faraone.pl - Logistyka.biz.pl

Komentarze

Transkrypt

faraone.pl - Logistyka.biz.pl
mod.
TELES
GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY
C
H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT
max
MAX
150KGKg
150
EN 131-1.2 D.L. 81
4,7 MT
Super profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa
Aluminium telescopic ladders
Stopnie
zewnętrzne
przyspawane do
profilu
External steps
welded to profile
Programowalny
zawias
Configurable hinge
OPCJONALNIE
Specjalna poręcz
z szerokimi
stopniami w
standardzie.
Special removable
rung/floor
provided with
safety railing..
Złożona drabina
zajmuje niewiele
miejsca
i jest łatwa do
przemieszczania
It occupies little
space when closed
and it is easy to
move.
specyfikacja techniczna / technical specifications
MODEL
ITEM
LICZBA STOPNI
WAGA KG.
N. OF RUNGS WEIGHT KG.
ŁADOWNOŚĆ KG.
CAPACITY KG. A . cm
B . cm
C . cm
D. cm
E . cm
TELES.T4
TELES.T5
8+8
10+10
150
150
54
61
290
320
212
240
130
158
13,3
15,5
420
470
B
A
C
D
E
- Kod BRTELES - opcjonalny stopień/poręcz
Code BRTELES - optional rung/handrail
faraone.pl