Adam Purwin

Transkrypt

Adam Purwin
ADAM PURWIN
Wykształcenie wyŜsze prawnicze, Uniwersytet w Białymstoku.
śyciorys zawodowy:
•
2009 – obecnie - Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA;
•
2008 – 2009 - Layetana Developments Polska Sp. z o.o. (joint venture ARCAPITA);
•
2003 – 2008 - Bank Polska Kasa Opieki SA,
•
1999 – 2003 - BRE Bank SA
Dodatkowe kursy i szkolenia:
•
2007 - Structured Products. Finance Trainer International, Wiedeń
•
2006 - Mergers, Acquisitions and Leveraged Finance. DC Gardner Training Londyn

Podobne dokumenty