nie dla fermy norek pod wrocławiem

Transkrypt

nie dla fermy norek pod wrocławiem
NIE DLA FERMY NOREK POD WROCŁAWIEM
DEMONSTRACJA I KONFERENCJA PRASOWA 5.04.2013
Materiały stowarzyszenia Otwarte Klatki, www.flickr.com/otwarteklatki
Komitet protestacyjny gminy Żórawina oraz Koalicja Na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt
Futerkowych w Polsce zapraszają na demonstrację przeciwko budowie fermy norek
amerykańskich w Brześciu (15km od Wrocławia), która odbędzie się 5 kwietnia br. o godz.
13 przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Tego samego dnia o godz. 10 w barze
Vega (Sukiennice 1/2) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem organizatorów.
O tym, że holenderski inwestor planuje wybudować w ich sąsiedztwie fermę o powierzchni
42ha – pod hodowlę 185 tys. zwierząt rocznie – mieszkańcy dowiedzieli się w marcu br., w
momencie rozpoczęcia prac. Każda taka inwestycja wiąże się z zagrożeniem dla
środowiska naturalnego oraz możliwością wystąpienia konfliktów społecznych. Podjęte w
sprawie decyzje opierały się wyłącznie na niezweryfikowanym raporcie oddziaływania na
środowisko sporządzonym na zlecenie inwestora. Zaniechano obowiązkowej przy takiej
skali inwestycji oceny oddziaływania na środowisko. Sposób przeprowadzania procedur
administracyjnych, który poskutkował wydaniem pozwolenia na budowę, nasuwa
podejrzenie korupcji. W tej sprawie zostało złożone doniesienie do CBA. Mieszkańcy
domagają się uchylenia wszystkich decyzji, które doprowadziły do rozpoczęcia budowy.
Na przestrzeni ostatnich lat w wielu krajach europejskich zakazano lub znacznie
zaostrzono przepisy dotyczące hodowli zwierząt na futro. Przemysł ten przenosi się do
Polski, napotykając tu dogodną sytuację ze względu na niedostateczny nadzór państwowy
i regulacje prawne. Wg raportu NIK, w samej Wielkopolsce „87% ferm zwierząt
futerkowych nie przestrzega wymagań ochrony środowiska, w 48% ferm działalność
hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych, a
w 35% niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi.” W chwili obecnej na Dolnym Śląsku
wiadomo na razie o planach budowy czterech nowych ferm, które łącznie zwiększają
populację norek hodowanych na futro w rejonie o niemal pół miliona zwierząt.
Na konferencji komitet protestacyjny mieszkańców przedstawi dowody na błędy w
postępowaniu administracyjnym oraz podjęte przeciw budowie fermy kroki. Udział w
demonstracji zapowiedzieli mieszkańcy innych miejscowości walczących z fermami, m.in.
Osady Leśnej k. Oleśnicy oraz Dobrzec (woj. wielkopolskie).
KONTAKT MEDIALNY
WWW.ANTYFUTRO.PL
JULIA DAUKSZA 796380887
[email protected]
WWW.OTWARTEKLATKI.PL
FACEBOOK.COM/OTWARTEKLATKI

Podobne dokumenty