że podjąłem słuszną decyzję wiążąc
się z Akuną i zmotywowały mnie do dalszej wytrwałej pracy.
Niezaprzeczalne działanie produktów na czele z Alveo oraz fakt, że
w Akunie przede wszystkim liczy się człowiek, to rzeczy, które są
bezcenne!
Mariusz Sadowski - Lider
Jak zwykle miło było się spotkad z Prezesem i wysłuchad ważnych
informacji dotyczących działao firmy w kierunku zarówno produktów
jak i członków społeczności Akuny. Ciepłe słowa Prezesa wlewają
pokrzepienie i motywację w nasze życie. Opowiadania o trudnych
przypadkach, z którymi medycyna sobie nie radzi, a potrafi poradzid
sobie sam organizm przy współudziale Alveo i innych produktów, robi
naprawdę duże wrażenie i budzi w nas chęd pomocy innym, poprzez
budowanie im świadomości konieczności zadbania o własne zdrowie.
Mirosław Koźbiał – Lider
Na spotkaniu z Prezesem byłam po raz pierwszy, zaproszona przez
moją koleżankę Dorotę Malik-Ferfecką. Czułam się na nim jakbym
była w gronie starych, dobrych znajomych - ludzi ciepłych i życzliwych.
Prezes zrobił na mnie wrażenie człowieka niezwykle etycznego, co jest
piękną wizytówką dla firmy Akuna. Jego wykład odnośnie struktury
i działania Akuny, bardzo rozjaśnił mi moje wątpliwości dotyczące tej
firmy. Przeplatał to przykładami rozmów, które prowadzi podczas
spotkao z Akunowiczami, co jeszcze bardziej pogłębiło moje
zainteresowanie produktami firmy. O jakości produktu niewątpliwie
świadczą doświadczenia ludzi, których miałam okazję wysłuchad
podczas tego spotkania. Jestem wdzięczna mojej koleżance Dorocie,
że zorganizowała tak wartościowe spotkanie. To wszystko przekonało
mnie o tym, że produkt Alveo jest po to, by wspomagad właściwości
obronne naszego organizmu, a ludzie, którzy polecają ten produkt, są
wybitnym świadectwem jego jakości. Jestem na początku drogi spotkania z Alveo, która mam nadzieję, będzie tak owocna jak to
dzisiejsze nasze spotkanie.
Katarzyna Orzechowska-Mąsior
Na zakooczenie spotkania Dorota Malik-Ferfecka podziękowała
wszystkim za mile spędzony czas w tak ciepłej i serdecznej
atmosferze, a na pamiątkę rozdała wszystkim przygotowane
niespodzianki, które będą miłym przypomnieniem tego niezwykłego
popołudnia.
Do zobaczenia już za dwa tygodnie w
Wiśle!
Materiały: Dorota Malik-Ferfecka
Opracowanie: Zespół Akuna

Podobne dokumenty