BM Housing Joanna Budnik sklep dutchhouse.pl ul. Łotewska 7 03

Transkrypt

BM Housing Joanna Budnik sklep dutchhouse.pl ul. Łotewska 7 03
miejscowość data
imię, nazwisko, adres
BM Housing Joanna Budnik
sklep dutchhouse.pl
ul. Łotewska 7
03-918, Warszawa
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr DH/
dotyczącej zakupu:
zawartej dnia
(podaj ilość oraz nazwę lub kod zwracanych produktów)
Proszę o zwrot pełnej kwoty zamówienia
……………………………………
Podpis klienta
sklep www.dutchhouse.pl
ul. Łotewska 7
03-918 Warszawa
tel 22 616 43 57
[email protected]