Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej

Transkrypt

Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku
72 1090 1476 0000 0001 0024 9757
Adres nadawcy
FIRMA HANDLOWA ROBERT ŁUKASZEWICZ PADEREWSKIEGO 6 62-030 LUBOŃ
Na rachunek
24 1240 2092 9021 1521 0631 9533
Adres odbiorcy
TUiR Allianz Polska S.A., Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
Tytułem
nr.polisy 000-12-521-06319533/75
Kwota
4 500,00 PLN
Data zlecenia
2013-12-18
Data wykonania
2013-12-18
Typ
Przelew złotowy na rachunek obcy, elixir
Status
Wykonany
Numer transakcji
481749
Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 935 450
890 zł, w pełni wpłacony.

Podobne dokumenty