Flesz nr 1 - FLESZ Kędzierzyńsko

Transkrypt

Flesz nr 1 - FLESZ Kędzierzyńsko
BE Z PŁATNY
Kędzierzyńsko-Kozielski
20 grudnia 2013
Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam
niezapomnianych, pięknych świąt
Bożego Narodzenia. Niech upłyną
w spokojnej i rodzinnej atmosferze, przy
pachnącej choince i białym puchu za
oknem. Niech nadchodzący 2014 rok
będzie pełen sukcesów, pogody ducha
i spełnionych marzeń.
Redakcja
Boże Narodzenie
Czas świątecznej radości
W sklepach przedświąteczne szaleństwo, w telewizji zatrzęsienie reklam. Mogłoby się wydawać, że bez wymarzonego
prezentu święta nie będą udane. Czy biegając po sklepach, nie zapominamy o tym, co tak naprawdę powinno być dla nas
najważniejsze? O istocie świat Bożego Narodzenia opowiada Tadeusz Komorek z parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki
Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.
– Czym tak naprawdę są dla nas
święta Bożego Narodzenia?
– Jako chrześcijanie wierzymy, że narodziny Jezusa są momentem wcielenia Syna Bożego. Jest to moment,
kiedy Pan Bóg staje się człowiekiem,
aby zamieszkać między nami. W Liście do Filipian, w rozdziale drugim,
czytamy o uniżeniu się Boga, który
staje się człowiekiem. Poza tym tak
jak świętujemy urodziny czy imieniny swoje czy bliskich, podobnie również wspominamy Boże Narodzenie.
– Dlaczego te święta są tak wyjątkowe?
– Owo święto w hierarchii świąt
kościelnych jest na drugim miejscu. Na pierwszym jest Wielkanoc,
bo to święto jest dla Kościoła najważniejsze. Mimo to zauważalne
jest większe zainteresowanie Bożym
Narodzeniem i świętowanie właśnie
Bożego Narodzenia. Wynika to z klimatu, jaki towarzyszy tym świętom.
Moment wcielenia nie jest tak ważny, jak moment oddania dla nas życia
na krzyżu i zmartwychwstania, które jest pełne nadziei. To zmartwychwstanie wspominamy w każdą niedzielę roku. Niektórzy wiążą ze sobą
oba święta. Na przykład w ikonografii
greckiej „Ikona Bożego Narodzenia”
przedstawia Dzieciątko Jezus w żłobie
przypominającym trumienkę, owinię-
te płótnem jak mumia. To symbol mówiący o tym, że On przychodzi po to,
aby oddać życie za nas. Boże Narodzenie jest świętem bardzo rodzinnym, nasączonym emocjami. Śpiewamy kolędy, stroimy choinkę i obdarowujemy się prezentami. To potrzebny nam moment spotkania rodzinnego wokół Józefa, Maryi i Dzieciątka
Jezus. Może dlatego tak bardzo kochamy te święta.
– O czym najczęściej zapominamy podczas Bożego Narodzenia?
– Niestety, przepuszczamy przez
palce sens duchowy tych świąt. Często zostawiamy spowiedź na ostatni
moment, kiedy robią się już duże kolejki przy konfesjonale. Ale nie sprawia nam problemu zagospodarowanie czasu na zakupy. Gubimy istotę
tego wydarzenia. Skupiamy się bardziej na prezentach. Nie zastanawiamy się, dlaczego otrzymujemy i dajemy upominki. Otrzymaliśmy największy prezent od Pana Boga. Dał
nam swojego jedynego Syna. Na pamiątkę tego wydarzenia z wzajemnością obdarowujemy się prezentami.
Oby czas świąt był misterium bycia
razem, w atmosferze miłości wzajemnej, która jest podsumowaniem
pracy rodziny w ciągu całego roku,
ćwiczenia się w miłości.
Rozmawiała Alina NOWICZ
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
prawo własności budynku pawilonu handlowo -usługowego,
przy ul. Gajdzika 6 w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Wschód),
wraz z prawem użytkowania wieczystego
trzech działek o łącznej powierzchni gruntu 821 m2.
Kontakt pod numerem telefonu 519067267, 77/4822796
2
20 grudnia 2013
Świąteczne wydanie
„Nowej Gazety Lokalnej”
Zapraszamy do lektury naszego tradycyjnie
najgrubszego wydania w roku. Obok cotygodniowej porcji informacji, na 72 stronach, czytelnicy znajdą wiele ciekawych tematów.
Mamy coś dla miłośników historii
– między innymi opowieść o stadninie koni na wyspie, pałacu w Sławięcicach, ulicy Piastowskiej, mostach na Odrze, powstaniu Szkoły
Ludowej w Koźlu i o życiu najstarszej mieszkanki powiatu – 105-letniej Marty Gajdy z Ostrożnicy.
Nie brakuje reportaży. Piszemy
o tym, jak judo stało się ulubionym
sportem kędzierzynian w czasach
PRL-u, o smutnym losie bezpańskich czworonogów, miłośnikach
trekkingu, wojennych losach Krystyny Zyskowskiej i o strażakach,
którzy zapałali pasją do tworzenia
świątecznych ozdób.
Przygotowaliśmy też obszerne
podsumowanie wydarzeń mijającego roku w lokalnej polityce oraz
sportowe podsumowanie 2013
roku w obiektywie „Lokalnej”.
Oczywiście są także materiały poświęcone Bożemu Narodzeniu. Poznamy epifanistów – badaczy Pisma Świętego. Dowiemy się, jak święta w Polsce spędzają obcokrajowcy. Odpowiemy
na pytania: skąd się wzięły kolędy i pastorałki, dlaczego wręczamy sobie prezenty i czy w całym
tym świątecznym szale jest miejsce dla Boga?
Redakcja
Nr 49 (744)
17 grudnia 2013
www.lokalna24.pl
Cena 2,40 zł
(w tym 8% VAT)
INDEX: 320 412
ISSN 1897-1881
KĘDZIERZYN-KOŹLE  BIERAWA  CISEK  PAWŁOWICZ
Radosnych świąt
KI  POLSKA CEREKIEW  REŃSKA WIEŚ
Nadciąga lawina inwestycji
Str. 3
Epifaniści – badacze Pisma
Świętego
Str. 6
W poszukiwaniu sensu świąt
Str. 7
Po leki na drugi koniec miasta
Str. 12
Trójkąt bermudzki trucicieli
Str. 21
Tam gdzie mieszkał mistrz
Siebler
Str. 43
Miasto i powiat trzęsły się
w posadach
Str. 44 i 45
Ślązak zimnokrwisty z Koźla
Str. 48
105 lat ma najstarsza
mieszkanka powiatu
Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam niezapomnianych,
pięknych
świąt Bożego Narodzenia. Niech upłyną w spokojn
ej i rodzinnej
atmosferze, przy pachnącej choince i białym puchu
za oknem.
Niech nadchodzący 2014 rok będzie pełen sukcesó
w, pogody
ducha i spełnionych marzeń.
Redakcja
„Flesz” – ukazuje się w Kędzierzynie-Koźlu
i Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
Adres redakcji: al. Jana Pawła II 36,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel./fax (77) 483-40-49
E-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Grzegorz Łabaj
Sekretarz redakcji: Grzegorz Stępień
Projekt graficzny i skład: greatio.com,
tel. 601-422-132;
Reklama: tel. 501 404 321, (77) 481-99-76
Nakład: 10 000 egz.
Wydawca: Lokalna Sp. z o.o.
e-mail: [email protected]
Adres: al. Jana Pawła II 36,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: (77) 483-46-59
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do redagowania
i skracania nadesłanych tekstów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Str. 51
Sławięcice – perła Górnego
Śląska
Str. 54
Ja Bogu wszystko
zawdzięczam...
Str. 58
Japońska walka w czasach PRL-u
Str. 68
Podsłuchy nie dają o sobie zapomnieć
Co Kopeć powiedział
Wantule?
Z powodu kilku słów rzuconych pod adresem prezydenta Tomasza Wantuły i ludzi z jego najbliższego otoczenia radny Andrzej Kopeć prawdopodobnie będzie musiał się stawić w prokuraturze. Co dokładnie powiedział
Kopeć? Tego nie chce ujawnić ani on, ani prezydent Tomasz Wantuła. Tłem
jest sprawa, która w ostatnich tygodniach rozbudza wyobraźnię tropicieli afer w urzędzie miasta.
N
a ostatniej w tym roku sesji rady miasta nic nie zapowiadało kolejnego skandalu. Zaczęło się, kiedy radni zaczęli
przeprowadzać roszady na stanowiskach przewodniczących komisji
rady miasta. Najpierw odebrali szefowanie komisji finansowo-gospodarczej Robertowi Młodzińskiemu.
Później odwołali z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej Grzegorza Mankiewicza, aby następnie
powołać go w miejsce zwolnionego
Młodzińskiego. Wtedy padła propozycja, aby szefem komisji rewizyjnej
został Grzegorz Peczkis z PiS, jeden
z bardziej aktywnych krytyków polityki Tomasza Wantuły, a zarazem
jedyny radny, który publicznie poruszył sprawę rzekomych podsłuchów
w urzędzie miasta. W tym momencie, jak twierdzi Kopeć, prezydent ze
swoim zastępcą i szefową gabinetu
mieli zacząć drwić sobie z Peczkisa.
Kopeć rzucił w kierunku prezydenta słowa, od których jego twarz nagle stężała.
Wyprowadzić ich
z dobrego humoru
Wantuła od razu zdecydował się upublicznić incydent. – Radny zastrasza,
pomawia, przekazuje dziwne informacje, które są przedmiotem postępowania pewnych instytucji. Myślę,
że należy to skończyć i jutro wykonać pewne ruchy. To jest po prostu
przerażające – powiedział na sesji
Tomasz Wantuła, nie precyzując,
co powiedział mu Kopeć. Wkrótce
prezydent opuścił salę obrad. Mimo
Radny Andrzej Kopeć w sali obrad urzędu miasta siedzi u szczytu stołu, gdzie
miejsce ma prezydent Tomasz Wantuła i jego najbliżsi współpracownicy.
to Kopeć postanowił publicznie mu
odpowiedzieć. – Czy zastraszał? Wątpię. Czy pomawiał? To się niebawem
okaże – stwierdził enigmatycznie.
Zaraz po zakończeniu obrad dziennikarze próbowali dopytać Kopcia,
co powiedział Wantule, ale tym razem radny nabrał wody w usta.
– Na to brzydkie zachowanie całej trójki postanowiłem zareagować, mówiąc coś, o czym wiedziałem, że wyprowadzi ich z dobrego
humoru. I rzeczywiście wyprowadziło. A radny Peczkis nie musiał
już znosić dalszego śmiechu tego
gremium – stwierdził jedynie Kopeć, dodając, że poza prezydentem
ma na myśli także jego zastępcę Pawła Ramsa i szefową gabinetu Halinę
Damas-Łazowską.
Prezydent broni i chroni
Na zwołanej już po sesji konferencji
prasowej prezydent Tomasz Wantuła zapowiedział, że w czwartek o incydencie z Andrzejem Kopciem zamierza opowiedzieć w prokuratu-
rze. Przyznał, że słowa, które tak
go zbulwersowały, dotyczyły sprawy rzekomych podsłuchów w urzędzie miasta.
O podsłuchach Wantuła już raz zawiadamiał prokuraturę – gdy sprawa
po raz pierwszy została wyciągnięta na światło dzienne przez jednego
z dziennikarzy na listopadowej konferencji prasowej. Padło wówczas pytanie, czy prezydent kupił sprzęt podsłuchowy i czy go używa. Dziennikarz powoływał się na mogący na to wskazywać sygnał, który dotarł do niego drogą elektroniczną. Wantuła oświadczył
wtedy, że „nie zakupił takiego sprzętu, nie posiada go i w związku z tym
nie mógł go używać”.
– Do pomówień mógłbym się przyzwyczaić, ale nie ma zgody na to,
żeby straszyć władze miasta – prezydent tłumaczy teraz, dlaczego „zamierza wykorzystać wszelkie narzędzia prawne, by bronić nie siebie, ale
ludzi, z którymi pracuje, a być może
bronić też miasto”.
Grzegorz STĘPIEŃ
3
20 grudnia 2013
Paszkwilem w hodowcę ryb?
Obejrzyj karpia, zanim kupisz
Od kilku dni w Internecie krążą informacje o chorych karpiach sprzedawanych na jednym ze stoisk na terenie miasta. Powiatowy Inspektorat Weterynarii uspokaja: we wskazanej hodowli nie
stwierdzono choroby karpi.
Sprawa ujrzała światło dzienne
kilka dni temu dzięki wpisowi zamieszczonemu na jednym z portali społecznościowych. Na zdjęciu
można było zobaczyć karpia, który miał czerwone rany. Z podpisu
pod zdjęciem wynikało, że karpie,
które miały pochodzić z jednej
z hodowli na terenie naszego powiatu, są chore, z czego doskonale zdaje sobie sprawę ich hodowca. Wpis o chorych rybach został
również umieszczony na stronie
internetowej jednej z ogólnokrajowych telewizji. O sprawie powiadomiono powiatowy oddział sanepidu, który zlecił kontrolę powiatowemu inspektorowi weterynarii. – Wpłynęła do nas jedna
skarga na jakość karpia hodowa-
nego na terenie naszego powiatu. Zbadaliśmy sprawę i u wskazanego hodowcy nie stwierdziliśmy choroby ryb – usłyszeliśmy
w inspektoracie.
Uszkodzenia widoczne na zamieszczonym w Internecie zdjęciu najprawdopodobniej mają charakter mechaniczny. – Wysokie
temperatury panujące w tym roku
sprawiły, że wydłużył się okres
żerowania karpi i ryby są bardzo
żywotne. Jeśli w zbiorniku nagromadzi się zbyt wiele ryb, to
może dojść do ich ocierania, co
w konsekwencji może spowodować uszkodzenia mechaniczne –
usłyszeliśmy od pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.
Ryby z uszkodzeniami nie powinny trafiać do obrotu. Takie karpie
powinny być na bieżąco eliminowane z hodowli.
Oburzenia całą sprawą nie kryje Leszek Krzywniak, hodowca
z Dziergowic, w którego uderzyła publikacja zamieszczona w In-
ternecie. – To paszkwil. W tekście znalazły się moje wypowiedzi, których nikomu nie udzielałem. Publikacja może skutkować
spadkiem obrotów mojej hodowli
oraz koleżanki z Dziergowic, która również zajmuje się hodowlą
karpia. Mam zamiar ustalić, kto
stoi za fałszywymi informacjami i pociągnąć go do odpowiedzialności – powiedział przedsiębiorca.
Krzywniak dodał, że nie ma żadnych dowodów na to, że uszkodzony karp pochodził z jego hodowli.
Obowiązek wycofania z hodowli uszkodzonych karpi spoczywa
zarówno na hodowcach ryb, jak
i sprzedawcach.
LP
Powiat będzie
inwestował
na potęgę
Remonty dróg i budowa nowego mostu między gminami Cisek
i Bierawa to główne osie inwestycyjnego budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rok 2014.
S
tarostwo zaplanowało przyszłoroczne dochody na pozio-
mie 94,8 zł mln zł – w tej kwocie 78,2 mln zł to dochody bieżące, czyli głównie ogólna subwencja państwowa (w tym subwencja oświatowa) oraz wpływy z opłat. Dochody majątkowe, a więc wpływy ze sprzedaży mienia oraz dotacje na inwestycje, wyniosą 16,6 mln zł. Ta
część budżetu będzie szczuplejsza niż w roku 2013, co z roku na
rok przełoży się także na zmniejszenie całego budżetu o blisko
dziesięć procent.
Akcja Amnesty International w PG nr 3
W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy starostwo zamie-
Maraton pisania listów
rza wydać 110,4 mln zł – tyle
samo co w zeszłym roku – z cze-
Tegoroczne obchody Dnia Praw Człowieka oraz maraton pisania listów uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 3 postanowili poszerzyć o całotygodniowe działania.
Obchody rozpoczęli akcją „Uwolnij
Prawdę – 1000 żurawi dla Wangchena Dhondupa” we współpracy
ze Students for a Free Tibet Polska. Kilkadziesiąt żurawi z papieru
to efekt pracy grupki uczniów i absolwentów gimnazjum. Zostały one
poświęcone twórcy głośnego filmu
„Poza strachem”.
Kolejne dni to przygotowania do
maratonu pisania listów. Uczniowie rozdali ponad sto ulotek i broszurek o tybetańskich bohaterach.
Oplakatowali też szkołę i przybliżyli
sylwetki osób, w których obronie pisane były tegoroczne listy. W PG nr
3 dla uczniów klas pierwszych zorganizowano prelekcję o prawach
człowieka i Amnesty International.
Maraton pisania listów trwał wiele
godzin. Towarzyszyły mu pokazy filmów: „Poza strachem”, „Skradzione
dziecko Tybetu”, „Africa unite” oraz
w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego „Polskie drogi do niepodległości”. Akcja zakończyła się o godz. 22. Udało się napi-
sać 513 listów.
Korzystając z okazji, że w gimnazjum przebywali zagraniczni studenci
w ramach wymiany młodzieży AIESEC, szkolna grupa AI wzięła udział
w zajęciach o przestrzeganiu praw
człowieka w Meksyku i Kostaryce,
bo z tych krajów pochodzili goście.
Ł
go wydatki bieżące (utrzymanie
szkół, pensje dla urzędników, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
publiczne, ochrona zdrowia) pochłoną 76,6 mln zł. Na wydatki majątkowe (budowy, remonty i zakupy) pójdzie 33,7 mln zł.
Z tej kwoty 25,2 mln zł zostanie
przeznaczone na realizację inwestycji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Największą inwestycją realizowaną przez powiat w przyszłym roku będzie budowa nowego mostu na Odrze między
gminami Cisek i Bierawa – na to
zadanie w przyszłorocznym budżecie powiatu zapisano 10,3 mln
zł. W dalszej kolejności jest przebudowa ciągu dróg powiatowych
Roszowice-Biadaczów-Cisek-Bierawa, warta 14,5 mln zł. Do tego
dochodzi szereg mniejszych zadań inwestycyjnych na drogach
administrowanych przez starostwo – m.in. długo wyczekiwana budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Bolesława Krzywoustego na osiedlu Piastów
w Kędzierzynie-Koźlu.
Starostwo będzie też spłacać
kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. Budżet rada powiatu przyjęła jednogłośnie na sesji 17 grudnia. To pierwszy plan
dochodów i wydatków opracowany przez nowy zarząd starosty Małgorzaty Tudaj.
GMS
4
20 grudnia 2013
SIATKÓWKA: Młoda Liga
Porażka siatkarzy ZAKSY w Turcji
Szósta wygrana z rzędu Koniec przygody z Ligą Mistrzów
Zespół Młodej ZAKSY kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W kolejnym występie ekipa Michała Chadały pokonała Czarnych Radom 3:1 (25:20, 25:21, 17:25,
25:19) i umocniła się na czwartym miejscu w tabeli.
Wicemistrzowie Polski zakończyli występy w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W ostatnim pojedynku fazy grupowej ZAKSA, po bardzo słabym
meczu, przegrała z Galatasaray Stambuł 2:3 (25:21, 23:25, 25:20, 24:26,
10:15). Było to pierwsze zwycięstwo Turków w tych rozgrywkach.
Drużyna gości zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, ale w pierwszej partii grała z ZAKSĄ jak równy z równym. Kędzierzynianie cały
czas prowadzili, ale nie mogli odskoczyć na bezpieczny dystans. Dopiero
w końcówce wygrali kilka akcji przy
swoim serwisie i pewnie zwyciężyli.
Drugi set to od pierwszej do ostatniej piłki dominacja gospodarzy. Zespół Michała Chadały szybko objął
pięciopunktowe prowadzenie, które minimalnie stopniało w końcówce. Gracze ZAKSY znów imponowali
grą w bloku – tym elementem zdobyli 20 punktów przy zaledwie trzech
siatkarzy z Radomia. Na środku siatki królował Aleksander Maziarz, któ-
Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla rozpoczęli dobrze. Jurij Gladyr i Dick Kooy
popisali się pojedynczymi blokami
i goście odskoczyli na trzy punkty
(11:8). Przewaga ZAKSY urosła, gdy
Marcin Możdżonek najpierw wykorzystał kontratak, a w kolejnej akcji
zatrzymał uderzenie Sinana Tanika.
Potem Jurij Gladyr posłał asa serwisowego, a Możdżonek znów punktował blokiem i już było 16:9. Turcy
zbliżyli się na dwa oczka (19:21), ale
wtedy ważną piłkę skończył Grzegorz Bociek, za moment zablokował
Tanika i znów przewaga ZAKSY była
bezpieczna. Ostatni punkt zdobył ze
skrzydła Kooy.
O drugiej partii kędzierzynianie
będą chcieli zapewne jak najszybciej zapomnieć. Rozpoczęli świetnie.
Przy serwisach Michała Ruciaka zrobiło się 4:0. Gdy w kolejnym przejściu
nasz kapitan znów zagrywał, ZAKSA
prowadziła już 15:8. Wtedy zaczęli
grać siatkarze Galatasaray. W polu
serwisowym stanął Ahmed Abdelhay i posłał zabójczą serię. Atakujący gospodarzy zaliczył cztery asy serwisowe, a jego koledzy wykorzystali dwie kontry i był już remis po 16.
Niemoc wicemistrzów Polski wciąż
trwała. Dwa błędy w ataku i kontra
Karol Butryn znów był najskuteczniejszym zawodnikiem Młodej ZAKSY.
ry miał sześć punktowych bloków,
a po cztery dołożyli Marcin Brzeziński i Maciej Polański. W ataku jak
zawsze szalał Karol Butryn, który na
38 prób zdobył 18 punktów. Do tego
dołożył jeden blok i cztery asy serwisowe i znów był najskuteczniejszym
zawodnikiem w naszych szeregach.
Po dwóch wygranych partiach
miejscowi chyba zbyt szybko uwierzyli w łatwe zwycięstwo, bo ich dyspozycja wyraźnie spadła. Czarni pokazali, że potrafią grać w siatkówkę
i rozbili kędzierzynian do 17.
Na szczęście w ostatniej odsłonie
wszystko wróciło do normy. ZAKSA
od początku narzuciła przeciwnikowi
swój styl. Szybko odskoczyła na 7:3
i 15:11, a gdy w pewnym momencie
jej przewaga urosła do sześciu oczek
(21:15), stało się jasne, kto triumfuje w tym pojedynku.
ZAKSA grała w składzie: Marcin
Brzeziński, Karol Butryn, Krzysztof Zapłacki, Michał Superlak, Maciej Polański, Aleksander Maziarz,
Łukasz Koziura (libero) oraz Mateusz Andruszek.
Kolejny mecz nasz zespół rozegra
21 grudnia w Bielsku-Białej. Trzymamy kciuki.
ŁAG
w wykonaniu Ibrahima Emeta dała
Turkom trzypunktowe prowadzenie (21:18). ZAKSA jeszcze zbliżyła się na punkt, ale do wyrównania
stanu meczu doprowadził bohater
tej partii – Abdelhay.
Turcy zwietrzyli szansę i w trzeciej
odsłonie nie odpuszczali. Przez długi czas żadna z drużyn nie potrafiła
odskoczyć rywalowi. W końcu Gladyr zdobył punkt bezpośrednio z zagrywki, Ruciak zatrzymał atak Ahmeda, a Kooy skończył kontrę i goście
objęli prowadzenie 22:18. To wystarczyło, by dowieźć przewagę do końca. Decydujący punkt zdobył Gladyr,
blokując Emeta.
W czwartej partii znów trwała wymiana ciosów. Zespół z Kędzierzyna-Koźla co prawda objął dwupunktowe prowadzenie (17:15 i 22:20), ale
w końcówce je roztrwonił. Po naszym
błędzie był remis 23:23. Po chwili asa
serwisowego posłał Abdalla Ahmed,
a gospodarze wykorzystali kontratak
i doprowadzili do tie-breaku.
Decydująca odsłona przebiegała
pod dyktando gospodarzy, którzy
nakręcali się z każdą wygraną akcją.
Przy zmianie stron mieli trzy punkty
przewagi, a po kontrach Abdelhaya
już pięć i to dało im pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów.
Galatasaray: Ahmed, Abdelhay,
Tanik, Aydin, Ertugrul, Emet, Ozbek
(libero) oraz Akdeniz, Zambak, Hacibekiroglu.
ZAKSA: Zagumny, Ruciak, Kooy,
Możdżonek, Gladyr, Bociek, Gacek
(libero) oraz Lewis, Ferens, Witczak,
Pilarz, Wiśniewski.
ŁAG
5
20 grudnia 2013
Sprawdzone przepisy na świąteczny stół
Tradycja na wigilijnym stole
Większości z nas święta kojarzą się nie tylko z przeżyciem duchowym, refleksją i odpoczynkiem w rodzinnym gronie, ale
również, a często przede wszystkim, ze świątecznymi potrawami. Oddajemy w państwa ręce garść przepisów na tradycyjne dania wigilijne przygotowywane przez gospodynie z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Siemionka – przepis
Róży Heberle
Składniki: 0,5 kg nasion konopi, 2
duże cebule, mleko, sól, cukier.
Sposób przygotowania: oczyszczone nasiona konopi zalewamy wodą
i gotujemy. Gdy nasiona popękają,
odlewamy gorzką wodę, przecieramy ugotowane nasiona i dolewamy
około pół litra wody. Po zagotowaniu
wywaru odlewamy wodę i kolejny
raz dolewamy około pół litra wody.
Czynność powtarzamy 3-4 razy, aż
odlewana woda utraci gorzki smak.
Do otrzymanego wywaru dolewamy przegotowane mleko – jego ilość
powinna być równa połowie wywaru z nasion konopi. Cebulę kroimy
w piórka, gotujemy, aż będzie miękka, i dorzucamy do wywaru. Powstałą zupę doprawiamy
cukrem i solą.
Zupę można podawać
na różne sposoby: z ugotowaną fasolką z puszki bądź kaszą
manną. W tym
drugim przypadku kaszę gotujemy
na mleku. Po zagotowaniu wykładamy na
płaski talerz, studzimy i kroimy na kluseczki, po czym zalewamy siemionką.
Moczka – przepis Moniki
Golasz
Składniki: piernik korzenny, 1 litr
piwa (ciemnego bądź jasnego), 1 kg
pasternaku, dwa litrowe słoiki śliwek w zalewie, 30 dag suszonych
śliwek, bakalie (rodzynki, orzechy,
migdały, daktyle, figi i inne wedle
uznania), masło i mąka do zasmażki.
Sposób przygotowania: piernik ko-
rzenny moczymy przez około 10 minut w litrze piwa. W osobnym garnku gotujemy pasternak aż do uzyskania przez niego miękkości (ok.
5 minut). Do jednego garnka wrzucamy piernik, pasternak, bakalie
i śliwki, całość zagotowujemy, mieszając. W międzyczasie przygotowujemy zasmażkę z połowy kostki masła i dwóch łyżek mąki pszennej. Powstałą zasmażkę dolewamy
do garnka z piernikiem i pasternakiem, całość przegotowujemy i doprawiamy do smaku cukrem i solą.
Makówki – przepis
Edaltraudy Kubiny
Składniki: jeden baton bądź kilka
mniejszych bułek pszennych, 0,5 kg mielonego maku, 0,5
litra mleka,
bakalie, 0,5
kostki masła, mąka
do zasmażki.
Sposób przygotowania: mak gotujemy około 10
minut, mieszając od czasu do czasu, by nie przypalić. Dorzucamy do
niego bakalie – po garści migdałów,
rodzynek i orzechów, po czym całość odstawiamy do przestudzenia.
Robimy zasmażkę z masła i mąki, po
czym mieszamy ją z makiem. Pokrojoną bułkę przekładamy warstwami makiem. Spód naczynia wykładamy masą makową, po czym dorzucamy kawałki bułki i całość ponownie zalewamy makiem. Na koniec całość polewamy zrumienionym na patelni masłem oraz posy-
pujemy cukrem. Całość chłodzimy
przed podaniem.
Zupa rybna – przepis
Krystyny Marks
Składniki: pęk włoszczyzny, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 8 rybich głów
bądź jedna mała ryba w całości, 1
pasternak, liść laurowy, ziele angielskie, cytryna, majeranek, vegeta, sól, pieprz, ocet, grzanki.
Sposób przygotowania: oczyszczamy rybę i wrzucamy ją do garnka z wodą. Dodajemy włoszczyznę, pasternak, cebulę,
przyprawiamy liściem
laurowym, zielem angielskim i majerankiem i gotujemy na
wolnym ogniu przez
około dwie godziny. Po zagotowaniu
przecedzamy wywar,
wyrzucając rybę oraz
warzywa. Jeśli zupa jest
zbyt rzadka, to możemy zagęścić ją zasmażką. Na talerz wykładamy grzanki – najlepsze będą własnej
roboty, wystarczy podsmażyć bułkę na maśle. Gotowe grzanki zalewamy zupą. Przyprawiamy sokiem
z cytryny, cukrem, solą i pieprzem
oraz posypujemy zieloną pietruszką.
Karp wigilijny – przepis
Otylii Juretzkiej
Składniki: 1 duży karp, sól, cytryna, olej roślinny, mąka, bułka tarta,
masło, jajko.
Sposób przygotowania: rybę oczyszczamy i kroimy w dzwonki. Oprawionego karpia skrapiamy sokiem z cytryny i doprawiamy do smaku solą,
po czym odstawiamy na około cztery
godziny. Następnie osuszamy rybę,
panierujemy w mące, jajku i bułce.
Smażymy na maśle i oleju.
Paszteciki z kapustą
i grzybami – przepis
Krystyny Marks
Składniki: rolka ciasta francuskiego (może być gotowe, zakupione
w sklepie), 0,5 kg kapusty kiszonej,
0,5 kg pieczarek, dwie średniej wielkości cebule, pieprz, sól.
Sposób przygotowania: na patel-
ni rozgrzewamy masło, na które wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulkę, po kilku
minutach dorzucamy do niej obrane wcześniej pieczarki, podsmażamy razem, po czym dodajemy kapustę. Wszystko mieszamy i doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Tak przygotowany farsz
odkładamy do przestudzenia. Rozkładamy ciasto i formujemy je na prostokąt.
Nakładamy farsz
i składamy ciasto z farszem
w małe koperty. Tak powstałe paszteciki wykładamy na blachę i smarujemy je rozbełtanym jajkiem. Nagrzewamy piekarnik do temperatury około 220 stopni. Paszteciki
pieczemy, aż nabiorą złotego koloru (około15-20 minut).
Śledź pod pierzynką –
przepis Marii Kuc
Składniki: 0,5 kg śledzi – najlepsze
będą matiasy, 1 kg ziemniaków, 30
dag marchwi, 5 jajek, 20 dag cebuli,
20 dag czerwonych buraków, 1 jabłko, duży słoik majonezu (700 g).
Sposób przygotowania: gotujemy
ziemniaki, marchew, buraki i jajka.
Warzywa trzemy na tarce o grubych
oczkach, jajka kroimy w drobną kostkę. Śledzie kroimy na małe kawałeczki. Na dużym talerzu bądź tacce układamy cienką warstwę startych ziemniaków, a następnie zasypujemy je
kolejnymi warstwami w następującej kolejności: cienka warstwa majonezu, pokrojona w kostkę cebula (surowa), śledzie, ziemniaki, jajko,
majonez, buraki, ziemniaki majonez,
marchew, pokrojone na małe kawał-
ki jabłko, ziemniaki, majonez. Wierzch
możemy przyozdobić pokrojonym jajkiem i zieloną pietruszką.
Tak powstałą potrawę odkładamy
na kilka godzin w chłodne miejsce. Najlepiej przygotować całość wieczorem
i zostawić na noc do przestygnięcia.
Śliszki - przepis Brygidy
Piegsy
Składniki na ciasto: 1 kg mąki pszennej, 25 dag masła, 25 dag cukru, 3 jajka, jedno żółtko, 250-300 ml mleka,
8 dag drożdży, 2 opakowania cukru wanilinowego, szczypta soli.
Sposób przygotowania:
najpierw robimy rozczyn
z drożdży: około pół
szklanki mleka w temperaturze pokojowej mieszamy z drożdżami, dodajemy dwie łyżeczki cukru
oraz trzy łyżki mąki. Całość
dokładnie rozcieramy i pozostawiamy na kilkanaście minut. Tak
przygotowany rozczyn wlewamy do
kilograma mąki, czekamy chwilę, po
czym dodajemy mleko, roztopione
masło, ubite z cukrem i cukrem wanilinowym jajka. Ilość mleka powinna być uzależniona od konsystencji
ciasta, które ma mieć gęstość ciasta
przygotowywanego na racuchy.
Składniki na masę makową: 40 dag
maku mielonego, 15 dag miodu, 15 dag
cukru, 15 dag masła, 20 dag bakalii,
aromat migdałowy, 3 białka, 1 jajko.
Sposób przygotowania: mak sparzamy w mleku, po czym odlewamy mleko i dwukrotnie mielimy mak, do którego następnie dodajemy uprzednio
ubite jajko oraz białka, masło, miód,
cukier, bakalie oraz cukier wanilinowy. Całość dokładnie mieszamy. Jeśli
powstała masa jest zbyt gęsta, to możemy rozrzedzić ją, dodając gorącego mleka. Zagęścić zbyt rzadką masę
można, dodając bułkę tartą.
Ciasto dzielimy na trzy porcje, czekamy, aż wyrośnie, po czym formujemy je
na kształt prostokąta. Smarujemy ciasto
masą makową, a następnie zwijamy do siebie. Tak powstałe roladki kroimy na kawałki o długości 3-4 cm. Kawałki ciasta
układamy na blaszce, smarujemy żółtkiem z cukrem i zostawiamy w ciepłym
miejscu na około 15 minut. Śliszki pieczemy około 30-40 minut w temperaturze 180 stopni, aż nabiorą złotego koloru. Po wystygnięciu smarujemy je lukrem.
LP
6
20 grudnia 2013
Jarmark świąteczny w parku Pojednania
Wspólne kolędowanie w parku
Przedświąteczny weekend upłynie w Kędzierzynie-Koźlu pod znakiem
radosnej zabawy pod chmurką. A to za sprawą jarmarku świątecznego,
który odbędzie się w parku Pojednania.
Spektakl „POProstu Film” w Domu Kultury „Chemik”
Roztańczona i rozśpiewana
młodzież
Premiera spektaklu wokalno-tanecznego „POProstu Film” odbyła się w październiku przy okazji
„Publicystyki”. Wypełniona po brzegi sala Domu
Kultury „Chemik” skłoniła młodych artystów do
kolejnego występu. Odbędzie się on 5 stycznia.
Spektakl zrealizowano z okazji jubileuszowej, dwudziestej, edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Niezależnych im. Ireneusza Radzia
„Publicystyka 2013”. Dlatego na
warsztat wzięto tematykę filmową.
Przygotowała go młodzież i instruktorzy z sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury.
To druga, po „Grease”, produkcja
oparta na współpracy kilku różnych
sekcji zainteresowań MOK. Na scenie wystąpiło około 50 młodych artystów ze Studia Piosenki, zespołu tanecznego Spin, Teatru Tańca RoArte
i Centrum Tańca Fiesta. Spektakl został oparty na znanych przebojach
z takich filmów, jak choćby: „Fame”,
„Mamma Mia”, „Dziennik Bridget Jones”, „Honey”, „Footloose” czy „Skyfall”.
Reżyserem spektaklu jest znakomity tancerz i choreograf Michaił Zubkow, a przygotowaniem artystycznym młodzieży zajęli się instruktorzy pracujący w MOK-u: Justyna Sikora, Tadeusz Bratus, Balladyna Dziuba, Karolina Sadyk, Robert Surowski, Katarzyna Kozłowska i Marek Trzemżalski.
Druga odsłona spektaklu „POProstu Film” odbędzie się 5 stycznia o godz. 16 w „Chemiku”. Bilety
w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina.
Ł
I
mpreza rozpocznie się w piątkowe
popołudnie i potrwa do niedzieli. Organizatorzy, czyli urząd miasta, Miejski
Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotowali
bogaty program artystyczny. Każdy
znajdzie coś dla siebie.
Na scenie, obok lokalnych artystów – tych najmłodszych i całkiem
dojrzałych – wystąpią uznane marki, jak choćby Gang Marcela i Krystyna Giżowska. Będą też: jarmark
rękodzieła, strojenie choinki, żywa
szopka, wizyta Mikołaja, widowisko
pirotechniczne Teatru Ognia oraz
wspólne śpiewanie kolęd przez samorządowców, pracowników miejskich instytucji, harcerzy, dziennikarzy, kibiców ZAKSY i Chemika,
uczniów miejskich szkół oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabraknie punktów małej gastronomii – grzanego wina i ciepłego barszczyku.
Program jarmarku:
20 grudnia, od 16. wystąpią: chóry
Cantabile i Echo Kresów, zespół Sokoły, Zespoły Pieśni i Tańca „Komes”
oraz „Komorno”;
21 grudnia, od godz. 15.: występ
podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Radość” i zespołu Efekt, „Wigilijna opowieść” plenerowe widowisko
teatralne na szczudłach, „Z wysokiego nieba” - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej z Katowic oraz Studia
Piosenki MOK, wspólne śpiewanie
kolęd, „Ciepło świątecznego ognia” widowisko Teatru Ognia;
22 grudnia, od godz. 14 wystąpią:
kapela góralska Baciarka, zespół Gang
Marcela oraz Krystyna Giżowska.
Ł
To będzie noc z Kasią Kowalską
Takiego sylwestra jeszcze nie było
Nie masz jeszcze planów na noc sylwestrową? Nic straconego! W tym roku miasto po raz pierwszy od wielu lat w sylwestra organizuje dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wielką imprezę plenerową.
Inaczej niż inne miasta, a nawet gminy
wiejskie, dotąd Kędzierzyn-Koźle nie
organizował imprez sylwestrowych
czy nawet spotkań pod chmurką ze
składaniem sobie życzeń i podziwianiem fajerwerków. Wielu mieszkańców było zawiedzionych. Tym razem
ma być inaczej. W ostatni dzień roku
miasto zorganizuje imprezę plenerową i od razu na bogato.
- 31 grudnia od 20.30 zapraszamy
wszystkich mieszkańców na plac koło
pływali przy alei Jana Pawła II. Będą
koncerty i muzyka prezentowana na
żywo, a także pokaz sztucznych ogni
– zapowiada prezydent Kędzierzy-
Repertuar kina „Chemik”
20-23 grudnia
GDZIE JEST GWIAZDKA? (USA, familijny,
b.o.): 13.30 (20-22.12), 16.30
NAJWIĘKSZY Z CUDÓW (Meksyk, familijny, b.o.): 15.00
BILET NA KSIĘŻYC (Polska, komedia, od
12 lat): 18.00
OSTATNIE PIĘTRO (Polska, thriller, od 12
lat): 20.15
24-25 grudnia
KINO NIECZYNNE
26 grudnia
NAJWIĘKSZY Z CUDÓW: 15.00
GDZIE JEST GWIAZDKA?: 16.30
BILET NA KSIĘŻYC: 18.00
OSTATNIE PIĘTRO: 20.15
HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA (pokaz
przedpremierowy): 22.00
27-30 grudnia
HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA (USA, fantasy, od 12 lat): 14.00 (2D dubbing), 17.00
(2D), 20.00 (3D dubbing)
31 grudnia
HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA: 14.00 (2D
dubbing), 17.00 (2D)
SYLWESTROWY MARATON FILMOWY:
20.00
1 stycznia
KINO NIECZYNNE
Repertuar kina „Twierdza”
20-23 grudnia
GDZIE JEST GWIAZDKA? (USA, familijny,
b.o.): 15.00
NAJWIĘKSZY Z CUDÓW: 13.30 (21-22.12), 16.30
STALINGRAD (Rosja, wojenny, od 12 lat):
18.00, 20.30
24-25 grudnia
KINO NIECZYNNE
26 grudnia
GDZIE JEST GWIAZDKA?: 15.00
NAJWIĘKSZY Z CUDÓW: 16.30
STALINGRAD: 18.00, 20.30
na-Koźla Tomasz Wantuła.
Gwiazdą sylwestra w Kędzierzynie- Koźlu będzie Kasia Kowalska
i Mateusz Mijal. Imprezę prowadzić będą także didżeje. Zabawa
zakończy się około drugiej w nocy
już 1 stycznia.
GMS
27-30 grudnia
KRAINA LODU (USA, animowany, b.o.): 16.00
W UKRYCIU (Polska, dramat, od 12 lat):
18.00, 20.00
31 grudnia-1 stycznia
KINO NIECZYNNE
Repertuar kina „Helios”
20-23 grudnia
THOR. MROCZNY ŚWIAT 3D (USA, fantasy, od 12 lat): 21.00
IGRZYSKA ŚMIERCI. W PIERŚCIENIU OGNIA
(USA, fantasy, od 12 lat): 15.00, 20.00
RYSIEK LWIE SERCE (Hiszpania, animacja,
dubbing, b.o.): 10.45 (2D), 13.00 (3D)
KRAINA LODU (USA, animowany, b.o.): 10.00
(2D), 11.00 (3D), 12.30 (2D), 13.30 (3D), 16.00
(3D), 17.30 (2D), 18.30 (3D)
RATUJMY MIKOŁAJA (Wielka Brytania, animowany, b.o): 11.00 (2D), 13.00 (3D), 15.00
(2D), 17.00 (3D)
LAST VEGAS (USA, komedia, od 15 lat):
15.00, 19.00, 21.15
PAPUSZA (Polska, biograficzny, od 15 lat):
20.30
AMBASSADA (Polska, komedia, od 12 lat):
18.00
24 grudnia
KINO NIECZYNNE
25 grudnia-2 stycznia
SKUBANI (USA, animowany, b.o.): 17.00
KRÓLOWA ŚNIEGU (Rosja, animowany,
b.o.): 10.15 (2D), 12.00 (2D – 25.12 i 1.01).
12.30 (3D)
KRAINA LODU 3D (USA, animowany, b.o.):
12.30 (25.12 i 1.01), 14.30, 15.00 (1.01)
LAST VEGAS (USA, komedia, od 15 lat): 19.45
(oprócz 26.12), 22.00 (oprócz 31.12)
HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA 3D (USA,
fantasy, od 12 lat): 11.00 (oprócz 25.12 i 1.01),
12.00 (dubbing), 14.15, 15.15 (dubbing),
17.30, 19.15, 20.45, 22.30
HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA (USA, fantasy, od 12 lat): 10.00 (dubbing, oprócz 25.12
i 1.01), 13.15 (dubbing), 16.30 (dubbing),
18.30, 21.45 (oprócz 31.12)
7
20 grudnia 2013
Nieruchomości
Do wynajęcia mieszkanie od zaraz, 3 pokoje os. Blachownia. Tel.
608 513 502
Do sprzedania 2-pokojowe mieszkanie na os. Pogorzelec, I piętro, balkon, własne c.o. 47 mkw., kuchnia
w zabudowie, również możliwość
kupna garażu obok bloku. Tel. 508
296 251
Okazja! Sprzedam mieszkanie
3 pkł. 63 mkw. Pogorzelec. Tel.
510106835. Sprzedam 13,5 ha z jeziorem. Teren przeznaczony pod działalność przemysłową lub rekreację.
Tel. 510106835
Sprzedam mieszkanie 52 mkw.,
3 pokoje, parter, duża piwnica,
ogród, własne c.o. Stan dobry, do
zamieszkania. Szymanowskiego.
Tel. 503524835
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na IV piętrze. Powierzchnia 62
mkw. Mieszkanie może być z meblami, jest odnowione, panele podłogowe, gładzie na ścianach. Dzielnica Piastów. Tel. 781408564
Sprzedam mieszkanie 75 mkw.,
4 pkł., I piętro, garaż w Koźlu. Tel.
77/482 34 75, 784 728 108
Sprzedam kawalerkę w centrum
Kędzierzyna NDM, stan dobry, cena
59 000 zł. Tel. 693555966
Sprzedam lokal mieszkalny 70
mkw. parter, ul. Sukowska 4/7. Długomiłowice, 83 000 zł. Tel. 609093780
Wydzierżawię kompletnie wyposażony skup złomu. Tel. 77/483 33 86
Mieszkanie 2-pokojowe, III piętro 52 mkw. Śródmieście, 120 000,
www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 2-pokojowe, III piętro
49 mkw. NDM, 145 000, www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 2-pokojowe, I piętro
45 mkw. Piastów, 129 000, www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 3-pokojowe, parter, 61
mkw. Śródmieście, 155 000, www.
magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 3-pokojowe, III piętro
47 mkw. NDM, 109 000, www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 2-pokojowe, IV piętro
47 mkw. Piastów, 120 000, www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 2-pokojowe, I piętro 49 mkw. Śródmieście, 115 000,
www.magnoliahouse.pl, 512120739
Mieszkanie 1-pokojowe, Śródmieście, 32 mkw., parter/III, 64 000
zł, 793244001, www.kamel.nieruchomosci.pl
Kawalerka, os. Leśna, 26 mkw.,
okna PCV, III p./IV, 56 000 zł, 0%
PROWIZJI, 792101178, www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, Blachownia, 33 mkw., II p./IV, 71 000 zł, 0%
PROWIZJI, 533658358, www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 mkw.,
NDM, I p./IV, 115 000 zł, 533658358,
www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 mkw.,
Blachownia, I p./III, balkon, 95 000
zł, 793244001, www.kamel.nieru-
chomosci.pl
OKAZJA! Mieszkanie 2-pokojowe, 59 mkw., Pogorzelec, I p./II,
105 000 zł, 533658358, www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, os. Leśna,
35 mkw., 76 000 zł, 7932440001,
www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, NDM, 37
mkw., III p./IV, 98 000 zł, 533658358,
www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, Pogorzelec, 39,50 mkw., II p./IV, 85 000
zł, 533658358, www.kamel.nieruchomosci.pl
Mieszkanie 2-pokojowe, NDM, 45
mkw., IV p., do zamieszkania, 99 000
zł, 533658358, www.kamel.nieruchomosci.pl
Sprzedam dom w Raszowej, działka 49,7 ara zgłoszona do przekształcenia, cena do uzgodnienia. Tel.
781691650
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
w centrum Koźla. 52 mkw., umeblowane, z balkonem. Tel. 606528031
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 mkw.,
III p., NDM, 110 000, 505949950,
nieruchomosci-omega.pl
Mieszkanie 3-pokojowe, 47 mkw.,
IV p., balkon, os. Leśna, 119 000,
505949950, nieruchomosci-omega.pl
Mieszkanie 4-pokojowe, 85 mkw.,
III p., balkon, Wschód (os. Powst.
Śl.). 505949950, nieruchomosci-omega.pl
2-pokojowe, 45 mkw., part., NDM,
125 000, 505949950, nieruchomosci-omega.pl
Garaż do wynajęcia
przy Placu Wolności
507 587 309
Mieszkanie 1 pok., NDM, 24 m2,
V p., 59000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 1 pok., Pogorzelec,
37 m2, IV p., 74000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 1 pok., Koźle, 37 m2,
parter, 80000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Pogorzelec, 40
m2, IV p., 105000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Blachownia,
38 m2, VII p., 65000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Śródmieście,
38 m2, II p., 72000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., NDM, 38 m2,
IX p., 89000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Pogorzelec,
50 m2, I p., 95000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., os. Leśna 38
m2, parter, 104000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Piasty, 52 m2,
parter, 119000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., NDM, 45 m2,
parter, 125000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 2 pok., Pogorzelec, 60
m2, parter, 138000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 3 pok., Piasty, 48 m2,
III p., 135000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 3 pok., Pogorzelec,
68 m2, II p., 169000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 3 pok., os. Leśna, 58
m2, III p., 152000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 3 pok., NDM, 66 m2,
IV p., 170000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 4 pok., os. Leśna, 56
m2, IV p., 129000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 4 pok., Pogorzelec, 60
m2, parter, 155000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 4 pok., Piasty, 85 m2,
III p., 185000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Mieszkanie 4 pok., Śródmieście,
77 m2, I p., 230000zł, www.topnieruchomosci.info, tel. 606 657 487
Posiadam do wynajęcia mieszkanie w centrum Koźla. 608 350 316
Do wynajęcia nowy lokal w ścisłym centrum Koźla. 608 350 316
Sprzedam działki w Kłodnicy.
602 628 773
motoryzacyjne
Skup samochodów, wszystkie modele, do wyrejestrowania, bez OC,
skorodowane, stan techniczny obojętny, odbiór autolawetą, gotówka.
Tel. 508 085 457
Auta kupię skorodowane, do wyrejestrowania, powypadkowe. Tel.
507 572 625
Kupię matizy, seicento, punto,
polo, fiestę, corsę i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
Sprzedam VW SHARAN 1.9 TDI,
1996 R. Klimatyzacja, elektryczne
szyby, centralny zamek, szyberdach.
Stan bardzo dobry. Tel. 535161305
Skup-sprzedaż-zamiana? Skupujemy wszystkie marki uszkodzone,
bez opłat, z zatrzymanym lub zagubionym dowodem, do kasacji, angliki, szybko-miło-sympatycznie. Tel.
733 356 543
Kupię każde auto, złomowanie,
uszkodzone. Tel. 503960971
Sprzedam
Sprzedam ubrania narciarskie 140
i 152. Tel. 696 85 22 18
Kupię
Kupię zboże: pszenica, owies,
jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydzę, łubin, bobik itp. Min. 24 t. Zapewniam transport, płacę w dniu
odbioru. Tel. 509942079
Skup macior i knurów, płatne gotówką, dobre ceny, szybki odbiór.
Tel. 784424344
Kupię wysłodki każdą ilość. Tel.
887 686 355
DOBRA
 skracanie spodni
 wymiana zamków
 szycie na miarę
 przeróbki
SZYBKO TANIO
SOLIDNIE
tel. 504-705-491
ul. Głowackiego 20/I
poniedziałek-piątek
1200-1800
Różne
KONSOLIDACJA 50 000 rata 889
zł. 535 220 151
ODDŁUŻENIOWE 80 tys. rata
543 zł. 662 276 233
Przyjmę lub kupię w okazyjnej cenie szczeniaka rasy owczarek niemiecki lub bernardyn. 605 426 070
Sprawdzona pożyczka, niska rata
dopasowana do Twojego budżetu.
Zadzwoń Provident Polska S.A. 600
400 288 (taryfa wg opłat operatora)
Szybka pożyczka na świąteczne wydatki. Zadzwoń 600 400 288
Provident Polska SA (taryfa wg
opłat operatora)
Ale szybka gotówka a nawet 7000
zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295
(taryfa wg opłat operatora)
Sponsor dla nastolatki, Kamil 29
lat, puść sygnałka lub napisz SMS-a,
a ja zadzwonię 887780495
Nauka
Francuski. Tel. 77/483 27 16
towarzyskie
Urocza czarnulka o kobiecych
kształtach zaprasza na miłe chwile we dwoje. Gwarantuje dyskrecję i zadowolenie. W godz. 10-18.
Sylwia. Tel. 518688020
Beata 40 l. blondynka zapraszam
Panów na miłe chwile w Kędzierzynie. Pełna dyskrecja. Tel. 531 421 338
Ładna, zgrabna 20-letnia studentka zaprosi do siebie hojnych, kulturalnych panów na niezapomniane
chwile Kędzierzyn. Tel. 790828534
Jestem kawalerem, mam 44 lata,
szukam samotnej pani w wieku 3845 do stałego związku z Kędzierzyna
lub okolicy. Tel. 508 993 453
Miły 42-latek zaprzyjaźni się z kobietą. Pełna dyskrecja. Tel. 663 672
764
Opole, na świąteczne nastroje
we dwoje zaprasza Panów blondynka, biust 8, wiek średni, też sex-tel.
516 254 920
Puszysta 26-latka zaprasza panów
do Opola. Tel. 600 850 608
Usługi
KONSOLIDACJA 50 000 rata 889
zł. 535 220 151
ODDŁUŻENIOWE 80 tys. rata
543 zł. 662 276 233
ODDŁUŻAMY 10 000 RATA 179
ZŁ. 535 220 151
Kafelkowanie - remonty, łazienki
kompletnie. Tel. 693 923 000
FU „AKA” zaprasza do korzystania
ze swych usług w zakresie czyszczenia maszynowego tapicerek samochodowych (pełny zakres), meblowych, dywany, wykładziny, doczyszczanie podłóg, sprzątanie biur, klatek schodowych. Adres: Głogówek,
ul. Dworcowa 6 (obok stacji PZM).
Tel. 723907639. Dojazd na terenie
powiatu K-Koźle oraz gminy Głogówek jest bezpłatny!
Pożyczka od 300 do 7000 zł! Równe raty, bez ukrytych opłat. Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora)
Pranie wykładzin i dywanów 4,50
zł/mkw., fotela 20 zł, narożnika 90
zł, kom. wypoczynkowego 130 zł.
Dojazd gratis! tel. 661968049 lub
669065036
Pożyczki bez BIK na dowolny cel
od 500 do 8000 na 40 lub 60 tygodni. Tel. do doradcy w Twoim mieście 530 706 690
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe z transportem. Atrakcyjne ceny. Tel. 797172063
Docieplenia budynków, remonty oraz renowacja dachów, tynki
agregatem oraz tradycyjne, regipsy, gładzie i malowanie, wymiana
okien i drzwi, płytkowanie, panele.
Tel. 503 855 580
Pożyczka na udane święta, minimum formalności. Zadzwoń 600
400 288, Provident Polska SA (taryfa wg opłat operatora)
Cyklinowanie solidnie + schody.
Tel. 697 143 799
Kompleksowe remonty wnętrz-kafelkowanie, gładzie, panele, tynki
dekor., malowanie, tapetowanie tanio i solidnie. Tel. 606389500
Promocja! Czyszczenie karcherem
dywanów, wykładzin i tapicerek. Dywany już od 3.5 mkw. 510229810
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel. 889023730, www.uslugibrukarskiekedzierzyn.pl
Pranie wykładzin i dywanów 4,50
zł/mkw., fotela 20 zł, narożnika 90
zł, kom. wypoczynkowego 130 zł,
samochodu od 70 zł. Dojazd gratis.
Tel. 661968049
Pożyczki bez BIK na dowolny cel
od 500 do 8000 na 40 lub 60 tygodni. Tel. do doradcy w Twoim mieście 530 706 690
medycyna
Specjalista Psychiatra
Dominik Maślanka
Klinika Nowa 3
Kędzierzyn-Koźle, ul. Łukasiewicza 23
rejestracja tel:
77 55 45 987 lub 693 495 957
www.psychiatra-racibórz.pl
8
20 grudnia 2013

Podobne dokumenty

FLESZ Kędzierzyńsko-Kozielski | BEZPŁATNY Tygodnik

FLESZ Kędzierzyńsko-Kozielski | BEZPŁATNY Tygodnik Pucharu CEV zagrają między innymi: Vojvodina Nowy Sad z Serbii, Arkas Izmir z Turcji, Dynamo Moskwa z Rosji czy Trentino Diatec z Włoch. Ł

Bardziej szczegółowo