teoria ekonomii a polityka gospodarcza

Transkrypt

teoria ekonomii a polityka gospodarcza
WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII
C1
Analityka gospodarcza. Gospodarka oparta na wiedzy, 3 rok
Ćwiczenia, 15h
dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ
pokój A416, poniedziałki 11:30-13:00
[email protected]
TEORIA EKONOMII A POLITYKA GOSPODARCZA
1. Ekonomia polityczna a ekonomia (ekonomika)
2. Nauki ekonomiczne
2.1 Ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, ekonomia jako sztuka
2.2 Gilotyna Hume’a
2.3 Problem sądów wartościujących
3. Rola ekonomisty jako doradcy. Ekonomista jako kaznodzieja vs.
ekonomista jako technokrata
4. Prawda i naukowy obiektywizm a ograniczone zdolności percepcyjne
Literatura uzupełniająca:
M. Blaug,
Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa 1995, rozdz. 5, s. 176-207.
(„Rozróżnienie pomiędzy ekonomią pozytywną i normatywną”)
1|Strona

Podobne dokumenty