Firma Hectronic

Transkrypt

Firma Hectronic
Firma Hectronic
Centrala firmy Hectronic
Centrala firmy
Koordynacja sprzedaży
Serwis centralny
Dział rozwoju
Produkcja
Centrum szkoleniowe
Zatrudnienie 150 osób
Hectronic Polska Sp. z o.o.
2
Hectronic w Europie
Hectronic Francja,
Paryż:
Sprzedaż produktów
Serwis
Hectronic Polska,
Częstochowa:
Hectronic Szwajcaria,
Brugg:
Sprzedaż produktów
Serwis
Dział rozwoju
Sprzedaż produktów
Serwis
Hectronic Austria,
Linz:
Centrala
Przedstawicielstwa
Sprzedaż produktów
Serwis
Dział rozwoju
Partnerzy – Tanken
Partnerzy – Parken
Partnerzy
Tanken+Parken
Hectronic Polska Sp. z o.o.
3
Hectronic na świecie
America
Eastern Europe & Africa
Asia / Pacific
Hectronic USA
Sprzedaż
Serwis
Centrala
Przedstawicielstwa
Partnerzy – Tanken
Hectronic Indien,
Bangalore,
Chennai,
Mumbai,
Dehli,
Sprzedaż
Serwis
Partnerzy – Parken
Partnerzy
Tanken+Parken
Hectronic Polska Sp. z o.o.
4
Hectronic w Polsce
Zatrudnienie: 28 osób
Dział sprzedaży
Serwis
Magazyn centralny
Dział rozwoju
15 Inżynierów programistów
3 Asystentów technicznych
Hectronic Polska Sp. z o.o.
5
Historia
Dzisiaj
2012
1991
1996
1955
1994
1976
1927
2000
Automat nr 1000
w Polsce
Powstanie Hectronic
Polska
Fuzja
Hectronic i Mannesmann
Kienzle
1994
1991
1938
Hectronic Polska Sp. z o.o.
1986
1966
6
Nasze systemy
Hectronic Polska Sp. z o.o.
7
Produkty
Tankomaty dla stacji paliw
Sondy
Tankomaty
Do stacji zakładowych
Do stacji flotowych
Do stacji publicznych na banknoty
i karty płatnicze
System identyfikacji PetroPoint
Sondy pomiarowe do zbiorników
Hectronic Polska Sp. z o.o.
Tankomaty do
autocystern
Tankomat y Mobil
Do tankowania
pojazdów w terenie
Parkomaty
Parkomat Citea
Oprogramowanie
do parkomatów
8
Nasze tankomaty
Hectronic Polska Sp. z o.o.
9
Zapraszamy do
współpracy
Hectronic Polska Sp. z o.o.
10
Hectronic w Polsce
Hectronic Polska Spółka z o.o.
ul. Bór 164
42-200 Częstochowa
tel.: 34/369 73 73
faks: 34/371 11 17
[email protected]
www.hectronic.com.pl
Hectronic Polska Sp. z o.o.
11