projektowanie procesu technologicznego wyrobów z proszków metali

Komentarze

Transkrypt

projektowanie procesu technologicznego wyrobów z proszków metali
Nazwisko i imię
Grupa
Zespół
Rok ak.
Data
Ocena
Podpis
LABORATORIUM TECHNOLOGII SPIEKÓW I KOMPOZYTÓW
Ćwiczenie 4
(Mechanika i Budowa Maszyn)
PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WYROBÓW Z
PROSZKÓW METALI
Cel ćwiczenia
zapoznanie się z wyrobami metalurgii proszków stosowanymi w różnych
dziedzinach techniki, projektowanie procesu technologicznego i właściwości
wyrobów spiekanych
Zakres
wymaganych
wiadomości
zmiany wymiarowe w procesach prasowania i spiekania, rodzaje atmosfer,
urządzenia do spiekania, obróbka wykańczająca spieków, wpływ parametrów
procesu spiekania na właściwości mechaniczne spieków.
Przebieg
ćwiczenia
dla konkretnego elementu konstrukcyjnego o określonych właściwościach
zaprojektować proces technologiczny:
• dobrać proszek i skład mieszanki,
• warunki prasowania,
• spiekanie (temperatura, czas, atmosfera)
• obróbka wykańczająca,
Wytyczne do
opracowania
sprawozdania
Podać tok postępowania oraz wyniki wszystkich obliczeń przeprowadzonych
w trakcie ćwiczeń;
Literatura:
W. Rutkowski - "Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien. " PWN - Warszawa
1977.
W. Missol - Spiekane części maszyn - Wyd. Śląsk 1979.
W. J. Huppmann, K. Dalal - Metallographic Atlas of Powder Metallurgy.
Program komputerowy CASIP
Materiały informacyjne Hoganas
J.Nowacki, Spieki metali w budowie maszyn; Wyd. Politechniki Łódzkiej 1997
Metody doboru proszku i parametrów procesu technologicznego dla konkretnego wyrobu
spiekanego z wykorzystaniem bazy danych „CASIP”
1. Sporządzić rysunek spiekanej części (podając jednocześnie wszystkie niezbędne
oznaczenia i wymiary)
Nazwa wyrobu
.................................................
Zastosowanie
.................................................
NR rys: .......
2 .Wiedząc że wyrób powinien charakteryzować się określonymi właściwościami
mechanicznymi mieszczącymi się w zakresie wartości:
Rm
...................... - ........................ [.......]
HV10
...................... - ........................
należy wykonać następujące czynności:
a) w oparciu o katalogi firmowe dobrać proszek spełniający powyższe warunki
Nazwa proszku: ..........................................,
Własności:
A - wydłużenie
Ds – gęstość spieku
zmwym – zmiany wymiarowe
.......................[.....] Skład chemiczny
.......................[.....]
.......................[.....]
.......................[.....]
....................... [%]
....................... [%]
....................... [%]
Żelazo – Fe ....... [%]
b) w oparciu o bazę danych „CASIP” firmy Höganäs sprawdzić czy wybrany proszek
spełnia określone wymagania a następnie w tabeli podać podstawowe wł.
technologiczne wybranego proszku.
c) w przypadku wyszukania przez program „CASIP” większej ilości proszków
spełniających zadane warunki proszę podać parametry, które zadecydują o wyborze
jednego proszku.......................................................................................................
..................................................................................................................................
d) podać podstawowe wł. technologiczne wybranego proszku wg danych producenta
Nazwa proszku
..........................................................................................
Skład chemiczny
(Chemical analysis)
.........................................................................................
Sypkość, Fw
(Flow)
........................ [.....]
Gęstość Nasypowa, Dn
(Apparent density)
........................ [.....]
Prasowalność, Dg
(Compressibility)
........................ [.....]
przy ciśnieniu, p ................... [.....]
e) podać właściwości charakteryzujące wyrób gotowy (wg danych producenta)
Rm, (TStr)
.......................[........]
Re, (Ystr)
.......................[........]
HV10, (Hardn)
..................................
A, (Elong)
...................... [........]
Ds, (Dens)
...................... [........]
E, (Istr)
.......................[........]
zmwym, (DimCh)
.......................[........]
f) podać podstawowe parametry procesu wytwarzania wyrobu (wg danych producenta):
ciśnienie prasowania
(CPress)
środek poślizgowy
.......................[........]
.................................
temperatura spiekania
(Stemp)
atmosfera spiekania
(Ttemp)
czas spiekania
(Stime)
.......................[........]
.......................[........]
.......................[........]
g) dla podanego elementu policzyć pole powierzchni nacisku i dla wybranego ciśnienia
obliczyć nacisk
Pole powierzchni
.......................[........]
Nacisk
.......................[........]

Podobne dokumenty