plakat - do pobrania

Transkrypt

plakat - do pobrania
BEZPŁATNE
Studia
III Stopnia
PJATK prowadzi bezpłatne studia III stopnia (doktoranckie)
na kierunku Informatyka.
Rekrutacja na studia prowadzona jest co semestr.
Najlepsi doktoranci PJATK otrzymują comiesięczne stypendia na
działalność naukową. PJATK finansuje także uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz publikacje w czasopismach Open Access.
PJATK organizuje coroczne Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie
w dziedzinie Informatyki.
PJATK prowadzi badania naukowe oraz zaprasza kandydatów
na studia III stopnia w obszarach:
• Eksploracja danych, przetwarzanie dźwięku i obrazu,
uczenie Maszynowe
• Języki programowania, inżynieria oprogramowania
• Bazy danych,
• Technologie Internetu
• Informatyka społeczna
• Internet rzeczy oraz sieci urządzeń mobilnych
• Modelowanie i analiza procesów businessowych
• Przetwarzanie języka naturalnego, tłumaczenie maszynowe
• Przetwarzanie, rozpoznawanie i synteza mowy
• Sztuczna inteligencja i jej zastosowania
• Programowanie równoległe i sieciowe
Kontakt w sprawie rekrutacji:
[email protected]
Zasady rekrutacji:
pja.edu.pl/informatyka/doktoranckie/zasady-rekrutacji
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
tel: +48 22 58 44 500
ul. Koszykowa 86
[email protected]
02-008 Warszawa
www.pja.edu.pl

Podobne dokumenty