aktualizacja oprogramowania - PocketBook

Transkrypt

aktualizacja oprogramowania - PocketBook
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest
instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji,
urządzenie może ulec uszkodzeniu I wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym.
Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.
1. Wejdź na stronę www.pocketbook-reader.pl/wsparcie.
2. Pobierz z listy znajdującej się po lewej stronie najnowszą wersję oprogramowania dla danego
czytnika.
3. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego
karty pamięci bądź katalogu głównego pamięci wewnętrznej czytnika.
4. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza “Włącz/Wyłącz”.
5. Włącz Pocketbooka przyciskiem power przytrzymując jednocześnie klawisze „w przód” i „w
tył”, aż do pojawienia się na ekranie komunikatu „Firmware
update” (w przypadku instalacji z karty micro SD, karta powinna
być obecna w czytniku).
6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Podczas aktualizacji urządzenie może zostać
parokrotnie zrestartowane.
7. Podczas instalacji, gdy pojawi się graficzna ilustracja obrazująca podłączenie kabla USB*
należy podłączyć czytnik przez kabel micro USB do zasilania (laptop, ładowarka). Również,
graficzna ilustracja może poprosić o wciśnięcie przycisku menu kontekstowego.
*Konieczność podłączenia czytnika do zasilania podczas instalacji bądź
wciśnięcia klawisza menu kontekstowego, może nie wystąpić, w przypadku
niektórych modeli czytników)

Podobne dokumenty