Regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

Regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
Regulamin konkursy
„EkoZabawka wodna”
1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Welski Park Krajobrazowy.
2.
Cele konkursu
- zwrócenie uwagi uczestników na siłę i energię naturalną jaką jest woda;
- rozważania jakie materiały nie szkodzą środowisku naturalnemu, a które je zanieczyszczają;
- pobudzenie kreatywność i umiejętności logicznego myślenia przy budowie zabawki;
- uświadomienie jak ważną rolę woda odgrywa w losach Parku, naszego życia i całej Zimie.
3.
Zasady konkursu
Uczestnicy wykonują samodzielnie ,,ekologiczną zabawkę wodną”. Jej nazwa określa rodzaj materiałów, które wykorzystane
będą do jej budowy czyli np. kora, liście, patyki, źdźbła trawy, naturalne spoiwa oraz
włókna pochodzenia roślinnego.
Zakazane jest używanie materiałów sztucznych, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na środowisko np. klej, folia,
sznurki z włókien sztucznych, sztuczne barwniki i tworzywa. Rodzaj zabawki może być dowolny, uzależniony jedynie od
kreatywności autora. Wspomagając myśl twórców może to być miniaturowe koło wodne lub statek. Ważnym elementem
wyzwania jest stworzenie konstrukcji, która będzie działała wg założeń wykonawcy.
4.
Do kogo konkurs jest skierowany
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych w granicach Welskiego Parku
Krajobrazowego bądź w ich bardzo bliskiej odległości.
5.
Przebieg konkursu
Do 8.04.2015 r. konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz przygotowanej pracy konkursowej do siedziby
Parku mieszczącej się w Jeleniu 84. Przewidywane jest spotkanie podsumowujące 10.04.2015 r. nad Jeziorem Jeleńskim w
Jeleniu. W trakcie spotkania każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania swojej konstrukcji na wodzie. O
godzinie i dokładnym przebiegu spotkania Organizatorzy będą informować w późniejszych terminach.
6.
Ocena prac konkursowych
Ocenę zgłoszonych prac do konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceniania:
- estetyka wykonania;
- przestrzeganie zasad dotyczących dopuszczalnych materiałów;
- pomysłowość konstrukcji i doboru użytych materiałów;
- sprawdzenie działania zgłoszonej pracy na wodzie.
7.
Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma nagrodę wyróżnienia. Przewidziane są 3 główne nagrody.
8.
Postanowienia końcowe
Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone prace są jego autorstwa oraz nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Osoba zgłaszająca się do Konkursu oświadcza, iż przysługuje jej wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do zgłoszonych
prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii nagrodzonych prac oraz
opublikowania jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także w wydawnictwach i na
stronach internetowych Welskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas spotkania
podsumowującego, a także na stronie internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego.
9.
Osoby do kontaktu
Arkadiusz Abramowski e-mail: [email protected]
Izabela Redman-Zalewska e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty