GOK Stryszawa: spotkanie noworoczne

Transkrypt

GOK Stryszawa: spotkanie noworoczne
GOK Stryszawa: spotkanie noworoczne
VI Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stryszawa
Już po raz szósty gospodynie Gminy Stryszawa wzięły udział w Spotkaniu Noworocznym Kół Gospodyń
Wiejskich. Tym razem spotkanie odbyło się w remizie OSP Targoszów. Tradycją stało się, że
gospodynie witają Nowy Rok przy wspólnej zabawie, która integruje działające w naszej gminie koła.
Spotkanie jest też okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla wszystkich KGW za ich wkład pracy w
promocję gminy oraz wszelkie przedsięwzięcia na polu kultywowania tradycji regionu. Gospodarzami
tegorocznego spotkania były panie z KGW Targoszów, które zorganizowały imprezę. Po powitaniu
wszystkich uczestników przez Irenę Karmańską - przewodniczącą KGW Targoszów głos zabrali
zaproszeni goście: Agata Gołuszka – przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa, Jan Banaś – radny
Powiatu Suskiego oraz Stanisława Kasperczyk – sekretarz Rejonowego Związku Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Bielsku - Białej. Organizatorki zadbały o smaczne jedzenie, atmosferę i dobrą
zabawę z zespołem „Vivo”. Wypełniona po brzegi sala w remizie OSP Targoszów bawiła się
wyśmienicie do późnych godzin.
GOK Stryszawa

Podobne dokumenty