OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż moje dziecko jest

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż moje dziecko jest
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe, wyrażam również zgodę na udział mojego
dziecka ………….................. w Turnieju Piłki Nożnej Halowej „O PUCHAR WÓJTA
GMINY DĘBE WIELKIE”, który odbędzie się 15.03.2015r.
………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………..
(czytelny podpis rodzica)

Podobne dokumenty