REFERENCJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE Obiekt: Budynki

Transkrypt

REFERENCJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE Obiekt: Budynki
REFERENCJE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
Obiekt:
Inwestor/ Generalny Wykonawca:
Okres realizacji:
Wartość robót:
Budynki laboratorium w Mielcu
Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o.
1999
150 000 PLN
Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:
- linie kablowe średniego napięcia
- linie kablowe niskiego napięcia
- stacje transformatorowe
- rozdzielnice średniego i niskiego napięcia
- instalacje elektryczne zasilające
- instalacje oświetleniowe
- instalacje słaboprądowe
- instalacje okablowania strukturalnego

Podobne dokumenty