Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu

Transkrypt

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy
imię
i nazwisko numer
lekarza
telefonu
sądowego
miejsce,
dzieo,
godzina przyjęd
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów
PHARMA MEDICA
56-200 Góra
(065)5441880
Stanisław
ul. Świętosławy 1
(065)5441080
Pon. 8.00-12.00
Hoffmann
697730172
Wt. 15.00-19.00
Śr. 8.00-12.00
Czw. 15.00-19.00
Pt. 8.00-12.00
Przychodnia Lekarska
CONSYLIUM
Jacek
67-200 Głogów
(076)8339444
Wt. 10.00-11.00
Konieczny
Czw. 10.00-11.00
oraz 15.00-16.00
numer prawa
wykonywania specjalizacja
zawodu
termin
rozpoczęcia
wykonywania
czynności
lekarskich
6171708
położnictwo
ginekologia
3768567
specjalista
chorób
1.II.2008 r.
wewnętrznych
1.II.2008 r.
Przychodnia Lekarska
w Górze
Andrzej
ul. Mickiewicza 1, wej. C
(065)5441661
5472245
56-200 Góra
Parzonka
Pon., Śr., Pt. 8.00-12.00
Wt., Czw. 14.00-18.00
specjalista
chorób
wewnętrznych
22.II.2008 r.
oraz
medycyny
rodzinnej
Specjalistyczna Praktyka
Lekarska w Jaworze
Wiktor
509248138
ul. Tuwima 22
9199871
Piotrowski (076)7290521
59-400 Jawor
codziennie 17.00-18.00
dr n. med.
specjalista
z dziedziny
chorób
wewenętrznych 22.II.2008 r.
patomorfologii
i organiz.
ochrony
zdrowia

Podobne dokumenty