Podręczniki 2016/2017-klasy I JĘZYK POLSKI K.Mrowcewicz

Transkrypt

Podręczniki 2016/2017-klasy I JĘZYK POLSKI K.Mrowcewicz
Podręczniki 2016/2017-klasy I
JĘZYK POLSKI
K.Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Stentor.
HISTORIA
S. Roszak, Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Nowa Era.
WOS kl. I
A. Janicki, W centrum uwagi. Zakres podstawowy. Nowa Era
MATEMATYKA
Do podstawy
Wojciech Babiński, Lech Chako, Dorota Ponczek: "MATeMAtyka" - zakres
podstawowy , podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era.
Do rozszerzenia
Wojciech Babiński, Lech Chako, Dorota Ponczek: "MATeMAtyka" - zakres
podstawowy i rozszerzony, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych
FIZYKA
Marcin Braun, Weronika Śliwa: Odkryć fizykę-zakres podstawowy, podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych; Wyd. Nowa Era,
BIOLOGIA
Biologia na czasie, zakres podstawowy - E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S.
Czachorowski; Nowa Era
CHEMIA
To jest chemia - Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy; NOWA ERA
GEOGRAFIA
Lenartowicz B., Wójcik M, Czas na geografię, WSzPWN (+ćwiczenia) - zakres
podstawowy
INFORMATYKA
Grażyna Koba: Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-zakres podstawowy,
Wyd. Migra

Podobne dokumenty