IT w nowych czasach

Komentarze

Transkrypt

IT w nowych czasach
IT w nowych czasach
Wpisany przez Administrator
piątek, 02 września 2011 16:03
Pracownicy nie polegają już na działach IT w ocenie rozwiązań technologicznych, sami
też potrafią się o posiadanie tej technologii zatroszczyć.
Funkcje centrów danych są oddawane w outsourcing, a pracownicy w coraz większym stopniu
korzystają z mediów społecznościowych, narzędzi mobilnych, chmury obliczeniowej i
materiałów wideo, aby ominąć IT. Wielu CIO jest zaniepokojonych tym, że tracą kontrolę nad
swoją domeną.
Jednak analitycy Forrestera wierzą, że te zmiany mogą stworzyć dla CIO możliwości
osiągnięcia większych wpływów, przez wspieranie i zaspokajanie potrzeb biznesowych. Aby
odnieść sukces, CIO powinni wziąć pod uwagę następujące wskazówki.
1. Należy inwestować w wyniki biznesowe, a nie po prostu w wymogi biznesowe. Wyniki
biznesowe powinny napędzać finansowanie IT. Zamiast ślepo wykonywać polecenia
dostarczania technologii, IT powinno działać jako partner biznesowy aby zoptymalizować
szerokie portfolio IT. CIO powinni mierzyć sukces IT przez obserwowanie wpływu na wyniki
takie jak wzrost przychodów i zaangażowanie klientów.
2. Należy się skoncentrować na wzmocnieniu technologii i innowacji, a nie tylko wykonawstwie.
CIO, który odnosi sukcesy, tworzy możliwości dla organizacji, umożliwiające jej wprowadzanie
innowacji i chętnie ponosi ryzyko testowania nowych technologii. Przez zachęcanie do
innowacji i dostarczanie platform technologicznych, które mają wpływ na rozwój produktu,
liderzy IT pomagają napędzać wzrost.
3. Należy zarządzać usługami, a nie być tylko dostawcą usług. CIO powinni radykalnie zmieniać
model dostarczania IT. W nowym modelu centrum usług współdzielonych, podobnym do innych
korporacyjnych funkcji, technologia będzie konsumowana jako usługa biznesowa. CIO będą
odpowiedzialni za dostarczanie usług, bez względu na to, skąd te usługi będą pochodziły.
4. Jeśli IT będzie chciało mieć zbyt dużą kontrolę, pracownicy biznesowi będą omijali ten dział.
Jednak jeśli CIO pozwoli biznesowi wpływać na decyzje technologiczne, nastąpi integracja i
współpraca będzie łatwiejsza i pełniejsza.
Źródło: CIO
1/1

Podobne dokumenty