Przedm Stacja Trafo _rob dod

Transkrypt

Przedm Stacja Trafo _rob dod
RPI Sp. z o.o.
PRZEDMIAR
ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
:
Rozbudowa Stacji Transformatorowej zasilającej Blok Oeracyjny
Szpitala Miejskiego w Raciborzu
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
:
:
47-400 Racibórz ul. Gamowska 3
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA
:
47-400 Racibórz ul. Lecznicza 7
BRANŻA
:
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Józef Ottlik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
:
Józef Sekuła
DATA OPRACOWANIA
:
wrzesień 2009
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
wrzesień 2009
Data zatwierdzenia
Przedm Stacja Trafo _rob dod
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
1204-08
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
m2
poszpachlow.nierówności
((4.0+2.9)*2*4.0+4.0*2.9)*2-1.9*2.5*2+5.85*10.1+(5.85+10.1)*2*4.0-(9.6+10.8)*2.0- m2
1.6*2.5*2
Poszcz
261.99
RAZEM
2 KNR 4-01
1204-01
3 KNR 4-01
1204-02
4 KNR 4-01
1212-01
5 KNR 4-01
0333-09
6 KNR 4-01
0313-05
7 KNR 7-12
0103-01
8 KNR 7-12
0201-01
9 KNR 7-12
0210-01
10 KNR 2-02
1101-06
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2
4.0*2.9*2+5.85*10.1
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
261.99-82.29
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych jednokrotnie - bramy m2
dwustronnie
1.9*2.5*2*2+1.6*2.5*2*2
m2
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4
szt.
Obsadzenie belki stalowej NP 200 dla toru jezdnego - analogia
m
4.1
m
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości kons- m2
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - belka stalowa NP 200
0.8*4.4*6
m2
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - m2
Dwukrotnie - belka stalowa NP 200
0.8*4.4*6
m2
Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełno-m2
ściennych - Trzykrotnie - belka stalowa NP 200
0.8*4.4*6
m2
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypanie piaskiem mis transfor- m3
matorowych dla neutralizacji oleju
2.1*1.4*0.03*2
m3
11 Wycena włas- Drobne naprawy bram - regulacja, poprawa spawów, prostowanie i.t.p.
na
4
-2Norma 3.23
szt.
Razem
261.99
82.29
RAZEM
82.29
179.70
RAZEM
179.70
35.00
RAZEM
35.00
4.00
RAZEM
4.00
4.10
RAZEM
4.10
21.12
RAZEM
21.12
21.12
RAZEM
21.12
21.12
RAZEM
21.12
0.18
RAZEM
0.18
4.00
RAZEM
4.00
szt
szt

Podobne dokumenty